Remis Ščerbauskas

Remis Ščerbauskas

Marius Pinigis

Marius Pinigis

Mantas Stabačinskas

Mantas Stabačinskas

Giedrius Bučas

Giedrius Bučas

Jurga Šeduikytė

Jurga Šeduikytė

Urtė Karalaitė

Urtė Karalaitė

Paulius Kilbauskas

Paulius Kilbauskas

Benjaminas Želvys

Benjaminas Želvys

Gediminas Almantas

Gediminas Almantas

Aldona Ruseckaitė

Aldona Ruseckaitė

Mantas Pakeltis ir Žilvinas Širka

Mantas Pakeltis ir Žilvinas Širka

Paulius Motiejūnas

Paulius Motiejūnas

Valentinas Masalskis

Valentinas Masalskis

Artūras Morozovas

Artūras Morozovas

Birutė Letukaitė

Birutė Letukaitė

Golden Parazyth

Golden Parazyth

Kotryna Stankutė – Jaščemskienė

Kotryna Stankutė – Jaščemskienė

Mirga Gražinytė-Tyla

Mirga Gražinytė-Tyla

Linas Adomaitis

Linas Adomaitis

Arūnas Gelūnas

Arūnas Gelūnas

Inga Turminienė

Inga Turminienė

Arūnas Matelis

Arūnas Matelis

Jolanta Šmidtienė

Jolanta Šmidtienė

Gytis Padegimas

Gytis Padegimas

Rūta Meilutytė

Rūta Meilutytė

Audra Kaušpėdienė

Audra Kaušpėdienė

Rita Valiukonytė

Rita Valiukonytė

Antanas Jasenka

Antanas Jasenka

Daina Urbanavičienė

Daina Urbanavičienė

Egidijus Stancikas

Egidijus Stancikas

Gintautas Mažeikis

Gintautas Mažeikis

Silvia Giambrone

Silvia Giambrone

Bella Shirin

Bella Shirin

Romanas Zontovičius   

Romanas Zontovičius   

Benjaminas Žemaitis

Benjaminas Žemaitis

Ignas Maldžiūnas

Ignas Maldžiūnas

Evaldas Rapolas

Evaldas Rapolas

Paulius Jurjonas

Paulius Jurjonas

Flash Voyage

Flash Voyage

Karolis Banys ir Petras Gaidamavičius

Karolis Banys ir Petras Gaidamavičius

Vaidotas Valiukevičius

Vaidotas Valiukevičius


KEKS AMBASADORIAI – įstatų projektas

Kauno – Europos kultūros sostinės (KEKS) AMBASADORIUS

 • KEKS ambasadorius yra pakviestas tokiu tapti asmuo, kuris skiria savo laiko, energijos, geros valios ir talento neatlygintinai šviesti visuomenę apie Kauno – Europos Kultūros sostinės tikslus ir programą.
 • KEKS ambasadorius yra nepriekaištingos reputacijos visuomenės narys.
 • KEKS ambasadorius yra ištikimas europietiškoms vertybėms ir jų laikosi.
 • KEKS ambasadorius savo kaip ambasadoriaus veikloje remiasi KEKS programa ir konsultuojasi su KEKS vadovybe.
 • KEKS ambasadorių klubo steigėju yra laikoma KEKS vadovybė. KEKS vadovybė ambasadorių klube turi savo atstovą – ambasadorių ir iš savo personalo skiria koordinatorių, atsakingą už ryšių su klubu palaikymą.
 • KEKS ambasadoriumi tampama pasiūlius bet kuriam iš esamųjų ambasadorių pagal nihil obstat (nėra prieštaraujančių) principą.
 • KEKS ambasadoriumi liaujamasi būti pažeidus 1, 2, 3 šių įstatų principus (tokiu atveju sprendimą priima klubo Prezidentas ir / arba KEKS vadovybė) arba savanoriškai pasitraukiant iš klubo apie tai raštu informavus klubo Prezidentą.
 • KEKS ambasadorius turi teisę:
  1. Pasiūlyti naujo KEKS ambasadoriaus kandidatūrą klubo balsavimui.
  2. Pasiūlyti vieną savo projektą prioritetiniam KEKS vadovybės svarstymui.
  3. Prisistatyti kaip KEKS ambasadorius.
 • KEKS ambasadorius turi pareigą:
  1. Žinoti ir suprasti KEKS programos tikslus ir reikalavimus.
  2. Neatlygintinai dalyvauti KEKS inicijuotose viešųjų ryšių akcijose, KEKS programos renginiuose, KEKS prašymu atlikti lobistinį darbą.
  3. Neatlygintinai atlikti vieną savo profesinės / kūrybinės srities darbą KEKS labui per metus. Dėl darbo pobūdžio ir apimties tariamasi su KEKS vadovybe.
 • Užsienyje reziduojantys KEKS ambasadoriai šalia nurodytų teisių ir pareigų, atlieka ir informacinio partnerio vaidmenį, o taip pat gali atlikti ir lėšų rinkimo (fund raising) funkciją, kuri gali leisti suteikti KEKS ambasados užsienyje statusą.
 • KEKS ambasadoriaus pilnas titulas: “Kauno – Europos kultūros sostinės garbės ambasadorius”