Kylantis Kaunas

„Kylantis Kaunas“ programa dedikuota jaunajai auditorijai (iki 29 m.)

Jaunimo programos „Kylantis Kaunas“ tikslas – padėti jaunajai kartai kurti tokį miestą, kuriame jie norėtų gyventi.

Ši programa sudarė galimybes jaunimui dalyvauti bendrakūrystės procesuose kuriant jaunimo festivalį „AUDRA“, prisidėti prie „Kaunas 2022“ iniciatyvų ir įgyvendinti savo kultūrines idėjas Kaune ir Kauno rajone.

20172022 metais „Kylantis Kaunas” programoje dalyvavo:

lankytojai

dalyviai

mokymų dalyviai

dalyvavęs profesionalas

Kauno iššūkis

„Kauno iššūkis“ – tai proga jaunimui kartu su mentorių pagalba įgyvendinti savo idėjas miestui, rajonui ir jo žmonėms. Programoje dalyvavę jaunuoliai savo veiklą tęsė alumnų klube, kur kuriamos sąlygos jauniems žmonėms mokytis iš patirties ir eksperimentuoti įgyvendinant savo kultūrines idėjas.

DAUGIAU APIE „KAUNO IŠŠŪKĮ“

Programoje vyko:

renginių

kitų veiklų

„Kauno iššūkio“ programos dalyvių (15-18 m. jaunimo) grupė buvo renkama kiekvieną rugsėjį, o programos trukmė – nuo spalio iki balandžio mėnesio. Pirmojoje programos dalyje dalyviai sprendė kūrybiškus iššūkius, o vėliau iniciavo ir realizavo savo pačių idėjas. Programos metu gimė tokie ilgamečiai projektai kaip Komoda, PDF fest, Puota ar NEFONAS, kurie kasmet praturtina miesto kultūrinį gyvenimą.

Programos metu moksleiviai dalyvavo praktinėse paskaitose, tyrinėjo miestą ir dirbo komandose. Atsirandantys iššūkiai, kviestiniai lektoriai ir įsitraukimas į kultūrą padėjo tobulėti ir individualiai. Dalyviai dalinosi, jog pabaigę šią programą įgijo laiko planavimo, asmeninio efektyvumo, lyderystės, projektų valdymo įgūdžių, turėjo galimybę gyvai susipažinti su kultūrinėmis institucijomis ir įsitraukti į jų veiklas, taip pat įsitraukė į bendraminčių bendruomenę.

DAUGIAU APIE PROJEKTUS

Programos veiklos įtraukė:

vietos partnerius

tarptautinių partnerių

„Kauno iššūkio“ dalyviai lankėsi įvairiose Kauno miesto ir rajono kultūros organizacijose, susipažino su jų veikla ir siūlė savo idėjas kaip paskatinti jaunimą įsitraukti.

Baigę programą jaunuoliai įkūrė savo organizaciją ir toliau sėkmingai tęsia „Kauno iššūkio“ mokymus. Jaunimo komandos, vystančios savo kultūrinius projektus, jungiasi į šiuolaikinio miesto festivalio „Audra“ kultūrinės programos dalį kiekvienais metais.

Komunikacijos priemonėmis pasiekta:

auditorija

Programos metu sukurta:

išliekamųjų produktų

PROGRAMOS ARCHYVAS

WWW.KYLANTISKAUNAS.COM

PROGRAMĄ KŪRĖ:

Vaida Venckutė-Nagė

Evelina Šuscickytė

Aurelija Prašmuntaitė

Sandra Karnilavičiūtė

Vaiva Marija Bružaitė

Šarūnas Dignaitis

Dominyka Ginelevičiūtė