„Kylantis Kaunas“ programa yra dedikuota jaunajai auditorijai (iki 29 m.)

Jaunimo programos „Kylantis Kaunas“ tikslas – padėti jaunajai kartai kurti tokį miestą, kuriame jie norėtų gyventi.

Ši programa sudaro galimybes jaunimui dalyvauti bendrakūrystės procesuose kuriant Jaunimo festivalį, prisidėti prie „Kaunas 2022“ iniciatyvų ir įgyvendinti savo kultūrines idėjas Kaune ir Kauno rajone.

„Kylančio Kauno“ programą sudaro:

Dalyvauja konkursą laimėję 9 jaunuoliai, kuriantys 2021 m. pilotinio Jaunimo festivalio ir 2022 m. didžiojo Jaunimo festivalio programą. Skatinamos partnerystės su jaunimo organizacijomis ir platesne jaunimo auditorija.

Šia programa įtraukiame jaunuolius į Kauno miesto ir rajono ateities pokyčių kūrimą kartu. Dalyvių grupė į „Kauno iššūkį“ yra renkama kiekvieną rugsėjį. Skaityti daugiau apie edukacinę programą.

Alumnų klubo nariai aktyviai dalyvauja „Kaunas2022“ veiklose, savanoriauja ir atlieka praktiką, įgauna vis didesnes atsakomybes projekte, prisideda prie programos kūrimo.

Sudarę komandas jaunuoliai vysto šiuos kūrybinius projektus:

RANDAI Projektas, per fotografijas ir asmeninius žmonių tekstus leidžiantis prisiliesti prie emocinių išgyvenimų ir skatina gyti dalinantis jais. Meninėmis priemonėmis pateikiamos istorijos (fotografija, audio įrašai), organizuojamos parodos, diskusijos.

KOMODA – projektas, pasakojantis ir vaizduojantis Kauno kultūrinį gyvenimą per mados prizmę bei siekiantis edukuoti visuomenę apie mados pasaulio aktualijas bei problematiką. Projektas siekia suteikti platformą jauniems mados industrijos kūrėjams Kaune organizuojant parodas, madų šou pasirodymus atvirose miesto erdvėse.

Serija- F – jaunimo komandos kuriamas video turinys apie finansinį raštingumo klausimus jaunimui, pagrindiniai patarimai pradedant nuosavų finansų tvarkymą, kitos su finansiniu raštingumu susijusios temos, pateikiamos kartu su kultūriniu kontekstu bei aktualijomis.

Žaidžiam Kauną – Projektas skatinantis žmones atsitraukti nuo virtualių žaidimų ir atrasti stalo žaidimų bendruomenę. Projekto metu sukurtas žaidimas apie Kauną – aktualius miestui kultūrinius simbolius, jų istoriją įpinant į žaidimo naratyvą.

PUOTA Audiovizualinis projektas, integruojantis miestiečių kuriamą poeziją į viešąsias erdves. Audio instaliacijos viešajame transporte, poezijos skaitymai netradicinėse erdvėse, atviri poezijos konkursai bei eilių interpretacijos kartu su iliustratoriais, demonstruojamos viešojoje erdvėje. Svarbiausias projekto aspektas – suburta didelė ir nuoširdi jaunųjų poezijos mylėtojų bendruomenė.

Pusės dainos festivalis (PDF) Repo/trepo kultūros renginys jaunimui, kurio metu muzikos kūrėjai turi galimybę atlikti savo kūrybą auditorijai (pusę dainos), o daugiausiai palaikymo susilaukę kūrėjai atlieka pilną kūrinio versiją, sukuriama konkurso/pasirodymo atmosfera.

eNDė projekto tikslas – burti jaunus žmones miesto kultūrinėse erdvėse ir kartu ruošti namų darbus, dalintis žiniomis (tarpusavio mokymasis), rengti papildomas nemokamas konsultacijas, burti aktyvių ir besimokančių žmonių bendruomenę.

MASS žurnalas– vietinis žurnalas kultūringam jaunimui apie kultūringą jaunimą nuo kultūringo jaunimo.

MindfaQ vakarai – tai detektyvinių žaidimų renginių ciklas, skirtas jaunimui lavinti kūrybinį mąstymą (angl. think-outside-the-box), komandinius įgūdžius, susipažinti su miesto istorija bei kultūra, pasitelkiant detektyvinį naratyvą kaip formą istorijų kūrimui.

Inicijuoja Tempo erdvės (M. Daukšos g. 34, Kaunas) atvirumą, koordinuoja „Daugiau Tempo“ atvirą kvietimą jauniesiams kūrėjams.

Kauno miesto kamerinis teatras: Jaunųjų scenos menų prodiuserių rengimo programa „Prodiusai Colab“. Siekiama jaunimui sudaryti sąlygas mokytis iš scenos menų profesionalų, įgyvendinant ko-produkcijas su užsienio ir Lietuvos menininkais, įgyti reikalingų kompetencijų kurti ir valdyti kultūros projektus

„Dancing ID“: Siekiama sudaryti galimybes jaunimui (14-29 metų), esančiam rizikos grupėse (socialinė atskirtis, motyvacijos stoka, priklausomybės, elgesio sutrikimai ir kt.) aktyviai prisidėti prie kultūrinių iniciatyvų turinio kūrimo.

Pažaislio festivalis: „Pagauk mūzą” projektu siekiama sudaryti galimybę vaikams ir jaunimui, bendradarbiaujant su profesionaliais menininkais sukurti spektaklius (vaikų opera „Kirana“ ir Eye-net 2.0 produkcija)

Gamers šokių studija: „GAMERS city battle 2022“. Organizuojamas tarptautinės reikšmės gatvės šokių įvykis Jaunimo festivalio metu.

Bendradarbiaujant su Kauno miesto ir rajono ugdymo (darželiai, mokyklos, universitetai, kolegijos) įstaigomis, kurti ir įgyvendinti edukacines programas – Kultūros sostinės pamokas ir užtikrinti ugdymo įstaigų bendruomenių dalyvavimą 2022-ųjų metų programoje.

Koordinuoja oficialių partnerių organizacijų projektus:

VšĮ Mokslas ir inovacijos visuomenei „Pokyčio taškas“: Edukacinių programų tikslas – parodyti, kad aplinkos apsauga yra sąmoningas mūsų visų pasirinkimas ir neišvengiama darnaus Kauno miesto/rajono ateitis.

VšĮ Terra Publica kultūros sostinės pamoka: “Tautų pasakos”. Organizuojami įvairių tautų pasakų skaitymo 7-12 m. vaikams renginiai. 2022 m. planuojama išleisti Kauno tautų pasakų knygą.

Kauno dramos teatras „Edukacinis teatro kubas“. Bendradarbiaujant su padegogų bendruomene, siekiama sukurti integruotą mokymosi modulį, leidžiantį pasitelkiant eduakcinį teatro kubą mokytis programinių dalykų mokyklose ir tuo pačiu pažinti teatro subtilybes.

Romuvos kino centras „Vladislovo Starevičiaus animacijos labaratorija ir festivalis“ . Siekiama sukurti kūrybišką, tvarią, teigiamas patirtis kuriančią animacijos labaratoriją ir festivalį, įtraukiant moksleivius bei aktyvius suaugusiuosius, norinčius kurti, pažinti procesus ir kūrybišką asmenybę – V. Starevičių

Jaunimo programa veikia TEMPO erdvėje, Kauno senamiestyje – M. Daukšos g. 34. Užsuk susipažinti ir pasidalinti savo idėjomis miestui.

Programos kuratorė:

Evelina Šuscickytė

[email protected]

+37065044702

Programos koordinatorė:

Sandra Karnilavičiūtė

[email protected]

+37065943251

Programos koordinatorė:

Aurelija Prašmuntaitė

[email protected]

+37062635799