Mitinis Kauno Žvėris

yra Kauno pasakojimo projektas 

2022 metais Kauno Mitinio Žvėries programa pritraukė:

lankytojus

dalyvių

dalyvaujantys profesionalai

komunikacijos priemonėmis pasiekta auditorija

Kaune per daugybę šimtų metų buvo visko: 

Vytautas Didysis kovojo su kryžiuočiais, o paskui išplaukė Nemunu žemaičių krikštyti. Hanzos pirkliai čia pardavinėjo druską, geležį, o gal ir kažką stipriau. Napoleonas su savo plėšikų kariuomene lakstė pro Kauną pirmyn atgal, vėliau rusų caro generolai liepė čia pastatyti labai įdomią, bet niekam nereikalingą tvirtovę. Tuomet išaušo geresni laikai ir Kaunas atliko pareigą Lietuvai būdamas laikinąja sostine. Čia atsirado daugybė gerų dalykų: lietuviškas modernizmas, esperanto kalba ir lietuvių kinas.

Visa tai buvo Kaune, bet dingo arba persikraustė kitur. 

Kas Kaune buvo visą laiką? 

Kaune visą laiką buvo kauniečių! Mitinis Kauno Žvėris ir jo istorija kaip tik ir yra pasakojimas apie visus kauniečius. Žvėris buvo pirmasis ir bus paskutinis miesto kaunietis (arba – kaunietė) . Koks jis (arba ji)? Kokia jo (jos) istorija? Kaip ir ką pasakoti apie Kauną? Visa tai ir kūrė Kauno Europos kultūros sostinės Mitinio Žvėries platforma. 

WWW.KAUNOLEGENDA.LT

Programoje vyko:

renginiai

kitos veiklos

Programos kūrėjai kartu su kaunėnais: 

Organizavo kūrybinio rašymo dirbtuves ir rašė;

Vystė interneto portalą www.kaunolegenda.lt ;

Išleido knygą vaikams apie Europos kultūros sostinės programą Didžioji Kauno Žvėries pasakų knyga“;

Įgarsino pasakas, mėgstantiems jų klausytis;

Pasitelkiant naujausias technologijas sukūrė išplėstinės realybės turistinį maršrutą po Kauno apylinkes;

Įgarsino po Kauno pilimi miegančio Mitinio Kauno Žvėries knarkimą;

Sukvietė menininkus sukurti Kauno Žvėries pavidalą;

Sukūrė Kauno Žvėries stalo žaidimą, kurį žaidžiantiems paaiškėja daug Kauno paslapčių;

Ir, svarbiausia: visa, ką kartu sukūrėme buvo naudojama kuriant scenarijus ŠIUOLAIKINIO KAUNO MITO TRILOGIJAI.

Trilogiją pradėjo seną mąstymą išsprogdinęs „Sukilimas“, pavasarį miestas sutiko su įspūdingiausiu savo istorijoje „Santakos“ savaitgaliu, o Europos kultūros sostinės programą uždarė „Sutartis“.

2022 metais didžiųjų renginių programa pritraukė:

lankytojus

dalyvius

dalyvaujantys profesionalai

komunikacijos priemonėmis pasiekta auditorija

Sukilimas

1-asis trilogijos veiksmas

ARCHYVAS
RENGINIO ĮRAŠAS

Santaka

2-asis trilogijos veiksmas

ARCHYVAS
RENGINIO ĮRAŠAS

Sutartis

3-iasis trilogijos veiksmas

ARCHYVAS
RENGINIO ĮRAŠAS

Sutartis

1. Kiekvienas miestas yra gražus.
2. Kiekvienas miestas yra meilės miestas.  
3. Visi miestai yra kaip Kaunas ir Kaunas yra kaip visi miestai.
4. Kiekvienas miestas praeityje patyrė kančių.  
5. Kiekvienas miestas siekia būti laimingas ateityje.
6. Žmonės, kuriuos pažįstame yra geri.  
7. Žmonės, kurių nepažįstame yra geri.  
8. Žmonės, kurių nesuprantame, yra geri.  
9. Mano laisvė priklauso nuo kitų laisvės.  
10. Kaunas yra amžinas.

 

Programoje vyko:

renginių

kitų veiklų

Programos veiklos įtraukė:

vietos partnerių

tarptautinius partnerius

Komunikacijos priemonėmis pasiekta:

auditorija

Programos metu sukurta:

išliekamųjų produktų

WWW.KAUNOLEGENDA.LT ARCHYVAS

PROGRAMĄ KŪRĖ:

Rytis Zemkauskas 

Indrė Aleksandravičiūtė

Renata Bartusevičiūtė  

Kauno Mitinio Žvėries atvaizdą sukūrė Darius Petreikis