„Tvaraus turizmo atraktyvumas miestuose prie upių” (angl. Sustainable Tourism for Attractivity of Riverside Cities (STAR Cities) – projektą, vykdomą kartu su Val-de-Marne turizmo valdyba Paryžiuje, Lazio regionu ir Romos savivaldybe, Hamburgu, Liublianos regioninės miesto plėtros organizacija ir NECSTouR – Europos regionų subalansuoto ir konkurencingo turizmo tinkle, įgyvendina viešoji įstaiga „Kaunas 2022”.
Daugiau apie projekto planus ir įvykius galima skaityti paspaudus šią nuorodą į svetainę.

„Interreg Europe“ programos tikslas – padėti Europos regionams rengti ir vykdyti regioninę politiką. Šio tikslo įgyvendinimas įgalintų sėkmingiau keistis patirtimi, žiniomis ir gera praktika tarp skirtingų Europos regionų partnerių ir suinteresuotųjų šalių.

Projekto STAR Cities tikslas – plėtoti upių turizmą penkiose Europos miestuose ir jų regionuose: Liublianoje (Slovėnijoje), Hamburge (Vokietija), Kaune ir Kauno rajone (Lietuva), Romoje (Italija) ir Paryžiuje – Val-de-Marne (Prancūzija), pagerinti jų patrauklumą per gamtos ir kultūros paveldo pažinimo didinimą bei tvaraus turizmo plėtrą.

Įgyvendinant projektą kiekvienas partneris sieks pagerinti regioninės plėtros politikos krypčių ir programų įgyvendinimą, ypač darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų. Per pirmuosius trejus metus projekto šalys partnerės organizuos tarpregioninę mokymosi veiklą, siekdamos nustatyti gerąsias bendradarbiavimo praktikas. Kiekvienas regionas per antrąjį dvejų metų projekto laikotarpį taip pat įgyvendins veiksmų planą politikos priemonės tobulinimui. Šių etapų veiklose, t.y. reguliariuose susitikimuose ir renginiuose, dalyvaus vietos viešojo ir privataus sektoriaus suinteresuotosios šalys ir savanoriško sektoriaus veikėjai.

Projekto STAR Cities trukmė – penkeri metai, nuo 2018 m. Iki 2023 m. Jį finansuoja Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) INTERREG programa Europoje (3-asis kvietimas). Projektui buvo skirta 1 mln. eurų Europos subsidija.

Kaunas ir Kauno rajonas kartu su kai kuriais projekto partneriais taip pat yra Riverside Cities Europinio tinklo nariai, jungiantys vietos regionus, norinčius plėtoti ar pakeisti miestuose vykdomą tradicinę kultūrinę ir/ar ekonominę veiklą prie upių ar vandens keliuose. Tinklo dalyviai siekia didinti supratimą apie šią alternatyvą tradiciniam turizmui Europos miestuose. Dėl tinklo sertifikavimo planuojama kreiptis į Europos Tarybos kultūros kelių programos tarybą.


STAR cities tarpregioninė mokymosi programa jau artėja į pabaigą, o projekto partneriai džiaugiasi galėdami pristatyti bendradarbiavimo rezultatus.

Rugsėjo 8-9 d. Kaune vyko Tarptautinė upių konferencija, kurios metu buvo pristatomos Interreg Europe projektų praktikos bei Kauno bendruomenių temos ir vietos praktikos.

Projekto veiklų kalendorių galite rasti čia: STAR Cities planas pdf

Projekto partneriai