VISI KAIP VIENAS – tai bendruomeniškumą per kultūrą skatinanti platforma.

Burianti kultūra – kurianti bendruomenė.

Bendruomenių programą „Visi kaip vienas“ sudaro šios dvi dalys:

Fluxus Labas!

Tai bendruomeninės laboratorijos, besikuriančios Kauno mieste, kurios siekia vienyti vietos gyventojus, menininkus, kūrybininkus, aktyvistus, verslininkus, švietėjus ir visus kitus, kas tik nori prisidėti prie savo gyvenamosios vietos kūrimo ir aktyvinimo, pasitelkiant menines ir kūrybines veiklas. Nuo 2018 metų Kauno mieste vystomos bendruomeninės laboratorijos visuose 11-koje miesto seniūnijų. Siekiama, kad 2022-ieji metai, kai švęsime „Kauno – Europos kultūros sostinės” titulą, taptų visų Kauno gyventojų ir bendruomenių kuriamu įvykiu, kurio metu atsiskleistų kokia daugialypė kultūra slypi Kauno mikrorajonuose – bendruomenės gyvina upių pakrantes, savo kiemus ir gyvenamąją aplinką, vysto vietos identitetą atspindinčias iniciatyvas, siekia kurti saugią ir kūrybišką aplinką kaimynams ir daug kitų. Tikime, kad mažos kūrybinės inciatyvos sukuria stiprius ilgalaikius pokyčius, kurie itin svarbūs augančiai, kūrybos bei bendravimo svarbą suvokiančiai visuomenei.

Vykdomi projektai:

·       Fluxus Laboratorijos. Tikslas – burti Kauno miesto formalias ir neformalias bendruomenes, įvairių sektorių organizacijas, pavienius žmones ir skatinti juos įsitraukti į bendruomenines kultūrines ir menines veiklas konkrečiame mikrorajone. 

·      Fluxus Labas! kiemas. Tikslas – skatinti kiemų gyventojus keisti savo gyvenamąją aplinką, kartu su savo kaimynais prisiimti atsakomybę už savo gyvenamąją aplinką, kūrybiškai spręsti kylančius iššūkius. 

·    Fluxus Labas! Bendruomenių iniciatyvos. Tikslas – palaikyti vietos ir interesų bendruomenių lokalias iniciatyvas, jas pastiprinti meniniu indėliu ir viešinimu. 

·       Bendruomenių fasilitatorių kompetencijų kėlimo ir bendruomenių verslumo skatinimo mokymai. 

·       Didieji renginiai: Kiemų šventė ir Fluxus festivalis. 

Skaityti daugiau Facebook


„Šiuolaikinės seniūnijos“

Tęstinis kūrybinis projektas, skirtas sustiprinti Kauno rajono kultūros sektorių, jo partnerius, vietos bendruomenes ir padėti pasirengti 2022-iems, Europos kultūros sostinės metams.

Projekto video
Skaityti daugiau 


Programos kuratorė:

Greta Klimavičiūtė – Minkštimienė

[email protected]

Oficiali programos svetainė:

Visi kaip vienas