Apie

Aldona Ruseckaitė baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo specialybę. 1975–2002 m. dirbo Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumo (dab. Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetas) lietuvių kalbos dėstytoja. Nuo 1976 m. buvo Literatūros muziejaus (dab. Maironio lietuvių literatūros muziejus) moksline bendradarbe, vėliau, nuo 1989 m. iki 2019 m. – muziejaus direktore.

Taip pat A. Ruseckaitė yra Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) narė, Trečiojo amžiaus universiteto Kūrybinės raiškos fakulteto dekanė, o nuo 1999 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė, išleidusi 16 poezijos ir prozos knygų.


Kaunas ir aš

Kaune gyvenu nuo 1972 metų, čia dirbau dėstytoja buv. Kauno St. Žuko taikomosios dailės technikume, nuo 1976 metų – Maironio lietuvių literatūros muziejuje, nuo 1989 m. šio muziejaus direktore. Šis kauniečių pripažintas, pamėgtas muziejus pagal savo specifiką aktyviai formavo kultūrinį gyvenimą. Už kultūrinį darbą Kauno miestui aš asmeniškai esu apdovanota „Gerumo kristalu“ (2009), Santakos garbės ženklu (2010), išrinkta Kauno įsimintiniausia 2015 m. menininke, apdovanota Kauno miesto kultūros premija (2018).

Mano Kauno miesto vizija:

  • Miestas, kuriame būtų gera, smagu, įdomu, pagarbu gyventi visoms kartoms, visos rastų savo nišą kultūroje ir bendravime.
  • Mieste vykstantys projektai, per kuriuos draugiškai ir prasmingai bendrautų jaunoji ir vyresnioji kartos, kad jaunieji praneštų pasaulio naujienas, o vyresnieji jiems galėtų perduoti savo išmintį;

 

  • Kaunas – tvirta lietuviškumo citadelė globaliame pasaulyje, tačiau ne konservatyviai atsilikusi;
  • Miestas, kuriame daug turistų, matančių išskirtinai įdomius kultūros, architektūros objektus;
  • Tvarkingas miestas su restauruotais pastatais, paminklais, su didelėmis, gražiomis, sutvarkytomis žaliomis zonomis miestiečių laisvalaikiui;
  • Miesto kultūros įstaigos (bibliotekos, muziejai, parodų salės, kultūros centrai), dirbančios taip, jog kiekvienas žmogus jose jaučiasi laukiamas, gerbiamas, svarbus;
  • Kauno miesto savivaldybė, skirianti daug daugiau dėmesio ir lėšų Kauno kultūros institucijų finansavimui, Kauno rašytojų knygų leidybai, bibliotekų knygų įsigijimui;
  • Mietas, kurio tarpukario architektūra įtraukta į UNESCO sąrašą;
  • Kaunas – traukos vieta atvykti garsiems pasaulio menininkams.