The CityTelling Festival will invite you to feel and listen to the stories of the interrupted life that are breathing in the streets of Kaunas

Already this week, on 8–11 October, the CityTelling festival “Life Interrupted” organised by “Kaunas – European Capital of Culture 2022” will spread around the streets of Kaunas and Kaunas district, offering visitors and participants more than 30 events by organisers and partners: street artworks, narrative performances, excursions, video art project, even an artistic experiment using artificial intelligence. An important part of the festival this year became literary texts – interpretations, created by writers based on real memories of people who had lived in Kaunas. Another important innovation of the second CityTelling Festival is the live streaming of events on social networks, of which there will be as many as 9.
Every day of the Festival, visitors will be invited to the evening events: on the first evening of the festival in the centre of Kaunas, in the Ramybės Park, a place where four confessions are united, visitors will be able to hear the sound installation of a unique musical work – cantata “Peace, Peace...” (Lith. Ramybės, ramybės...) in different places of the park. This year this work will be performed in memory of composer Vidmantas Bartulis. On the next evening of the festival, independent creators Rūta Vyžintaitė-Lajienė and Rytis Titas in the video art project “Shimmering Forest” (Lith. “Žvangantis miškas”) will let the secrets of guerrilla warfare spread from the lips of the remaining witnesses. The theme of life interrupted by war will be extended by the theatrical youth show “Youth Talks About War” (Lith. “Jaunimas kalba apie karą”) directed by Rokas Bertulis. In the Kaunas Culture Centre, young people will present how they have heard and understood the devastating stories of the war.
At noons, the CityTelling festival will invite its visitors to different lunches – as a part of the festival programme “Stories for Lunch” will tell various stories in different places of Kaunas: about the crowd in Aleksotas waiting for the pilots Steponas Darius and Stasys Girėnas, the ones interested in Kaunas identity and its memory will be able to hear the story of the formation of those times elite Vaižgantas street, try to feel the euphoria when celebrating the national freedom during the excursion at the Unity Square (Vienybės aikštė), take a deeper look at the secrets of Jewish heritage in Vincas Kudirka library and Maironis museum, and to relive the traumatic experiences of a writer Balys Sruoga.
One of the highlights of the programme will be an exclusive art experiment created specifically for the CityTelling festival. Creators Gytis and Ignas Davydaitis and Matas Gumbinas will invite you to experience the devastating interrupted life stories by creating artificial intelligence installation “Stories of Interrupted Life. Mirror of Permafrost” that combines art and technology and in a very personal way allows visitors to feel the reality of deportations. The installation of artificial intelligence will be held in “Kaunas 2022” office: the visitor wishing to go through this experience will be photographed by the software and the artificial intelligence will generate a unique story of deportation, revealing human experiences in exile.
This year, the authentic stories of interrupted life has inspired three new works of art on buildings located in Kaunas and Kaunas District: old pictures recreated on the walls of the buildings by artists Tadas Vincaitis-Plūgas, Vytenis Jakas, and Linas Kaziulionis, will remind us of notabled persons that lived in Kaunas: Rosian Bagriansky with his mother Gerta, poet Lea Goldberg, and inventor as well as the photographer of the ghetto George Kadish.
The full programme of the festival can be found here.
The CityTelling festival is one of the biggest events of „Kaunas 2022“, focused on remembering the multi-ethnic past of Kaunas and Kaunas district, invoking pride in the place where we live as well as reinforcing dialogue, openess, and empathy.
In 2022, Kaunas and Kaunas district will become the European Capital of Culture. The project implements an 8-directions programme, an important part of which is the development of cultural partnerships with 64 cultural organisations. “Kaunas 2022” is a movement from the temporary capital towards contemporary by implementing projects that promote change in Kaunas culture sector.


Istorijų festivalis kvies išjausti ir įsiklausyti į Kauno gatvėse alsuojančias petraukto gyvenimo istorijas

Jau šią savaitę, spalio 8–11 dienomis po Kauno ir Kauno rajono gatves pasklis „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ organizuojamas Istorijų festivalis „Pertrauktas gyvenimas“, lankytojams ir dalyviams pasiūlysiantis per 30 organizatorių ir partnerių renginių: gatvės meno kūrinių, pasakojimo pasirodymų, ekskursijų, videomeno projektą, netgi dirbtinį intelektą pasitelkusį meninį eksperimentą. Svarbia festivalio dalimi šiemet tapo literatūros tekstai – intepretacijos, rašytojų sukurtos pagal tikrus Kaune gyvenusių žmonių prisiminimus. Kita svarbi antrojo Istorijų festivalio naujovė – gyvos renginių transliacijos socialiniuose tinkluose, kurių bus net 9.
Read more


Kaunas 2022 project has been selected among 10 best projects coping with pandemic in Europe

Under quarantine, the homes of people around the world turned into offices, sports clubs, cinemas, and music halls. While real music halls were shut, "Kaunas – European Capital of Culture 2022" together with community program "Fluxus Labs" and the main project sponsor "Švyturys nealkoholinis" invited to get back feelings of the thrill of anticipation, direct connection with the performers and spectators around you while staying at your home – in the yards.
Various performers and professionals doing performances in the courtyards inspired the whole Kaunas city and it’s district: project’s format continued and burst out as the on Kaunas city birthday when more than 40 cultural organizations delivered their most excellent performance in various places of the city.
Project "Culture to the Yards" was appreciated not only by the city‘s and it‘s districts‘ dwellers, but also the whole of Europe – the project was announced one of the finalists in The Innovation in Politics Awards 2020, organized by The Innovation in Politics Institute.
A total of 398 projects from various countries were nominated for the awards and evaluated by a jury of 1,058 citizens from 47 countries. "Culture to the Yards" was among the top 10 projects in the "Coping with Covid-19" category, and among the top 90 projects in all categories in Europe.
All projects submitted for the awards are judged on three criteria: innovation, the involvement of communities and people, and sustainability of an impact. The finalists of The Innovation in Politics Awards 2020 will be announced by categories during the whole November: 2nd – education and ecology, 9th – economics and digitalization, 16th – the quality of life, coping with Covid-19, 23rd – democracy, human rights, and communities.
You can experience the most memorable moments of "Culture to the Yards" project here.


„Kaunas 2022“ projektas išrinktas tarp 10 geriausių projektų su pandemija kovojančioje Europoje

Pavasarį, karantino metu, kiekvieno miestiečio ir pakaunės gyventojo namai virto biuru, koncertų sale, restoranu ar sporto klubu. Tikroms koncertų salėms tylint „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ kartu su bendruomenių programa „Fluxus labas“ ir projekto pagrindiniu rėmėju „Švyturys nealkoholinis“ laukimo jaudulį ir emocijas su kaimynais bei atlikėjais pakvietė patirti neišeinant iš namų – tiesiai savo namų kiemuose.
Įvairių sričių atlikėjai ir profesionalai, dovanojantys pasirodymus daugiabučių kiemuose, įkvėpė visą Kauno miestą ir rajoną: projekto tęsinys nuskambėjo 40-čia skirtingų kultūrinių pasirodymų įvairiose miesto vietose Kauno gimtadienio metu.
Projektą „Kultūra į kiemus“ įvertino ne tik miesto bei rajono gyventojai, karantino laikotarpiu stebėję atlikėjų pasirodymus, bet ir Europa – Politikos inovacijų instituto (The Innovation in Politics Institute) 2020 m. organizuojamuose apdovanojimuose projektas tapo vienu iš finalininkų.
Apdovanojimams iš viso buvo pateikti 398 projektai iš įvairių šalių, o juos vertino 1058 miestiečių iš 47 šalių sudaryta vertinimo komisija. „Kultūra į kiemus“ pateko tarp 10 geriausių projektų kategorijoje „Susidorojant su Covid-19“, bei tarp 90 geriausių projektų visose kategorijose Europoje.
Visi apdovanojimams pateikti projektai yra vertinami pagal tris kriterijus: inovatyvumą, bendruomenių ir žmonių įtraukimą bei poveikio ilgalaikiškumą. 2020 m. Politikos inovacijų apdovanojimų (The Innovation in Politics Awards 2020) laimėtojai įvairose kategorijose bus skelbiami visą lapkričio mėnesį: 2 d. – edukacijos ir ekologijos, 9 d. – ekonomikos ir skaitmeninimo, 16 d. – gyvenimo kokybės, susidorojimo su Covid-19, 23 d. – demokratijos, žmogaus teisių bei bendruomenių.
Įsimintiniausias projekto „Kultūra į kiemus“ akimirkas galite patirti čia.


VšĮ „Kaunas 2022“ ieško Tarptautinės komunikacijos koordinatoriaus-(ės)

Tarptautinės komunikacijos koordinatoriaus pareigybės tikslas – koordinuoti tarptautinės komunikacijos kampanijas, siekiant kuo platesnio „Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ programos žinomumo užsienyje.
Tarptautinių ryšių koordinatorius yra tiesiogiai atskaitingas Tarptautinių ryšių kuratoriui, glaudžiai bendradarbiauja su Komunikacijos ir rinkodaros skyriumi, programos vadove, organizacijomis Kaunas In ir Keliauk Lietuvoje.
Ši pozicija reikalauja aktyviai prisidėti prie „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos pristatymo tikslinėse užsienio šalyse planavimo ir koordinavimo.
Tarptautinės komunikacijos koordinatoriaus funkcijos: 

 • atsižvelgiant į įstaigos strateginius planus ir vadovo pavedimus, koordinuoti savo sričiai priskirtą biudžetą ir veiklą;
 • koordinuoti komunikacijos kampanijas užsienio šalyse;
 • koordinuoti į Lietuvą atvykstančių užsienio žiniasklaidos priemonių atstovų vizitus;
 • koordinuoti programos pristatymo priemones su Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėmis, Kaunas IN, Keliauk Lietuvoje atsakingais žmonėmis;
 • megzti, plėtoti ir palaikyti santykius su organizacijomis, jungiančiomis lietuvių diasporą užsienyje;
 • inicijuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų specifikacijas.

Darbuotojo kvalifikacija:

 • pagrindžiama tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių veiklų organizavimo patirtis;
 • didelio biudžeto komunikacijos kampanijų valdymo patirtis;
 • puikios anglų kalbos žinios (ne žemesnis nei C1 lygis);
 • Lietuvos ir tarptautinės kultūros politikos prioritetų išmanymas;
 • Lietuvos viešųjų pirkimų įstatymo žinojimas;
 • patirtis inicijuojant, organizuojant viešuosius pirkimus – privalumas;
 • kitų užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
 • asmeninės savybės: komunikabilumas, puikūs reprezentaciniai ir viešojo komunikavimo įgūdžiai, gebėjimas patraukliai ir glaustai viešai pristatyti temą, rengti viešas prezentacijas, pareigingumas, puikūs darbo komandoje įgūdžiai.

Atlyginimas
Nuo 800 Eur į rankas.
Kandidatas turi būti išsamiai susipažinęs su įstaigos „Kaunas 2022“ ir jos partnerių vykdomomis veiklomis bei Kauno paraiška Europos kultūros sostinės titului gauti, kuri yra pagrindinis strateginis ir vertybinis įstaigos dokumentas.
Informacija apie „Kaunas 2022” programą: www.kaunas2022.eu
Savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųskite el. paštu: [email protected]
Telefonas pasiteiravimui: +37062082911, Mindaugas Reinikis
 


VšĮ „Kaunas 2022“ ieško Tarptautinių ryšių kuratoriaus(-ės)

Tarptautinių ryšių kuratoriaus pareigybės tikslas – rūpintis esamų tarptautinių partnerysčių tęstinumu, plėtoti naujas tarptautines partnerystes, siekiant kurti tvarius ryšius tarp Kauno, Kauno rajono ir Europos kultūros organizacijų, siekti kuo platesnio „Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ programos žinomumo užsienyje.
Tarptautinių ryšių kuratorius yra tiesiogiai pavaldus Programos vadovui ir glaudžiai dirba su visų „Kaunas 2022“ programų kuratoriais bei komunikacijos ir marketingo skyriumi, ypač – darbuotojais, atsakingais už tarptautinę programos komunikaciją ir rinkodarą.
Šios pareigybės reikalauja aktyviai komunikuoti su užsienio partneriais ir aplinkybėms leidžiant planuoti ir vykdyti programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ pristatymus tikslinėse užsienio šalyse.
Tarptautinių ryšių kuratoriaus funkcijos:

 • atsižvelgiant į įstaigos strateginius planus ir programos vadovo pavedimus, planuoti savo sričiai priskirtą biudžetą ir veiklą;
 • organizuoti ir prižiūrėti tarptautinių ryšių skyriaus darbą (šiuo metu tarptautinių ryšių skyriuje dirba vienas koordinatorius, pavaldus tarptautinių ryšių kuratoriui, numatoma priimti dar vieną asmenį);
 • rinkti informaciją ir koordinuoti papildomų tarptautinių finansavimo šaltinių pritraukimą;
 • vadovauti įgyvendinant ir organizuoti įstaigos vykdomus ir naujus tarptautinius kultūrinius projektus/programas;
 • palaikant ryšius su kitais įstaigos skyriais, rinkti informaciją apie vykdomus kultūrinius projektus, tarptautinių partnerių poreikį;
 • pažįstant įstaigos vykdomą programą, ieškoti progų ir resursų jos pristatymui ir žinomumo didinimui užsienyje: partnerių, renginių, kuriuose galima prisistatyti, reikšmingų institucijų, fondų, kurie gali prisidėti prie programos tikslų įgyvendinimo, palaikyti aktyvius ryšius su Lietuvos diplomatijos ir užsienyje veikiančių Lietuvos įstaigų, organizacijų atstovais;
 • inicijuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų specifikacijas.

Darbuotojo kvalifikacija:

 • aukštasis humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimas;
 • ne mažesnė nei 3 metų tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių veiklų organizavimo patirtis;
 • puikios anglų kalbos žinios (ne žemesnis kaip C1 lygis);
 • puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • Lietuvos ir tarptautinės kultūros politikos prioritetų išmanymas;
 • patirtis rengiant paraiškas Lietuvos ir tarptautiniams paramos fondams, koordinuojant šių projektų įgyvendinimą;
 • Lietuvos viešųjų pirkimų įstatymo žinojimas;
 • patirtis inicijuojant, organizuojant viešuosius pirkimus – privalumas;
 • viešojo administravimo patirtis – privalumas;
 • kitų užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
 • asmeninės savybės: komunikabilumas, puikūs reprezentaciniai ir viešojo komunikavimo įgūdžiai, gebėjimas patraukliai ir glaustai viešai pristatyti temą, rengti viešas prezentacijas, pareigingumas, puikūs darbo komandoje įgūdžiai.

Atlyginimas
Nuo 1000 Eur į rankas.
Kandidatas turi būti išsamiai susipažinęs su įstaigos „Kaunas 2022“ ir jos partnerių vykdomomis veiklomis bei Kauno paraiška Europos kultūros sostinės titului gauti, kuri yra pagrindinis strateginis ir vertybinis įstaigos dokumentas.
Informacija apie „Kaunas 2022” programą: www.kaunas2022.eu
Savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką iki 2020 m. spalio 15 d. siųskite el. paštu: [email protected]
Telefonas pasiteiravimui: +370 678 62838, Ana Kočegarova, „Kaunas 2022“ programos vadovė


VšĮ „Kaunas 2022“ ieško Administracijos skyriaus vadovo(-ės)

ADMINISTRACIJOS VADOVAS(-ė) – vienas iš trijų viešosios įstaigos „Kaunas 2022” skyrių vadovų, kuris aktyviai dalyvauja sudarant ir atnaujinant strateginį įstaigos veiklos planą bei stebi jo įgyvendinimą, vadovauja skyriui (šiuo metu jame – 11 darbuotojų).
Administracijos vadovo funkcijos:

 • Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūra;
 • Personalo veiklos organizavimas, darbo funkcijų vykdymo bei kokybės kontrolė, motyvavimas;
 • Įstaigos vidinių procesų ir komunikacijos su bendrai programą įgyvendinančiais partneriais analizė, kūrimas ir nuolatinis tobulinimas;
 • Metinių, ketvirtinių ir kt. veiklos planų rengimas;
 • Ataskaitų įstaigos vadovui ir steigėjams bei finansuotojams, valstybinėms institucijoms ir ES komisijoms rengimas bei teikimas;
 • Vidinis veiklos rezultatų monitoringas, išorinio monitoringo užtikrinimas;
 • Paraiškų vietos, nacionaliniams ir tarptautiniams fondams rengimas ir vykdymo priežiūra;
 • Įmonės raštvedybos valdymas (vidaus dokumentų, siunčiamųjų ir gaunamųjų dokumentų tvarkymo ir kontrolės sistemos sukūrimas ir valdymas);
 • Finansų planavimas ir valdymas;
 • Viešųjų pirkimų organizavimas ir paslaugų sutarčių priežiūra;
 • Sutarčių rengimas ir valdymas;
 • Įmonės turto ir patalpų priežiūra; darbuotojų darbo priemonių ir sąlygų užtikrinimas;
 • Įstaigos steigėjų ir įstaigos Tarybos susirinkimų organizavimas;
 • Atstovavimas organizacijai valstybės institucijose, dalinininkų susirinkimuose ir susitikimuose, dalyvavimas derybose su suinteresuotomis grupėmis.

Reikalavimai:

 • Aukštasis išsilavinimas (privalumas – viešojo administravimo, vadybos, teisės srityse);
 • Ne mažiau nei 3 metai vadovavimo personalui patirtis (privalumas – viešojo sektoriaus administravimas);
 • Viešųjų pirkimų įstatymo išmanymas (privalumas – patirtis viešųjų pirkimų organizavime);
 • Puikus lietuvių ir anglų kalbų mokėjimas;
 • Raštvedybos valdymo žinios ir įgūdžiai;
 • Geri darbų planavimo, delegavimo bei kontrolės įgūdžiai;
 • Gebėjimas būti komandos lyderiu, iniciatyvumas, atsakingumas;
 • Gebėjimas greitai reaguoti probleminėse situacijose;
 • Geri komunikavimo ir derybiniai įgūdžiai;
 • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Mes jums siūlome:

 • Įdomų ir atsakingą darbą dinamiškoje, kūrybingoje, ambicingoje, tarptautiniu mastu veikiančioje organizacijoje;
 • Motyvacinę sistemą už gerai ir kokybiškai atliktus darbus.
 • Draugiškus ir tikslo siekiančius kolegas.
 • Darbą miesto centre.
 • Galimas įdarbinimas – 2020 m. lapkričio mėnuo.

Krūvis:
1-as darbuotojas(-a), pilnu etatu (40 val. per savaitę).
Darbo vieta: Kaunas, Lietuva
Atlyginimas
Nuo 1200 Eur į rankas.
Kandidatai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Aukštojo mokslo baigimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą, išryškinant reikalavimų punktuose minimus aspektus;
 • Motyvacinį laišką;
 • Savo CV prašome siųsti el. paštu: [email protected], iki 2020 m. spalio 15 d. Telefonas pasiteiravimui: +370 612 56171.

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ:
Viešoji įstaiga „Kaunas 2022“ buvo įsteigta 2017 m. balandžio 6 d., su tikslu įgyvendinti „Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ programą. Konkurso šiam vardui gauti paraiška yra Europos komisijos ir Kauno miesto savivaldybės patvirtintas dokumentas, kurio turinio įgyvendinimas yra būtina projekto sėkmės vertinimo sąlyga.
Paraiškos dokumentą galima rasti čia.
Pagrindiniai projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, o taip pat ir VšĮ „Kaunas 2022“ tikslai yra sukurti aukšto lygio tarptautinę kultūros ir meno programą su tęstinėmis programos dalimis, ženkliai pagerinant vietos kultūros sektoriuje veikiančių organizacijų tarptautiškumą, kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją, kultūos paslaugų prieinamumą, vietos gyventojų įtraukimą į kūrybos procesus, Kauno miesto ir Kauno rajono tapatumo kūrimas ir atsivėrimas Europai.
Skaitykite daugiau.
 
APIE „KAUNAS 2022“ VALDYMO STRUKTŪRĄ
Viešosios įstaigos „Kaunas 2022“ bendrasteigėjai yra Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė ir asociacija „Kultūros tempo akademija“. Patariamąjį įstaigos organą – Tarybą – sudaro iki 10-ies narių, atstovaujančių steigėjams, kitiems projekto finansuotojams (LR Vyriausybei) bei viešajam interesui (nepriklausomi ekspertai).
Organizacijai vadovauja Direktorius/-ė, kuris yra pasamdytas Steigėjų ir ataskaitingas Steigėjams. Tarybos susipažinimui Direktorius/-ė teikia metinius veiklos planus ir ataskaitas. Juos tvirtina Steigėjai. Direktorius/-ė organizuoja įstaigos darbą, užtikrina funkcionavimui būtiną administracinę struktūrą, samdo ir atleidžia darbuotojus įstatymų nustatyta tvarka. Direktorius yra atsakingas už projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ reprezentaciją ir įvaizdį lokaliai, regione ir tarptautiniu mastu ir programos įgyvendinimą. Įstaigoje yra trys skyriai: Administracijos, Meninės programos bei Komunikacijos ir rinkodaros.
Administracijos vadovas, Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovas ir Meninės programos skyriaus vadovas yra atskaitingi Direktoriui/-ei. Administracijos skyriaus vadovas yra atsakingas už žmogiškuosius išteklius (įdarbinimo dokumentų parengimas, darbo apskaita, darbo sąlygos, darbo sauga, veiklų planavimas, įgyvendinimas, kontrolė, motyvavimas) bei administravimą (dokumentų rengimas, paraiškų, planų ir ataskaitų rengimas, kasmetinių biudžetų sudarymas, ataskaitų parengimas bei auditavimo organizavimas, viešųjų prikimų organizavimas). Meninės programos skyriaus vadovas atsakingas už Europos kultūros sostinės programos vystymą ir įgyvendinimą Kaune, Kauno rajone ir kitose Europos šalyse. Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovas atsakingas už sklandžią įstaigos veiklos sklaidą vietos, regiono ir tarptautiniu mastu bei auditorijų pritraukimą į renginius Kaune ir Kauno rajone.


Daiva Citvarienė: istorijos yra gyvenimas, istorijos negyvus pastatus ir gatves priverčia kvėpuoti

Spalio 8–11 dienomis į Kauną grįžta „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ organizuojamas Istorijų festivalis, kuris kvies miestiečius per garsus, vaizdus ir pasakojimus iš naujo apmąstyti, kaip ši patirtis paveikė šiandieninius mūsų įpročius ir tarpusavio santykius.
Read more