AMBASSADORS OF “KAUNAS 2022”: Kotryna Stankutė-Jaščemskienė

“Kaunas is my hometown. I grew up in a family of artists, so I always saw Kaunas as full of culture and filled with great creative people and people connecting creative people. From the dance, music, textile and theatre festivals famous in Europe to the nostalgic alley of charming UNESCO buildings, and from a living heritage to modern transformations, I believe that Kaunas, which brought a lot of famous people into the world, will unite them again as a European Capital of Culture in 2022.” –Kotryna Stankutė-JaščemskienėRead more


Kaunas 2022 ambasadoriai: Kotryna Stankutė-Jaščemskienė

Kaunas - mano gimtasis miestas. Augau menininkų šeimoje, tad jį visuomet mačiau pilną kultūros, nuostabių kuriančių ir kūrėjus jungiančių žmonių. Nuo Europoje garsių šokio, muzikos, tekstilės, teatro festivalių iki nostalgiškos žavinčių UNESCO pastatų alėjos, nuo gyvo paveldo iki modernių virsmų. Tikiu, kad Kaunas, į pasaulį paleidęs daug garsių asmenybių, juos ir vėl sujungs kaip Europos kultūros sostinė 2022.“ - Kotryna Stankutė-JaščemskienėRead more


AMBASSADORS OF “KAUNAS 2022”: Golden Parazyth

"It is so good and important that various new initiatives by young authors appear in Kaunas today. Such movements as “Kaunas full of culture” and others awake the city from the sleep that has lasted for several years already. Kaunas is a city of young people and students. These young people just need to be shown right and meaningful things. The title of a European Capital of Culture would be really significant and important for the city. We believe in the success of the project and invite all artists and colleagues to join it!"Read more


Kaunas 2022 ambasadoriai: Golden Parazyth

Labai sveikintina ir svarbu, kad šiandien Kaune jau atsiranda įvairių ir naujų iniciatyvų iš jaunosios kartos kūrėjų. Tokie judėjimai kaip Kaunas pilnas kultūros ir kiti budina miestą iš letargo miego, kuris jau keletą metų jį apėmęs. Juk Kaunas - jaunimo ir studentų miestas. Tai didelė dalis jaunų žmonių, kuriems tiesiog reikia parodyti teisingus ir prasmingus dalykus. Europos kultūros sostinės titulas labai reikšmingas ir reikalingas šiam miestui. Tikime projekto sėkme ir kviečiami visus menininkus ir kolegas prie jo prisidėti!Read more


Remio Ščerbausko nuotrauka

AMBASSADORS OF “KAUNAS 2022”: Birutė Letukaitė

“Kaunas has its own aura and “Aura”. Kaunas is one of a kind. The modern dance which was born in the temporary capital, endured the Soviet times, today makes the city famous. The “Aura” dance theatre is traveling the world and spreading the message about Kaunas and the ongoing “Aura” international dance festival. I am glad that I was born and grew up in this city and that, together with “Aura”, I came to the modern capital, Kaunas. I am proud that we are a significant part of the city aura.” - Birutė LetukaitėRead more


Kaunas 2022 ambasadoriai: Birutė Letukaitė

Remio Ščerbausko nuotrauka
Remio Ščerbausko nuotrauka

Kaunas turi savo aurą ir „Aurą“. Jis toks – vienintelis. Šiuolaikinis šokis užgimęs Laikinojoje sostinėje, ištvėręs sovietmetį, šiandien garsina miestą. Šokio teatras „Aura“, keliaudamas po pasaulį, neša žinią apie Kauną ir jame vykstantį tarptautinį šokio festivalį „Aura“. Džiaugiuosi, kad gimiau ir užaugau šiame mieste ir tuo, kad teko misija drauge su „Aura“ atkeliauti į šiuolaikinę sostinę Kauną. Didžiuojuosi, kad esame reikšminga miesto auros dalis.“ - Birutė LetukaitėRead more


San Sebastianas 2016: inovacijoms atvira penkiasdešimtmetė džiazo tradicija

Kaip ir praėjusiame numeryje pristatytas Lenkijos miestas Vroclavas, baskų krašte esantis San Sebastianas – tiesa, baskiškai jis vadinamas Donastija – šiemet paskelbtas Europos kultūros sostine (toliau tekste – DSS2016EU). Tiesa, istorija čia kitokia nei Vroclave. Jau daugiau nei šimtą metų šis beveik 200 tūkst. gyventojų turintis miestas yra turistų traukos centras – atvykėlius čia vilioja kraštovaizdis, virtuvė, kultūra, žmonės…Read more


AMBASSADORS OF “KAUNAS 2022”: Artūras Morozovas

I hide the twenty Litas note in my right glove and reach for the five Litas coin with my left hand.
“Don’t be afraid. I won’t beat you. It just have to be like that”, an adolescent hooligan a couple of years older is trying to comfort me holding a pair of brass knuckles, the effect of which has been so vividly described to me a minute before, in one of his hands.
Read more


Kaunas 2022 ambasadoriai: Artūras Morozovas

Dvidešimties litų kupiūrą slepiu dešinės rankos pirštinėje, penkių litų monetą tiesiu su kairiąja ranka.
„Nebijok, nemušiu. Čia tiesiog taip reikia“, - mane guodžia keliais metais vyresnis paauglys, vienoje rankoje laikydamas kastetą, kurio veikimo efektyvumą prieš tai vaizdžiai nupasakojo.Read more


Pokalbis su prof. L. Donskiu TV LAIDOJE „7 KAUNO DIENOS“

STOP juosta. Pokalbis su prof. L. Donskiu TV LAIDOJE „7 KAUNO DIENOS“.