Bella Shirin

AMBASSADORS OF “KAUNAS 2022”: Bella Shirin

"A few days ago, while walking down the Laisvės (Eng. Liberty) Avenue, I recalled an episode from my childhood. I was eight or nine years old then. The friends of my parents came and they spoke about the USA, New York, as of the center of the world. I got angry and told them they have disappointed me. Lithuania and Kaunas are the center of the world. I was born and grew up here. It is time for Kaunas to wake up. Kaunas will definitely become the European Capital of Culture in 2022. Culture allows you to learn and grow as a personality, therefore, my personal commitment is to work for it and make it spread on the international level. We all have to contribute to make this happen. There is so much creativity, thoughtfulness, and genius in this city. Therefore, I am certain that major international projects can and have to originate here, in our hometown Kaunas. Let every single one of us seek, act, and think about the ways we can contribute instead of a personal benefit!" – Yours Bella
Read more


Bella Shirin

Kaunas 2022 ambasadoriai: Bella Shirin

Prieš kelias dienas, eidama Laisvės alėja, prisiminiau epizodą iš vaikystės. Man tada buvo 8 ar 9 metai. Sėdėjo tėvų draugai pas mus namuose ir kalbėjo. Apie Ameriką, apie Niujorką, kaip pasaulio ašį. Tada aš užpykau ir pasakiau, kad jie man visi nusibodo. Man Lietuva ir Kaunas yra pasaulio ašis. Čia gimiau ir augau. Atėjo laikas mūsų Kaunui prabusti. Jis tikrai bus Europos Kultūros sostine 2022-iais metais. Kultūra leidžia žmogui mokytis ir augti kaip asmenybei, todėl mano asmeninis įsipareigojimas yra veikti, kad Kauno kultūra išplistų tarptautiniu mastu. Mes visi kartu turime prisidėti, kad tai įvyktų. Tiek daug kūrybingumo, tiek daug gilaus mąstymo ir talentingumo. Nuo mūsų gimtojo Kauno gali ir turi prasidėti svarbūs tarptautiniai projektai. Siekime, veikime ir kiekvienas mąstykime ne ką galiu gauti, bet kuo galiu prisidėti!“ – Jūsų Bella.
Read more


Head of AURA: Let Kaunas become the Lithuanian New York

Fotografas R. Ščerbauskas
© R. Ščerbauskas

A dancer, choreographer, and dance educator Birutė Letukaitė is convinced that Kaunas – which has already had its golden age – can again become a modern city, which sets cultural trends. A conversation with the founder and head of AURA theatre about the daily challenges that many contemporary dance creators meet and inspiration sources that lie in every step.
Read more


„Auros“ vadovė: tegul Kaunas tampa Lietuvos Niujorku

Fotografas R. Ščerbauskas
Fotografas R. Ščerbauskas

Šokėja, choreografė ir šokio pedagogė Birutė Letukaitė įsitikinusi, kad Kaunas, jau kartą išgyvenęs aukso amžių, gali ir vėl tapti moderniu, kultūrines madas diktuojančiu miestu. Pokalbis su šokio teatro „Aura“ įkūrėja ir vadove apie kasdienius iššūkius, su kuriais susiduria daugelis šiuolaikinio šokio kūrėjų, ir įkvėpimo šaltinius slypinčius kiekviename žingsnyje.Read more


Universal truths do not exist: young people with new ideas must be given an opportunity to create

Fotografas R. Ščerbauskas
© R. Ščerbauskas

Stage and screen actor Dainius Gavenonis, who has recently presented his latest film Senekos diena (Seneca's Day) in film theatre Romuva, thinks that for Kaunas to become the Capital of Culture we need to focus on the city's internal culture, first of all, and only later on its appearance. A conversation with Kaunas born actor about his childhood, theatre issues of today, and search for the future theatre.
Read more


Amžinų tiesų nėra: reikia suteikti progą kurti jauniems, kitaip mąstantiems žmonėms

Fotografas R. Ščerbauskas
Fotografas R. Ščerbauskas

Teatro ir kino aktorius Dainius Gavenonis, neseniai Kauno kino teatre „Romuva“ pristatęs naujausią savo filmą „Senekos diena“, mano, kad siekiant Kauną paversti kultūros sostine, visų pirma reikia atkreipti dėmesį į vidinę miesto kultūrą ir tik vėliau į miesto išorę. Pokalbis su iš Kauno kilusiu aktoriumi apie čia praleistą vaikystę, šiandieninio teatro problemas ir ateities teatro paieškas.Read more


Heritage - not only in the streets but also in each of our homes

Fotografas R. Ščerbauskas
© R. Ščerbauskas

Mike Robinson, who is the director of the Ironbridge International Institute for Cultural Heritage as well as special advisor to the UNESCO World Heritage Sustainable Tourism Programme, says that Kaunas has a very interesting story that is worth to be told to the whole world. An interview with heritage specialist about the modern concept of cultural heritage, its impact on our everyday lives, and what can be done to make our city more interesting not only for us but also for the others.Read more


Paveldas - ne tik gatvėse, bet ir kiekvieno mūsų namuose

Fotografas R. Ščerbauskas
Fotografas R. Ščerbauskas

 
Tarptautinio Ironbridge paveldo instituto Birmingeme direktorius ir specialusis UNESCO patarėjas Pasaulio Paveldo Tvaraus turizmo programoje Mike Robinson įsitikinęs - Kaunas turi labai įdomią istoriją, kurią verta papasakoti visam pasauliui. Pokalbis su paveldo specialistu - apie šiuolaikinio kultūros paveldo sąvoką, jo įtaką kasdieniam mūsų gyvenimui ir tai, ką galima padaryti, kad mūsų miestas taptų įdomesnis ne tik mums, bet ir kitiems.Read more


Kviečiame dalyvauti tyrime apie kūrybinių ir kultūros organizacijų situaciją Kauno mieste ir Kauno rajone

„Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022” organizatoriai, norėdami identifikuoti kūrybinių industrijų situaciją Kauno mieste ir Kauno rajone, atlieka svarbų įvairių kūrybinių organizacijų ir subjektų, veikiančių Kauno miesto ar rajono savivaldybėse apklausą. Šie apklausos duomenys padės atskleisti „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022” organizatoriams ir abiems savivaldybėms kilsiančius iššūkius, susijusius su kūrybinėmis organizacijomis mieste, įvertinti Kauno miesto kultūrinį potencialą bei tikslingiau pasiruošti Europos kultūros sostinės projekto renginiams.Read more