G. Masteikaitė: how to take down the wall between the creator and the spectator?

Fotografas R. Ščerbauskas
© R. Ščerbauskas

A conversation with Gintarė Masteikaitė about the situation of contemporary performing arts in Kaunas, creative potential that lies in the city, and the barriers that exist between the creators and spectators and are destroying the contemporary art forms.Read more


G. Masteikaitė: kaip sugriauti sieną tarp kūrėjo ir žiūrovo?

Fotografas R. Ščerbauskas
Fotografas R. Ščerbauskas

Pokalbis su Gintare Masteikaite apie šiuolaikinio scenos meno padėtį Kaune, kūrybinį potencialą, slypintį mieste ir šiuolaikinio meno formas griaunančius barjerus tarp kūrėjų ir žiūrovų.
Read more


Kaunas through L. Adomaitis eyes: childhood pranks, the true city center and the charm of the second largest cities

Fotografas R. Ščerbauskas
© R. Ščerbauskas

So far, almost all of the 57 countries which Linas Adomaitis has traveled to confirmed the belief of the musician that the second largest cities are unique. Kaunas, for that matter, is not an exception. A conversation with a music performer, composer, and producer, who grew up and started his musical path here, about the childhood pranks, musical opportunities, that opened in Kaunas, and love for his hometown.Read more


Kaunas L. Adomaičio akimis: vaikystės išdaigos, tikrasis centras ir antrų pagal dydį miestų žavesys

Fotografas R. Ščerbauskas
Fotografas R. Ščerbauskas

Beveik visos 57 valstybės, kurias iki šiol yra apkeliavęs Linas Adomaitis, patvirtino muzikanto įsitikinimą dėl antrų pagal dydį miestų išskirtinumą. Kaunas šiuo atveju nėra išimtis. Pokalbis su šiame mieste užaugusiu ir čia savo muzikinį kelią pradėjusiu muzikos atlikėju, kompozitoriumi ir prodiuseriu – apie vaikystėje krėstas išdaigas, Kaune atsivėrusias muzikines galimybes ir meilę gimtajam miestui.Read more


Susitikimas ir diskusija su Mike Robinson

prof. Mike Robinson
prof. Mike Robinson

Spalio 28 d., 17.00 val. prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25, Kaunas) vyks susitikimas-diskusija su prof. MIKE ROBINSON: PAVELDAS MIESTUI IR MIESTIEČIŲ GEROVEI.Read more


Rūta Meilutytė: about sports culture in Lithuania and Kaunas, the everlasting enthusiasm of Lithuanian fans, and the beaten fears

Fotografas R. Ščerbauskas
© R. Ščerbauskas

A swimmer Rūta Meilutytė is convinced that sports culture in Lithuania and Kaunas, in particular, is taking the right direction. A conversation with a multiple European and World record swimmer about her hometown Kaunas, sports culture in Lithuania, and possibilities for innovation in the field.Read more


Rūta Meilutytė: apie sporto kultūrą Lietuvoje ir Kaune, neblėstantį lietuvių sirgalių entuziazmą ir nugalėtas baimes

Fotografas R. Ščerbauskas
Fotografas R. Ščerbauskas

Plaukikė Rūta Meilutytė yra įsitikinusi, kad sporto kultūra Lietuvoje ir ypač Kaune juda tinkama linkme. Pokalbis su daugkartine Europos ir pasaulio plaukimo rekordininke apie gimtąjį miestą Kauną, plaukimo sporto kultūrą Lietuvoje ir galimas inovacijas šioje srityje.Read more


Draugiškos Kauno zonos: kiekvienas kopūstų laukas gali tapti kultūriniu židiniu

Fotografas R. Ščerbauskas
Fotografas R. Ščerbauskas

Pokalbis su bendruomenės menininkais ir tyrėjais Vita Gelūniene ir Edu Carrolu apie kiekvieno miestiečio svarbą, kuriant intensyvų kultūrinį gyvenimą mieste ir „draugiškų zonų“ paieškas Kaune. Read more


Kaunas Architectural Heritage and Cultural Layer Concealed Behind the Facade

Fotografas R. Ščerbauskas
© R. Ščerbauskas

Architecturologist Vaidas Petrulis is convinced that culture-based urban development accelerates the process of improvement. Here is an interview with the investigator of modernist architecture about the significance of Kaunas interwar architecture, plans to include it on the UNESCO World Heritage List, and growing Kaunas community that appreciates and takes interest in heritage.Read more


Architektūrinis Kauno paveldas ir už fasadų slypintis kultūrinis sluoksnis

Fotografas R. Ščerbauskas
Fotografas R. Ščerbauskas

Architektūrologas Vaidas Petrulis įsitikinęs, kad kultūra pagrįsta miesto raida, pagreitina miesto tobūlėjimo procesus. Pokalbis su modernizmo architektūros tyrėju apie Kauno tarpukario architektūros svarbą, planus ją įtraukti į UNESCO paveldo sarašą ir didėjančią peveldu besidominčią ir ją vertinančią kauniečių bendruomenę.Read more