Tarptautinių ryšių kuratoriaus pareigybės tikslas – rūpintis esamų tarptautinių partnerysčių tęstinumu, plėtoti naujas tarptautines partnerystes, siekiant kurti tvarius ryšius tarp Kauno, Kauno rajono ir Europos kultūros organizacijų, siekti kuo platesnio „Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ programos žinomumo užsienyje.
Tarptautinių ryšių kuratorius yra tiesiogiai pavaldus Programos vadovui ir glaudžiai dirba su visų „Kaunas 2022“ programų kuratoriais bei komunikacijos ir marketingo skyriumi, ypač – darbuotojais, atsakingais už tarptautinę programos komunikaciją ir rinkodarą.
Šios pareigybės reikalauja aktyviai komunikuoti su užsienio partneriais ir aplinkybėms leidžiant planuoti ir vykdyti programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ pristatymus tikslinėse užsienio šalyse.
Tarptautinių ryšių kuratoriaus funkcijos:

 • atsižvelgiant į įstaigos strateginius planus ir programos vadovo pavedimus, planuoti savo sričiai priskirtą biudžetą ir veiklą;
 • organizuoti ir prižiūrėti tarptautinių ryšių skyriaus darbą (šiuo metu tarptautinių ryšių skyriuje dirba vienas koordinatorius, pavaldus tarptautinių ryšių kuratoriui, numatoma priimti dar vieną asmenį);
 • rinkti informaciją ir koordinuoti papildomų tarptautinių finansavimo šaltinių pritraukimą;
 • vadovauti įgyvendinant ir organizuoti įstaigos vykdomus ir naujus tarptautinius kultūrinius projektus/programas;
 • palaikant ryšius su kitais įstaigos skyriais, rinkti informaciją apie vykdomus kultūrinius projektus, tarptautinių partnerių poreikį;
 • pažįstant įstaigos vykdomą programą, ieškoti progų ir resursų jos pristatymui ir žinomumo didinimui užsienyje: partnerių, renginių, kuriuose galima prisistatyti, reikšmingų institucijų, fondų, kurie gali prisidėti prie programos tikslų įgyvendinimo, palaikyti aktyvius ryšius su Lietuvos diplomatijos ir užsienyje veikiančių Lietuvos įstaigų, organizacijų atstovais;
 • inicijuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų specifikacijas.

Darbuotojo kvalifikacija:

 • aukštasis humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimas;
 • ne mažesnė nei 3 metų tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių veiklų organizavimo patirtis;
 • puikios anglų kalbos žinios (ne žemesnis kaip C1 lygis);
 • puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • Lietuvos ir tarptautinės kultūros politikos prioritetų išmanymas;
 • patirtis rengiant paraiškas Lietuvos ir tarptautiniams paramos fondams, koordinuojant šių projektų įgyvendinimą;
 • Lietuvos viešųjų pirkimų įstatymo žinojimas;
 • patirtis inicijuojant, organizuojant viešuosius pirkimus – privalumas;
 • viešojo administravimo patirtis – privalumas;
 • kitų užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
 • asmeninės savybės: komunikabilumas, puikūs reprezentaciniai ir viešojo komunikavimo įgūdžiai, gebėjimas patraukliai ir glaustai viešai pristatyti temą, rengti viešas prezentacijas, pareigingumas, puikūs darbo komandoje įgūdžiai.

Atlyginimas
Nuo 1000 Eur į rankas.
Kandidatas turi būti išsamiai susipažinęs su įstaigos „Kaunas 2022“ ir jos partnerių vykdomomis veiklomis bei Kauno paraiška Europos kultūros sostinės titului gauti, kuri yra pagrindinis strateginis ir vertybinis įstaigos dokumentas.
Informacija apie „Kaunas 2022” programą: www.kaunas2022.eu
Savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką iki 2020 m. spalio 15 d. siųskite el. paštu: [email protected]
Telefonas pasiteiravimui: +370 678 62838, Ana Kočegarova, „Kaunas 2022“ programos vadovė