Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022!

Šiuolaikinė sostinė

2017-ųjų metų pradžioje Kaunui suteiktas 2022-ųjų Europos kultūros sostinės vardas. Drauge su įvairiomis kultūros organizacijomis, menininkais, kūrybininkais kuriame bekraštę ir besienę programą, kurią pavadinome „Šiuolaikinė sostinė” (angl. Contemporary Capital). Visas laikas iki 2022-ųjų – tai Kauno ir Kauno rajono bendra kelionė „iš laikinosios į šiuolaikinę“.

Meninė ir bendruomenės programa prasideda jau dabar.

„Kaunas 2022“: iš laikinosios į šiuolaikinę

Šis kvietimas keliauti drauge – tai ir raginimas megzti dialogą. Kalbėkimės su miesto istorija ir tapatybe. Juk dėl laikinosios sostinės (1919–1940) titulo Kaunas tapo europietišku ir moderniu miestu. Šiandien turime dar viena galimybę – iškovotą ne politikų, o kultūros profesionalų ir entuziastų. Siekiame su tokiu pačiu užsidegimu pažadinti modernų, gyventojams bei svečiams draugišką ir inovatyvų miestą.

Laikas prisijungti ir užmegzti KAUNtaktą!

Kaunas 2022 skaičiais

Renginiai ir veiklos

Bendruomenių iniciatyvos

Partneriai

Savanoriai

Renginių dalyviai

Į veiklas įsitraukė

Apie mus jau žino

Ambasadoriai

20172020 m. duomenys.

Programos kryptys: painiava, santaka, sąmonė

„Kaunas 2022“ meninė programa – tai kelionės iš PAINIAVOS (CONFUSSION)  per SANTAKĄ (CONFLUENCE)  į SĄMONĘ (CONSCIOUSNESS) vizualizacija. Į programą siekiame įtraukti kuo daugiau vizualiojo meno, muzikos, teatro, literatūros, naujųjų medijų ir technologijų, tarpdisciplininių menų. Mums svarbiau ne žanrai, o Kaunui, Lietuvai, Europai ir pasauliui svarbios temos ir aktualijos. Be atminties žadinimo, šiuolaikiško santykio su paveldu, įtraukimo, pagarbos  daugiakultūriškumui ir kitoniškumui – nė iš vietos!

Juk jei norime būti ŠIUOLAIKIŠKI, turime įveikti savo fragmentiškos istorijos ir cenzūruoto mentaliteto PAINIAVĄ, sykiu suprasdami, jog gyvename ne tik dviejų didžiausių Lietuvos upių, bet ir labai skirtingų, kartais tarpusavy konfliktuojančių žmonių bei idėjų SANTAKOJE. Tai supratę išsiugdysime SĄMONĘ, nutiesiančią produktyvų kelią į sėkmingesnę bendruomenę Europos žemėlapyje.

Painiava

„Atminties biuras“ ir „Modernizmas ateičiai“ – „nepatogios“ programos, kuriose gvildenamos nepelnytai užmirštos temos. Vienas svarbiausių šių programų aspektų yra atminties aktualizavimas. Turime omenyje kadaise turtingą žydų kultūrą, Kauno tvirtovę ir kitą carinės epochos palikimą, sovietinės okupacijos laikotarpiu sukurtą industrinį paveldą. Kaip visa tai pažadinti, išnaudoti ir įveiklinti?

Santaka

Programos „Dizainas laimei“ ir „Kylantis Kaunas“ skatina bendradarbiauti meno, mokslo, kultūros, technologijų, verslo atstovus ir kurti bendrus projektus. Viskas labai paprasta – suvieniję idėjas ir pajėgas galime pasiekti daugiau. Daugiau atvirumo ir prieinamumo, daugiau tarptautinių ryšių, daugiau meno ir kultūros viešosiose Kauno ir Kauno rajono erdvėse. Daugiau laimingų žmonių!

Sąmonė

„Fluxus Labas!“ programa, skirta žadinti Kauno mikrorajonų ir Kauno rajono gyvenviečių žmones yra, tampriai susijusi su kultūros profesionalams skirta programa „Kultūros partnerystės“. Pastarojoje mokomės, kaip plėsti auditorijas, įtraukti į savo projektus kuo įvairesnes bendruomenes ir lavinti kūrybiškumą bei bendradarbiavimą. „Fluxus Labas!“ – tai vis atviresni ir artimesni kaimynai, jiems kalbantis gimstantys bendruomenių meno projektai, spalvingos kaimynų šventės, savanorystė ir svetingumas.

„Kultūros tempo akademija“ yra mokymosi bendradarbiauti laboratorija kultūros profesionalams, bendruomenių aktyvintojams, jaunimui ir savanoriams.

Ar galite patikėti, kad Kaunas iki šiol neturėjo savo legendos?! „Mitinis Kauno žvėris“ – kolektyvinio naratyvo kūrimo programa, kurios metu vietos gyventojai kuria šiuolaikinę Kauno ir Kauno rajono legendą ir atšvęsiantys ją 2022-iais, didžiųjų renginių metu. Kartu su visa Europa.


MISIJA

„Kaunas 2022“ organizacijos misija – būti tarpininku ir tinklintoju šioje pokyčio kelionėje. Siekiame suvienyti kultūros organizacijas ir kūrėjus Kauno regione, Lietuvoje ir Europoje bendram tikslui: Europos kultūrų įvairovę ir mūsų vietos tapatybę joje atskleidžiančiam procesui, į kurį įsijungtų vietos žmonės ir įvairių sektorių partneriai.

Europos kultūros sostinės projekto VIZIJA:

Šiuo projektu siekiame, kad Kaunas ir Kauno rajonas Europoje garsėtų:

  • kaip laimingų žmonių ir teigiamų patirčių vieta;
  • savo istoriją priimančia ir atvira bei kultūriškai aktyvia bendruomene kartu su ateities kūrimui įgalintu jaunimu;
  • kultūros kokybe, įvairove ir prieinamumu kiekvienam;
  • architektūros ir dizaino unikalumu bei gebėjimu inovatyviai įveiklinti paveldą;
  • stipriu ir Europoje bei pasaulyje įsitinklinusiu kultūros sektoriumi;
  • kaip turistų traukos taškas, įdomus dėl aktualios šiuolaikinės kultūros ir meno;
  • kaip miestas, kuris pirmasis šiuolaikybėje sumanė ir susikūrė sau naują legendą, ir toliau sau laimingai gyvena.

METODAI

Bendrakūryba, dalyvaujamoji kultūra, vietos ir tarptautinės kultūros partnerystės, tarpsektorinės (kultūros ir mokslo, verslo, švietimo sektorių) partnerystės, gyventojų įtraukimas į kultūros ir meno kūrimo procesus, šiuolaikybės kūrimas pažįstant savo šaknis, istoriją ir unikalumą, atvirumas, meilė miestui ir vietai, kurioje gyvenam.


Leidiniai:

2020 m. video