Kaunas 2022 ambasadoriai: Rolandas Maskoliūnas

Vienas svariausių Kauno indėlių į Europos kultūrą – tarpukario modernizmo architektūra, suteikianti miestui ypatingą aurą. Šia atmosfera Kaunas kviečia pasidalyti su savo svečiais iš Europos ir pasaulio.“ – Rolandas MaskoliūnasRead more


AMBASSADORS OF “KAUNAS 2022”: Rolandas Maskoliūnas

“One of the most solid inputs of Kaunas into European culture is interwar modernist architecture, which gives the city a distinct aura. Kaunas invites its guests from Europe and all over the world to share this atmosphere.” - Rolandas MaskoliūnasRead more


Kaunas 2022 ambasadoriai: Gintautas Mažeikis

Ekstatiškasis Kaunas išskleidžia savo prieštaravimus
Gintautas Mažeikis

„Laikinoji sostinė“, kaip mąstymo nuostata, yra ir istorinis pasididžiavimas ir tuštybės šaltinis, ir kultūros plėtros galimybė ir neramios tylos vieta. Skirtumas priklauso nuo žvilgsnio turiningumo: lygiai kaip muzikoje, galima girdėti skambesio žaismą, o galima girtis žinomais vardais. Tautinis gyrimasis neretai yra tuštybė, kuri sugundo, bet nieko nedovanoja. Tačiau pasididžiavimas gali būti orumo, dėmesingumo ir kūrybingumo šaltinis, kai jis nėra tuščias. Saviapgaulė gimsta tada, kai tuštybė, pavyzdžiui, šiandieninis vardas „Laikinoji sostinė“ laikoma esme, kai pavadinimas dauginamas, neturint ilgametės, tarptautiškos veiklos pagrindo ir išcentrinto judėjimų tinklo. Tinklus kuria miesto galerijos, teatrai, universitetai, bendruomenės, menininkų ir politinių aktyvistų sąjūdžiai, visi kas nori ir gali dalyvauti viešame gyvenime. Todėl priešybių ir paribių svarstymas, kurie išcentravimo, miesto ekstatikos atveju įgautų tinkamą skambesį ir pripažinimą, yra mano esė tikslas.Read more


AMBASSADORS OF “KAUNAS 2022”: Gintautas Mažeikis

The Ecstatic Kaunas Spreads its Contradictions

Temporary Capital, as a manner of thinking, is a source of historical pride as well as of vanity, and a possibility of cultural expansion and a place of anxious silence. The difference lies in the thoughtfulness of the look: the same way as in music – one can hear a play of sounds or boast of famous names. National boasting is often a vanity that is seducing, although, gives nothing. However, if not empty, pride can be a source of dignity, attentiveness, and creativity. Self-deception comes to life when vanity is considered to be the essence – for example, the title of Temporary Capital today – when the name is multiplied without the basis of long-standing international activity and a centrifugal network of movements. City galleries, theaters, universities, communities, movements of artists and political activists – all who are willing and able to participate in public life – create the networks. Therefore, the purpose of my essay is a reflection on the contradictions and peripheries that in the case of centrifugation and city ecstatic would gain a proper sounding and acknowledgment.Read more