AMBASSADORS OF “KAUNAS 2022”: Audra Kaušpėdienė

Foto: Justė Šuminaitė
Foto: Justė Šuminaitė

"Two decades of being the capital of independent Lithuania have changed Kaunas beyond recognition, however, left a tearful sense of temporary, nostalgia about the times that will never return.
The status of European Capital of Culture, that we will seek in 2022, is the beginning of time, that never ends. Starting from then we will count the years of the new Kaunas era, years of the young and modern city, that is free from complexes. Kaunas forever." – Audra KaušpėdienėRead more


Kaunas 2022 ambasadoriai: Audra Kaušpėdienė

Foto: Justė Šuminaitė
Foto: Justė Šuminaitė

Du nepriklausomos Lietuvos sostinės dešimtmečiai neatpažįstamai pakeitė Kauną, tačiau paliko graudų laikinumo jausmą, nostalgiją laikų, kurie negrįš.
Kultūros sostinės statusas, kurio sieksim 2022-aisiais, yra pradžia laiko, kuris nesibaigia. Nuo tada skaičiuosim naujos Kauno - jauno, modernaus, miesto be kompleksų, eros metus.
Kaunas forever. – Audra KaušpėdienėRead more


AMBASSADORS OF “KAUNAS 2022”: Rūta Meilutytė

"The status of European Capital of Culture will grant Kaunas city the possibility to introduce itself to Europe. The city that is known less than it deserves to be because it has what to boast about and even more things to show off. I am happy to be the ambassador of my beloved hometown Kaunas and I am hopeful that the city will become a place of attraction not only for entire Europe. I wish a happy finish line to Kaunas!" – Rūta MeilutytėRead more


Kaunas 2022 ambasadoriai: Rūta Meilutytė

Europos kultūros sostinės statusas Kaunui suteiks galimybę supažindinti Europą su miestu, kuris nors yra daug mažiau žinomas, nei turėtų, nes turi labai daug, kuo didžiuotis ir dar daugiau, ką parodyti. Džiaugiuosi, tapusi savo mylimo gimtojo miesto Kauno ambasadore ir labai tikiuosi, kad šis miestas 2022-ais metais taps visos Europos ir ne tik traukos objektu. Linkiu Kaunui finišuoti sėkmingai! - Rūta MeilutytėRead more


Kaunas 2022 ambasadoriai: Gytis Padegimas

KULTŪRA KAUNE
Nepakartojama gamtinė aplinka Kauno, įsikūrusio dviejų didžiausių Lietuvos upių santakoje, gyventojus amžiais įkvėpė mintims ir darbams ne tik apie duoną kasdieninę, bet ir skatino jų vaizduotę, vystė kūrybiškumą. Tarsi trokšdami praplėsti regimojo pasaulio ribas ir išsiveržti už savojo slėnio ribų, miestiečiai statė bažnyčias iš toli matomais bokštais, savo namais kopė upių šlaitais, o pats miestas, tapdamas Hanzos miestu, atsivėrė europinei kultūrai. Kauną puikiais gotikiniais, barokiniais pastatais kartu su vietiniais meistrais puošė italų, vokiečių ir kitų tautybių menininkai.Read more


AMBASSADORS OF “KAUNAS 2022”: Gytis Padegimas

CULTURE IN KAUNAS
The unique natural environment of Kaunas, located in the confluence of the two largest rivers of Lithuania, has always inspired its residents to think and work for more than just their daily bread, encouraging their imagination and developing their creativity. As if longing to expand the boundaries of the visible world and burst beyond their native valley, its townspeople used to build churches with towers visible from far away and houses up and down the riversides, and the city opened itself for European culture by becoming one of the Hansa cities. Italian, German and other artists together with local masters decorated Kaunas with their wonderful Gothic and Baroque style buildings.Read more


Kauno miestas ir rajonas pateikė paraišką Europos kultūros sostinės vardui 2022 laimėti

Kaunas 2022 – ŠIUOLAIKINĖ SOSTINĖ

Kaunas 2022 – CONTEMPORARY CAPITALRead more


AMBASSADORS OF “KAUNAS 2022”: Jolanta Šmidtienė

“Kaunas is a place of concealment, where I hid my entire world and decorated it as much as I could by using all my resourcefulness and love.
My heart’s desire is to let many people find it, wipe off the suppressive layer of dust and see its beauty in full.”  – Jolanta ŠmidtienėRead more


Kaunas 2022 ambasadoriai: Jolanta Šmidtienė

Kaunas - mano vaikystės sekretas (paslaptukas), kuriame paslėpiau visą savo pasaulį, išpuošiau kiek galėjau, pridėjau visą savo išmonę ir meilę.Read more


Riga's Mayor supports Kaunas!

Nils Ušakovs, the Mayor of Riga, the European Capital of Culture 2014, sends greetings on the occasion of the International Hansa Days in Kaunas and wishes luck in the competition for the European Capital of Culture 2022 title.