Kauno dizaino įvykis: pokalbiai apie ateities miestą

„Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programa „Dizainas laimei“ pristato naują renginį - Kauno DIZAINO įvykį. Renginių ciklas, vyksiantis spalio 23–31 d. Kaune kvies diskutuoti apie miesto ir dizaino klausimus, susipažinti su gerosiomis šalies ir užsienio miestų praktikomis bei konkrečiais dizaino pavyzdžiais. Ką reiškia būti Dizaino miestu? Kaip veikia ir kokiais lūkesčiais gyvena dizaino bendruomenė Dizaino mieste? Kokią įtaką dizainas daro miesto ir jo gyventojų ateičiai?
Read more


Nepaprastą šiuolaikinės seniūnijos Ežerėlio kasdienybę pažinti jau galima ir skaitmeniniu formatu

„Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ projekte „Šiuolaikinės seniūnijos“ dalyvaujanti Ežerėlio bendruomenė visa vasarą gvildeno miesto tapatybę drauge su menininke Vaida Virbickaite. Į skaitmeninį formatą surinkę gyvenimo Ežerėlyje detales, jie pristato virtualų katalogą „Pamatyta tapatybė. Ežerėlio bendruomenės narių portretai“.
Read more


Kaune įamžintas žinomos Izraelio poetės Lėjos Goldberg atminimas: pušis, įleidusi šaknis dviejose tėvynėse

Nuo Kęstučio gatvės 16b namo sienos į erdvę žvelgia jauna moteris. Greta auga pušys. Tai – žydų literatūros klasikė, poetė, viena žymiausių Izraelio kultūros kūrėjų Lėja Goldberg (g. 1919 m.).
Read more


Design event in Kaunas: from pandemic imagination to visions of the future city through science fiction

As Kaunas’ journey towards the modern capital accelerates, the “Kaunas – European Capital of Culture 2022”, “Designing Happiness” programme presents a new, debut event in the city – Kaunas DESIGN festival. On 23–31 October in Kaunas, which belongs to the UNESCO Creative Cities Network, the focus of the ongoing events will shift to the design mission in various aspects from beauty and convenience to the scientific prototyping of the future vision. What is good design in the city, what is the mission of design in creating the city of the future, do the citizens feel the added value of design? This series of week-long events – lectures, discussions, exhibitions – will aim to discuss these and other issues, to get acquainted with good practices of the country and foreign cities, as well as specific design examples.
“Cities are changing rapidly. Depending on the circumstances, perceptions of the possible future scenarios also change: from the idea of a global village to a return to the primal forms of collective cohabitation. Today, faced with the reality of the pandemic, we have noticed that the city can also become a place of dramatic exclusion, and the need for safe and harmonious spaces accessible to different groups of society is extremely desired. Design as an event in the city will seek to discover that in this context design that connects art, culture, industries, and technologies possesses a great power not only to function as a creator of beauty and convenience but also to address social issues or meet the needs of a future city”, says Dr Jūratė Tutlytė, curator of the “Kaunas – European Capital of Culture 2022”, “Designing Happiness” programme.
During Kaunas DESIGN festival, an exhibition of design artifacts “Fantasy of Pandemic” will be held in the most unexpected and at the same time the most mundane spaces of the city, designed to reflect the fruits of creative imagination created during the pandemic period: design solutions for emergencies, creative responses to quarantine restrictions. “Fantasy of Pandemic” will allow you to face a new and inspiring reality created by design practitioners and visioners from France, Germany, the Netherlands, Lithuania, and other countries.
How do we plan cities today so that we can live comfortably in them tomorrow and will we preserve personal space when digitisation radically alters our way of life and what the physical environment of living will look like? The answers to those questions will be sought in another part of the Kaunas DESIGN festival programme – the scientific prototype workshop, where participants will be learning to create the future visions of science, Kaunas city, and business using the Science Fiction Prototyping method. The workshop will be conducted by Doctor in Biology Rolandas Maskoliūnas, together with guests from the UK.
The full programme of Kaunas DESIGN festival – discussions, workshops, interviews, and exhibitions – can be found here.
 
Photo by „Physx“, Cosimo Scotucci (Italy)


Ieškomas kuratorius kultūros partnerysčių programai

Kultūros partnerysčių kuratoriaus tikslas – užtikrinti sklandų kultūros partnerysčių projektų įgyvendinimą, administracinių procesų skaidrumą, sklandų jungtinės veiklos sutarties vykdymą su partneriais bei Kaunas 2022 komandos ir partnerių bendradarbiavimą komunikaciniais klausimais.
Kultūros partnerysčių kuratorius bendradarbiauja su visais Kaunas 2022 komandos skyriais (Administracijos, Komunikacijos ir rinkodaros bei Meninės programos) ieškant efektyvių probleminių situacijų sprendimo bei užtikrinant sklandžią partnerysčių projektų integraciją į 2022 metų programos tinklelį. Kultūros partnerysčių kuratorius yra tiesiogiai pavaldus Kaunas 2022 Programos vadovei.
Šiuo metu „Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ programoje dalyvauja 64 kultūros partnerių-organizacijų. Vyksta antrasis kvietimas partnerystėms, po kurio, tikėtina, prisijungs dar apie 20 kultūros organizacijų, bendrai įgyvendinsiančių virš 120 projektų Kaune, Kauno rajone ir užsienyje.
Partnerysčių kuratoriaus funkcijos:

 • nuosekliai komunikuoti ir informuoti „Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ programos partnerius apie programos pasirengimo ir įgyvendinimo procesus, terminus ir sąlygas;
 • konsultuoti programos partnerių atstovus komunikacijos ir administravimo klausimais, sprendžiant su projektų įgyvendinimu kylančius klausimus ir iššūkius;
 • prižiūrėti kultūros partnerysčių administravimo procesus (atsakomybė už sklandų sutarčių vykdymą, vidinių komandos darbo su partneriais procesų inicijavimas ir užtikrinimas, efektyvus kylančių klausimų susijusių su sutarties vykdymu sprendimas);
 • kaupti ir sisteminti partnerių projektų rezultatų duomenis (kartu su poskyrio koordinatoriumi ir partneriu Kauno menininkų namais);
 • rengti ir teikti įstaigos Administracijai mėnesio, ketvirčio, metinius planus ir ataskaitas;
 • inicijuoti ir įgyvendinti partnerių vadovų ir kitų specialistų, tiesiogiai prisidedančių prie Europos kultūros sostinės programos, susitikimus, diskusijas, mokymus.

 
Darbuotojo kvalifikacija:

 • Aukštasis humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimas;
 • ne mažesnė nei 3 metų patirtis kultūros vadybos srityje;
 • puikios lietuvių kalbos žinios;
 • geros anglų kalbos žinios;
 • puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • Lietuvos ir Europos sąjungos kultūros politikos prioritetų išmanymas;
 • Lietuvos viešųjų pirkimų įstatymo žinojimas;
 • patirtis inicijuojant, organizuojant viešuosius pirkimus – privalumas;
 • viešojo administravimo patirtis – privalumas;
 • fasilitavimo patirtis ar įgūdžiai dirbant su grupėmis (mokymų vedimas, derybiniai gebėjimai);
 • Kauno ir Kauno rajono kultūros sektoriaus išmanymas instituciniu požiūriu – privalumas.

Pageidautinos asmeninės savybės:

 • komunikabilumas, pareigingumas, pozityvumas, puikūs darbo komandoje įgūdžiai, reprezentaciniai ir viešojo komunikavimo įgūdžiai, stiprūs organizaciniai gebėjimai, gebėjimas tarpininkaujant rasti efektyviausius sprendimus bendradarbiavimui.

Atlyginimas
Nuo 1000 Eur į rankas.
Kandidatas turi būti išsamiai susipažinęs su įstaigos „Kaunas 2022“ ir jos partnerių vykdomomis veiklomis bei Kauno paraiška Europos kultūros sostinės titului gauti, kuri yra pagrindinis strateginis ir vertybinis įstaigos dokumentas.
Informacija apie „Kaunas 2022” programą: www.kaunas2022.eu
 
Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką iki 2020 m. spalio 26 d. siųskite el. paštu: [email protected]
Telefonas pasiteiravimui: +370 678 62838, Ana Kočegarova, „Kaunas 2022“ programos vadovė


Dizainas kaip įvykis Kaune: nuo pandemijos vaizduotės iki ateities miesto vizijų mokslinės fantastikos keliu

Įsibėgėjant Kauno kelionei šiuolaikinės sostinės link, „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ „Dizainas laimei“ programa pristato naują, debiutuojantį renginį mieste – Kauno DIZAINO įvykį.  UNESCO dizaino kūrybinių miestų tinklui priklausančiame Kaune spalio 23-31d. vykstančių renginių dėmesys nukryps į dizaino misiją įvairiais aspektais nuo grožio ir patogumo iki mokslinio ateities vizijos prototipavimo. Kas  yra geras dizainas mieste, kokia yra dizaino misija, kuriant ateities miestą, ar miestiečiai jaučia pridėtinę dizaino vertę? Šis, savaitės trukmės renginių – paskaitų, diskusijų, parodų – ciklas sieks diskutuoti šiais ir kitais klausimais, susipažinti su gerosiomis šalies ir užsienio miestų praktikomis bei konkrečiais dizaino pavyzdžiais.
„Miestai keičiasi itin sparčiai. Priklausomai nuo aplinkybių kinta ir įsivaizdavimai apie galimus jo ateities scenarijus: nuo globalaus kaimo idėjos iki grįžimo prie pirmykščių kolektyvinio sugyvenimo formų. Šiandien susidūrus su pandemijos realybe, stebime, kad miestas gali tapti taip pat ir dramatiškos atskirties vieta, o poreikis turėti saugių ir harmoningų, įvairioms visuomenės grupėms prieinamų erdvių iškyla ypač aštriai. Dizainu kaip įvykiu mieste sieksime atskleisti, kad dizainas, sujungiantis meną, kultūrą, industrijas ir technologijas, šiame kontekste slepia didelę jėgą ne tik funkcionuoti kaip grožio ar patogumo kūrėjas, bet ir spręsti socialines problemas ar atliepti ateities miesto poreikius“, sako „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos „Dizainas laimei“ kuratorė dr. Jūratė Tutlytė.
Pačiose netikėčiausiose ir tuo pačiu kasdieniškiausiose miesto erdvėse Kauno dizaino renginio metu įsikurs dizaino artefaktų paroda „Pandemijos vaizduotė“, skirta atspindėti pandemijos laikotarpiu iššauktus kūrybinės vaizduotės vaisius: kritinių situacijų dizaino sprendinius, kūrybiškus atsakus į karantino suvažymus.  „Pandemijos vaizduotė“ leis susidurti su kuriama nauja tikrove – įkvepiančia ir suprojektuota dizaino praktikų bei vizionierių iš Prancūzijos, Vokietijos, Nyderlandų, Lietuvos ir kitų šalių.
Kaip reikia planuoti miestus šiandien, kad juose patogiai galėtume gyventi  ir rytoj, ar išsaugosime asmeninę erdvę, kai skaitmeninimas radikaliai keičia mūsų gyvenimo būdą ir kaip atrodys gyvenamoji fizinė aplinka? Į šiuos klausimus atsakymų ieškos ir mokslo bei Kauno miesto ateities viziją kurti mokysis, naudodami fantastinį prototipavimo metodą, kita Kauno dizaino įvykio programos dalis – mokslinio prototipavimo dirbtuvės, kuriose dalyviai mokysis kurti ateities verslo, mokslo, miesto vizijas, naudojantis fantastinio prototipavimo metodu. Dirbtuves ves biologijos mokslų daktaras Rolandas Maskoliūnas kartu su svečiais iš Didžiosios Britanijos.
Visą Kauno dizaino įvykio programą: diskusijas, dirbtuves, pokalbius bei parodas – galima rasti čia.
 
Nuotr. „Physx“, Cosimo Scotucci (Italija)


Pianistė Monika Mašanauskaitė: labiausiai Kaunui linkiu jame pasiliekančių žmonių

Su kauniete Monika Mašanauskaite kalbamės virtualiuoju būdu – pianistė šiuo metu Vienoje, kur tęsia studijas. M.Mašanauskaitė yra tarptautinių meistriškumo kursų bei festivalio „Kaunas Piano Fest“, kuris šiemet pirmą kartą vyko nuotoliniu būdu, meno vadovė ir įkūrėja.
Read more


Sienos pasakoja istorijas: Kauno centre ant pastato – didžiulis piešinys, kitas kuriamas Kačerginėje

Kaune vykstantis Istorijų festivalis nesibaigs su paskutine festivalio diena, nes miestui ir rajonui liks prisiminimas – gatvės meno kūriniai. Tiksliau – menininkų nutapyti piešiniai ant pastatų sienų, primenantys čia gyvenusių žmonių istorijas.
Read more


Dirbtinio intelekto pagrindu sukurta meno instaliacija pakvies pažvelgti į save tremties „veidrodyje“

„Nepaprastai svarbu visas šmėklas pastebėti, skirti joms dėmesio ir jas integruoti, nes tai sukuria galimybes mums pažinti save ir tobulėti kaip visuomenei. Tie vaiduokliai, kuriems neskiriamas dėmesys, ima iš tiesų vaidentis“, – teigia Gytis Dovydaitis, dirbtiniu intelektu paremtos instaliacijos „Tremties istorijų generatorius“ bendraautorius. Gyčio ir Igno Dovydaičių bei Mato Gumbino sukurtą instaliaciją bus galima pamatyti, ar, greičiau, patirti „Kaunas 2022“ Istorijų festivalio „Pertrauktas gyvenimas“ metu.
Read more


Teatralizuotame vaidinime Antrasis pasaulinis karas susilies su šiuolaikinių jaunuolių realijomis

„Gyvename patogiu metu – galime pasirinkti, kada mums įsijausti į kitų nelaimes, o kada – atsiriboti“, – sako režisierius ROKAS BERTULIS. „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ organizuojamame istorijų festivalyje „Pertrauktas gyvenimas“ R. Bertulio režisuotas teatralizuotas pasakojimas „Jaunimas kalba apie karą“ tyrinėja Antrojo pasaulinio karo išgyvenimus šiandienos kontekste.
Read more