ADMINISTRACIJOS VADOVAS(-ė) – vienas iš trijų viešosios įstaigos „Kaunas 2022” skyrių vadovų, kuris aktyviai dalyvauja sudarant ir atnaujinant strateginį įstaigos veiklos planą bei stebi jo įgyvendinimą, vadovauja skyriui (šiuo metu jame – 11 darbuotojų).
Administracijos vadovo funkcijos:

 • Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūra;
 • Personalo veiklos organizavimas, darbo funkcijų vykdymo bei kokybės kontrolė, motyvavimas;
 • Įstaigos vidinių procesų ir komunikacijos su bendrai programą įgyvendinančiais partneriais analizė, kūrimas ir nuolatinis tobulinimas;
 • Metinių, ketvirtinių ir kt. veiklos planų rengimas;
 • Ataskaitų įstaigos vadovui ir steigėjams bei finansuotojams, valstybinėms institucijoms ir ES komisijoms rengimas bei teikimas;
 • Vidinis veiklos rezultatų monitoringas, išorinio monitoringo užtikrinimas;
 • Paraiškų vietos, nacionaliniams ir tarptautiniams fondams rengimas ir vykdymo priežiūra;
 • Įmonės raštvedybos valdymas (vidaus dokumentų, siunčiamųjų ir gaunamųjų dokumentų tvarkymo ir kontrolės sistemos sukūrimas ir valdymas);
 • Finansų planavimas ir valdymas;
 • Viešųjų pirkimų organizavimas ir paslaugų sutarčių priežiūra;
 • Sutarčių rengimas ir valdymas;
 • Įmonės turto ir patalpų priežiūra; darbuotojų darbo priemonių ir sąlygų užtikrinimas;
 • Įstaigos steigėjų ir įstaigos Tarybos susirinkimų organizavimas;
 • Atstovavimas organizacijai valstybės institucijose, dalinininkų susirinkimuose ir susitikimuose, dalyvavimas derybose su suinteresuotomis grupėmis.

Reikalavimai:

 • Aukštasis išsilavinimas (privalumas – viešojo administravimo, vadybos, teisės srityse);
 • Ne mažiau nei 3 metai vadovavimo personalui patirtis (privalumas – viešojo sektoriaus administravimas);
 • Viešųjų pirkimų įstatymo išmanymas (privalumas – patirtis viešųjų pirkimų organizavime);
 • Puikus lietuvių ir anglų kalbų mokėjimas;
 • Raštvedybos valdymo žinios ir įgūdžiai;
 • Geri darbų planavimo, delegavimo bei kontrolės įgūdžiai;
 • Gebėjimas būti komandos lyderiu, iniciatyvumas, atsakingumas;
 • Gebėjimas greitai reaguoti probleminėse situacijose;
 • Geri komunikavimo ir derybiniai įgūdžiai;
 • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Mes jums siūlome:

 • Įdomų ir atsakingą darbą dinamiškoje, kūrybingoje, ambicingoje, tarptautiniu mastu veikiančioje organizacijoje;
 • Motyvacinę sistemą už gerai ir kokybiškai atliktus darbus.
 • Draugiškus ir tikslo siekiančius kolegas.
 • Darbą miesto centre.
 • Galimas įdarbinimas – 2020 m. lapkričio mėnuo.

Krūvis:
1-as darbuotojas(-a), pilnu etatu (40 val. per savaitę).
Darbo vieta: Kaunas, Lietuva
Atlyginimas
Nuo 1200 Eur į rankas.
Kandidatai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Aukštojo mokslo baigimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą, išryškinant reikalavimų punktuose minimus aspektus;
 • Motyvacinį laišką;
 • Savo CV prašome siųsti el. paštu: [email protected], iki 2020 m. spalio 15 d. Telefonas pasiteiravimui: +370 612 56171.

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ:
Viešoji įstaiga „Kaunas 2022“ buvo įsteigta 2017 m. balandžio 6 d., su tikslu įgyvendinti „Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ programą. Konkurso šiam vardui gauti paraiška yra Europos komisijos ir Kauno miesto savivaldybės patvirtintas dokumentas, kurio turinio įgyvendinimas yra būtina projekto sėkmės vertinimo sąlyga.
Paraiškos dokumentą galima rasti čia.
Pagrindiniai projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, o taip pat ir VšĮ „Kaunas 2022“ tikslai yra sukurti aukšto lygio tarptautinę kultūros ir meno programą su tęstinėmis programos dalimis, ženkliai pagerinant vietos kultūros sektoriuje veikiančių organizacijų tarptautiškumą, kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją, kultūos paslaugų prieinamumą, vietos gyventojų įtraukimą į kūrybos procesus, Kauno miesto ir Kauno rajono tapatumo kūrimas ir atsivėrimas Europai.
Skaitykite daugiau.
 
APIE „KAUNAS 2022“ VALDYMO STRUKTŪRĄ
Viešosios įstaigos „Kaunas 2022“ bendrasteigėjai yra Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė ir asociacija „Kultūros tempo akademija“. Patariamąjį įstaigos organą – Tarybą – sudaro iki 10-ies narių, atstovaujančių steigėjams, kitiems projekto finansuotojams (LR Vyriausybei) bei viešajam interesui (nepriklausomi ekspertai).
Organizacijai vadovauja Direktorius/-ė, kuris yra pasamdytas Steigėjų ir ataskaitingas Steigėjams. Tarybos susipažinimui Direktorius/-ė teikia metinius veiklos planus ir ataskaitas. Juos tvirtina Steigėjai. Direktorius/-ė organizuoja įstaigos darbą, užtikrina funkcionavimui būtiną administracinę struktūrą, samdo ir atleidžia darbuotojus įstatymų nustatyta tvarka. Direktorius yra atsakingas už projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ reprezentaciją ir įvaizdį lokaliai, regione ir tarptautiniu mastu ir programos įgyvendinimą. Įstaigoje yra trys skyriai: Administracijos, Meninės programos bei Komunikacijos ir rinkodaros.
Administracijos vadovas, Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovas ir Meninės programos skyriaus vadovas yra atskaitingi Direktoriui/-ei. Administracijos skyriaus vadovas yra atsakingas už žmogiškuosius išteklius (įdarbinimo dokumentų parengimas, darbo apskaita, darbo sąlygos, darbo sauga, veiklų planavimas, įgyvendinimas, kontrolė, motyvavimas) bei administravimą (dokumentų rengimas, paraiškų, planų ir ataskaitų rengimas, kasmetinių biudžetų sudarymas, ataskaitų parengimas bei auditavimo organizavimas, viešųjų prikimų organizavimas). Meninės programos skyriaus vadovas atsakingas už Europos kultūros sostinės programos vystymą ir įgyvendinimą Kaune, Kauno rajone ir kitose Europos šalyse. Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovas atsakingas už sklandžią įstaigos veiklos sklaidą vietos, regiono ir tarptautiniu mastu bei auditorijų pritraukimą į renginius Kaune ir Kauno rajone.