War can be artistic

Fotografas R. Ščerbauskas
© R. Ščerbauskas

Photojournalist Artūras Morozovas believes that social topics can be discussed everywhere and the whole social stratification in our society. An interview with the photographer who has recorded the conflicts of Georgia and Ukraine. An interesting talk about the war, the role of culture in various conflict zones as well as Artūras’ local Kalnieciai micro district and its uniqueness.Read more


Karas gali būti labai meniškas

Fotografas R. Ščerbauskas
Fotografas R. Ščerbauskas

Fotožurnalistas Artūras Morozovas įsitikinęs, kad kalbėti socialinėmis temomis galima visur ir apie visus visuomenės sluoksniuos. Pokalbis su Gruzijos ir Ukrainos konfliktus cikluose įamžinusiu fotografu apie karą, kultūros vaidmenį konfliktinėse, neramumų alinamose zonose ir gimtąjį Kalniečių rajoną bei jo išskirtinumus.Read more


British journalist denies the stereotypes about the Eastern European communities in Western society

All Rights Resrved
Richard Green

A British journalist Richard Green who came to Lithuania for the first time by accident and has been coming back for decades since believes that Kaunas is a city full of curiosities worth recording. An interview with a passionate traveller on the positive side of immigration, globally growing multiculturalism, and Kaunas, the city that is great even for winter visits...Read more


Britų žurnalistas griauna stereotipus apie Rytų Europos bendruomenes Vakaruose

All Rights Resrved
Richard Green

Pirmąkart į Lietuvą atsitiktinai atklydęs ir jau kelis dešimtmečius čia vis sugrįžtantis britų žurnalistas Richardas Greenas įsitikinęs, kad Kaunas – miestas pilnas keistenybių, kurias verta įamžinti. Pokalbis su aistringu keliautoju apie teigiamas imigracijos puses, augantį pasaulio multikultūriškumą ir Kauną, miestą, kuriame gera lankytis ir žiemą...Read more


A restaurant chef: about food that is becoming a particular art form

Fotografas R. Ščerbauskas
© R. Ščerbauskas

Kaunas resident Inga Turminienė studied economics, later finished culinary classes, went to Copenhagen for an internship at one of the most famous restaurants in the world, and realised her childhood dream to open a restaurant. Inga Turminienė – the founder and chef of Ieti restaurant – is convinced: food makes a big part of any community's culture, and it is important to everyone.
Read more


Restorano šefė – apie maistą, tampantį savotiška meno forma

Fotografas R. Ščerbauskas
Fotografas R. Ščerbauskas

Kaunietė Inga Turminienė studijavo ekonomiką, vėliau baigė virėjų mokslus, stažavosi viename garsiausių pasaulyje restoranų Kopenhagoje ir įgyvendino savo vaikystės svajonę įkurti savo restoraną. Restorano „Ieti“ įkūrėja ir šefė Inga Turminienė įsitikinusi - maistas yra didelė bet kokios bendruomenės kultūros dalis, kuri yra artima bet kuriam iš mūsų.Read more


Elijus Kniežauskas

Kauno Europos kultūros sostinės komanda vaišino miestiečius gurmanišku keksu ir kava

Rugsėjo 9-11 dienomis Kauno Europos kultūros sostinės 2022 (KEKS) komanda kvietė miestiečius į gyvą susitikimą kasmetinėje rudens mugėje. KEKS būstinė laikinai buvo įsikurusi Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros sodelyje, kur vyko diskusijos apie miesto ateitį ir aplinką.Read more


Apie mūsų miestą reikia kalbėti visiems drauge. Kauno Europos kultūros sostinės projektas kasmetinėje rudens mugėje

Rugsėjo 9-11 dienomis Kauno Europos kultūros sostinės 2022 (KEKS) komanda kviečia miestiečius į gyvą susitikimą kasmetinėje rudens mugėje. KEKS būstinė mugės dienomis laikinai įsikurs Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros sodelyje, kur vyks diskusijos apie miesto ateitį ir mūsų aplinką.Read more


I'd wish every resident of this city felt that culture is for him and about him

Fotografas R. Ščerbauskas
Ⓒ R. Ščerbauskas

A lecturer at Vytautas Magnus University (VMU) Faculty of Arts and director of the gallery "101", art critic Daiva Citvarienė is convinced that Kaunas residents under-value their city and its history. A conversation with the curator of cultural projects, initiator of museums and urban communities co-operative platform in "Kaunas: European Capital of Culture 2022" project about the importance of city history to each of us, and projects that initiate dialogue between art institutions and the community.Read more


Norėčiau, kad kiekvienas šio miesto gyventojas pajustų, kad kultūra yra jam ir apie jį

Fotografas R. Ščerbauskas
Fotografas R. Ščerbauskas

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Menų fakulteto dėstytoja ir galerijos „101“ vadovė, menotyrininkė Daiva Citvarienė įsitikinusi, kad kauniečiai per menkai vertina savo miestą ir jo istoriją. Pokalbis su kultūros projektų kuratore, „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022” muziejų ir miesto bendruomenių bendradarbiavimo platformos iniciatore apie miesto istorijos svarbą kiekvienam iš mūsų ir projektus, skatinančius dialogą tarp meno institucijų ir bendruomenės.Read more