Premjera 2022 m. liepos 16 d. 20 val. Kauno IX forto muziejuje

19 val. – eisena „Susitaikymo kelias“ Kauno IX forto memorialiniame komplekse

Kauno valstybinis muzikinis teatras, atsižvelgdamas į ypatingos reikšmės įvykį – 2022 m. Kauno miesto tapimą Europos kultūros sostine, sava kūrybine veikla prisideda prie šio projekto plėtojimo ir kviečia į netradicinį renginį miestui ir jo svečiams – G. Verdi operos „Nabukas“ spektaklį atviroje Kauno IX forto muziejaus erdvėje. Pasitelkęs geriausias Kauno ir Lietuvos muzikinės scenos pajėgas bei talentus, pakvietęs dalyvauti ir įvairių Kauno chorų dainininkus teatras pristato puikiai žinomą, tačiau aktualiai ir moderniai interpretuojamą, nūdienai aktualizuotą G. Verdi operą „Nabukas“.

Šiuo spektakliu statytojai ir atlikėjai viliasi perteikti atminties žadinimo, pagarbos daugiakultūriškumui ir kitoniškumui mintį, užmegzti artimą, bendryste grindžiamą dialogą su žiūrovais.

Spektakliui pasirinkta Kauno IX forto muziejaus erdvė dėkinga atskleisti vertybių konfliktus kuriant aliuziją į bendrą tautinę priespaudą, beprasmę kančią ir išsilaisvinimo viltį.

Muzikos vadovas ir dirigentas  JONAS JANULEVIČIUS

Režisierius KĘSTUTIS S. JAKŠTAS

Kostiumų ir grimo dailininkas DAINIUS BENDIKAS

Scenografas ARTŪRAS ŠIMONIS

Šviesos dailininkas AUDRIUS JANKAUSKAS

Choreografas DAINIUS BERVINGIS

Chormeisterė RASA VAITKEVIČIŪTĖ

Kauno miesto ir rajono chorų koordinatorė DANGUOLĖ BEINARYTĖ

Dainininkai

NABUKAS, Babilono karalius – Eugenijus Chrebtovas, Laimonas Pautienius,

IZMAELIS, Izraelio karaliau sūnėnas – Egidijus Bavikinas, Kristian Benedikt,

ZACHARIJA, Izraelio šventikas – Žygimantas Galinis, Liudas Mikalauskas,

ABIGAILĖ, nesantuokinė Nabuko duktė – Gitana Pečkytė, Sandra Janušaitė,

FENENA, Nabuko duktė – Justina Gringytė, Gabrielė Kuzmickaitė,

BAALO ŽYNYS – Tomas Ladiga, Joris Rubinovas,

ABDALAS, sargybos viršininkas – Mindaugas Zimkus, Povilas Padleckis

ANNA, Zacharijos sesuo – Ieva Goleckytė, Gabrielė Bukinė.

Pasmerktieji, kariai, palyda – teatro ir kviečiami choro artistai.

Prieš spektaklį kviečiame dalyvauti „Susitaikymo kelio“ eisenoje – tai tarsi savotiškas operos epilogas. Ji vyks Kauno IX forto memorialiniame komplekse, fiksuos čia vykusios tragedijos istorinius ir emocinius lūžius, bus papildyta meniniais akcentais. Tai – susitelkimo, bendruomeniškumo, bendratautiškumo, atminties žadinimo ir įprasminimo, istorijos gyvasties, empatijos ir atjautos kelias, kurį galės nueiti visi norintieji. Sutelkties emociją eisenos dalyviams palaikyti padės aktorius Ramūnas Šimukauskas.

Operos siužetas pasakoja kaip Nabukas (sutrumpintas Babilonijos karaliaus Nabuchodonosaro II vardas, valdė 605–562 m. pr. Kr. ) 587 m. pr. Kr. ir vėl 579 m. pr. Kr. užpuolė Jeruzalę, sugriovė Šventyklą, daugelį žydų išvarė į nelaisvę (Šv. Rašte aprašyta Babilonijos tremtis). 539 m. pr. Kr. Persijos valdovas Kyras II Didysis nukariavo Babiloniją ir leido žydams grįžti į tėvynę. Operoje skambantis vergų (t. y. tremtinių žydų) choras „Skrisk, svajone“ Italijoje tapo viena populiariausių melodijų, o ilgainiui pasmerktųjų, priespaudą kenčiančiųjų himnu. Jo žodžiai yra laisvai perkurta 137 psalmės teksto dalis. Operos premjera įvyko 1842 m. kovo 9 d. Milane.

Verdi operos „Nabukas“ aktualiai ir šiuolaikiškai interpretuojamas spektaklis atskleidžia tautos (ji gali būti bet kuri) kovos su bet kokia priespauda ir išsivadavimo troškulio idėją, itin reikšmingai skambančią nūdienos niūrių įvykių pasaulyje kontekste, paveikią įvairioms tautoms ir kultūroms.