„Kaunas 2022“ pristato dar vieną iniciatyvą ir skelbia pirmą atvirą kvietimą Kauno rajono kultūros institucijoms, kūrybinę veiklą vykdančioms organizacijoms ir bendruomenėms dalyvauti „Šiuolaikinių seniūnijų“ bendradarbiavimo projekte kartu su „Kaunas 2022“. Registracija vyksta nuo lapkričio 16 d. iki 2019 m. sausio 16 d.
„Šiuolaikinės seniūnijos“ – tęstinis kūrybinis projektas, skirtas sustiprinti Kauno rajono kultūros sektorių, jo partnerius, vietos bendruomenes ir padėti pasirengti 2022-iems, Europos kultūros sotinės metams. Šis, iki 2022 metų truksiantis projektas, bus įgyvendinamas bendradarbiaujant Kauno rajono kultūros, švietimo specialistams, verslo įstaigoms ir kt.
Kūrybiniame procese Kauno rajono seniūnijose dalyvaus „Kaunas 2022“ kuratoriai, vietos bendruomenės atstovai, kviestiniai menininkai, režisieriai ir prodiuseriai, kūrybinio pasakojimo (storytellingo) ir kiti specialistai.
Bus siekiama, kad bendradarbiavimo pagrindu Kauno rajono seniūnijose išvystyti tęstiniai, šiuolaikiniai kūrybiniai projektai būtų paremti vietos tapatybės ir bendruomenių tyrimais, kartu turinčiais europinę dimensiją. Projektas savo turiniu, pristatoma tema ar šiuolaikiška, kūrybiška forma turėtų būti aktualus ir įdomus ne tik Lietuvos, bet ir Europos gyventojams.
Nuo 2019 m. sausio 16 iki 31 d. komisija, sudaryta iš „Kaunas 2022“ ir Kauno rajono savivaldybės atstovų, analizuos ir vertins pateiktas registracijos anketas, dalyvių motyvaciją ir pasirengimą dalyvauti projekte. Su kiekviena atrinkta seniūnija dirbs „Kaunas 2022“ kuratoriai.
Metų eigoje vyks reguliarūs „Kaunas 2022“ kuratorių susitikimai su atrinktas registracijos anketas užpildžiusiomis grupėmis. Susitikimų metu bus išryškinamas vietos savitumas, diskutuojama apie miestelio gyventojų kultūrinę viziją ir ieškoma būdų ją įgyvendinti, vyks kūrybinės dirbtuvės, vietinių ir tarptautinių menininkų rezidencijos. Pirmaisiais metais sukurti projektai, padedant „Kaunas 2022“ programų koordinatoriams, bus auginami iki pat 2022-ųjų.
Sėkmingai įgyvendinti projektai taps specialiosios „Kaunas ir Kauno rajonas Europos kultūros sostinės 2022 metais“ programos dalimi.
Atrinktos seniūnijos bus paskelbtos 2019 m. sausio 31 d. internetinėje svetainėje www.kaunas2022.eu ir informuojamos el. paštu.
Projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ registracijos anketa
Registracijos anketos pildymo ir kitais, su projektu susijusiais klausimais, kreipkitės į „Kaunas 2022“ regioninių partnerysčių koordinatorę Augustiną Kinderytę, el. p. augustina@kaunas2022.eu arba tel. +370 607 67886.