18-oji Europos regionų ir miestų savaitė – didžiausias kasmetinis Briuselyje organizuojamas regioninei politikai skirtas renginys, tapęs unikalia komunikacijos ir tinklaveikos platforma, suburiančia įvairių Europos regionų ir miestų atstovus politinius atstovus, pareigūnus, ekspertus ir mokslininkus dalytis patirtimi ir sukauptomis žiniomis. Per pastaruosius 17 metų šiame renginyje daug nuveikta siekiant skatinti regionus ir miestus naudoti ES lėšas kasdieniam piliečių gyvenimui gerinti. 2019 m. Europos regionų ir miestų savaitėje dalyvavo daugiau nei 9000 dalyvių. 2020 m. renginys vyks vien virtualiu formatu: keletas renginio sesijų bus transliuojamos tiesiogiai, tačiau galimybė dalyvauti daugumoje sesijų suteikiama tik užsiregistravus per paskyrą „EU Login“. Renginio kalba – anglų kalba.

„Kaunas 2022“ pakviesti dalyvauti spalio 6 d. sesijoje „Kultūra kaip atokių teritorijų gaivinimo įrankis“ (angl. Culture to regenerate remote areas) ir pristatyti programą „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ kaip Europos gerosios patirties pavyzdį.
Sesija „Kultūra kaip atokių teritorijų gaivinimo įrankis“ vyks spalio 6 d. 12.30–14.00 val. Pranešimą skaitys „Kaunas 2022“ programos vadovė Ana Kočegarova.
Registracija į šią sesiją iki rugsėjo 27 d.:
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1483
 
2020 m. Europos regionų ir miestų savaitės temos:
Spalio 5–9 d.: „Piliečių įgalinimas“ (angl. Empowering Citizens)
Spalio 12–16 d.: „Sanglauda ir bendradarbiavimas“ (angl. Cohesion and Cooperation)
Spalio 19–22 d.: „Žalioji Europa“ (angl. Green Europe)
Visų sesijų tvarkaraštis:
https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/euregionsweek_programme_2020.pdf
Registracija į sesijas iki rugsėjo 27 d. susikūrus „EU Login“ paskyrą:
https://europa.eu/regions-and-cities/register
 
Kam skirta Europos regionų ir miestų savaitė?

  • Europos, nacionalinio, regionų ir vietos lygmenų valdžios institucijų tarnautojams ir ekspertams, dirbantiems sanglaudos politikos programų valdymo ir vertinimo srityje;
  • privačiojo sektoriaus įmonių, finansų įstaigų, Europos ir nacionalinių asociacijų atstovams;
  • Europos regionų komiteto nariams, Europos Parlamento nariams, taip pat nacionalinio, regionų ir vietos lygmenų politikams, įskaitant jaunuosius išrinktus politikus;
  • piliečiams, norintiems išsakyti savo nuomonę ir prisidėti prie debatų apie Europos, savo regionų ir miestų ateitį;
  • akademikams, mokslininkams, doktorantūros ar magistro programų studentams, taip pat asmenims, vykdantiems veiklą Europos regioninės ir miestų politikos srityje;
  • Europos, nacionalinių, regionų ir vietos lygmenų žiniasklaidos kanalų žurnalistams.\

 
Martyno Plepio nuotr.