Pasibaigus svarbiausiajam atviram kvietimui kultūros organizacijų partnerystei, prisijungiant prie Europos kultūros sostinės  2022–ųjų metų programos, „Kaunas 2022“ sulaukė net 132 paraiškų iš beveik tiek pat organizacijų. Paraiškose pasiūlyta daugiau nei 200 projektų.

Veikla ir indėlis, kuriomis organizacijos ketina prisidėti prie 2022–ųjų metų programos – išties įvairūs. Viso žemyno akis atkreipti į Kauną organizacijos ketina parodomis, inovatyviais meniniais sprendimais, leidiniais, dėmesį prikaustančiais renginiais, skaitmeniniais maršrutais, jaunimo veiklomis, spektakliais įvairioms auditorijoms, performansais, bendruomenių ir mikrorajonų kultūros aktyvinimo veiklomis, muzikos, kino renginiais ir daugybe kitų iniciatyvų.
„Džiaugiamės, kad tiek daug kultūros organizacijų įvertino Kauno – Europos kultūros sostinės titulo svarbą ir konkurse dalyvavo labai aktyviai. Neabejojame, kad užmegztos naujos partnerystės stipriai prisidės prie programos ne tik 2022–aisiais, bet ir keliaujant link jų, o taip pat įgyvendinant išsikeltus tikslus, kai Europos kultūros sostinės titulo dar tik siekėme“, – sako „Kaunas 2022“ direktorė dr. Virginija Vitkienė.
Paraiškas buvo galima teikti į visas „Kaunas 2022“ vykdomas programas. Labiausiai įvairios kultūros organizacijos išreiškė norą prisidėti prie programos „Atsibusk, sukrusk“, skirtos sustiprinti kultūros sektorių, atskleisti jo galimybes, vykdant diskusijas, mokymus, tarptautinius mainus, plėtojant partnerysčių tinklą. Į šią programą paraiškas pateikė 55 organizacijos.
35 organizacijos, planuodamos bendruomenių stiprinimo projektus, teikė paraiškas į programą „Visi kaip vienas“, per kultūrą skatinančią bendruomeniškumą. Prie programos „Dizainas laimei“, kuria siekiama dizainą išnaudoti kaip būdą patogumui bei visuomenės gerovei kurti, planuotų prisijungti 26 organizacijos.
Į „Kylančio Kauno“ programą, siekiančią į kultūrines bei pilietines veiklas įtraukti jaunimą, paraiškas pateikė 21 organizacija, kartu plėtoti mitinio Kauno žvėries legendą sieks 16, o prisidėti prie programų „Atminties biuras“, skirtos pažadinti daugiakultūrę miesto atmintį ir prisiminti turtingą miesto istoriją ir „Modernizmas ateičiai“, siekiančios stiprinti modernistinio Kauno paveldo aktualumą, – 15 ir 16 organizacijų.
Daugiausiai projektų skirtingoms programoms – net 12, pateikė Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, įsikūręs Kaune. Po 7 projektus pateikė Kauno menininkų namai bei Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius.
Partnerystės ir indėlio į kultūros sostinės 2022–ųjų metų programą siekia muziejai, meno ir kultūros centrai, ugdymo įstaigos, įvairias kultūros profesijas – kompozitorius, kino kūrėjus ir kitus vienijančios sąjungos ar asociacijos, viešosios, kultūrinę veiklą vykdančios organizacijos.
Paraiškas teikė ne tik Lietuvoje: Kaune, Kauno rajone, Vilniuje, Klaipėdoje, Neringoje veikiančios įstaigos, tačiau kartu su partneriais Lietuvoje ir Prancūzijoje, Vokietijoje, Liuksemburge, Italijoje bei Lenkijoje veikiančios organizacijos.
Gautas paraiškas vertina partnerystės projektų vertinimo darbo grupė, sudaryta iš „Kaunas 2022“ darbuotojų, Kauno miesto bei rajono savivaldybės darbuotojų bei išorės ekspertų. Preliminarus būsimų partnerių sąrašas bus paskelbtas lapkričio 29 d. Vėliau vyks derybos dėl galutinio svarbiausių partnerysčių užmezgimo.
2020–ųjų metų antroje pusėje „Kaunas 2022” planuoja skelbti papildomus specialiuosius kvietimus, kurie bus skirti konkrečių programų stiprinimui.