VšĮ „Kaunas 2022“ (Projekto partneris) kartu su Kauno miesto savivaldybės administracija (Projekto vykdytojas) įgyvendina projektą „Nemuno Žemupio kultūros ir gamtos paveldo objektų animavimas e-rinkodaros būdais“ Nr. 05.4.1.-LVPA-K-808-02-0006.

Projekto tikslas – skatinti upių ir pakrančių turizmą bei kultūros paveldo objektų pažinimą e-rinkodaros priemonėmis.
Projektu siekiama skatinti Nemuno žemupio pakrantėse esančių kultūros paveldo objektų lankymą, vietinį bei atvykstamąjį turizmą Kauno miesto bei Kauno rajono paupių teritorijose, skatinti kultūros paveldo objektų lankymą ir pažinimą, formuoti patrauklų ir šiuolaikišką Kauno miesto ir Kauno rajono turistinį įvaizdį kuriant inovatyvų pažintinio turizmo įrankį. Projekte vykdoma Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėse esančių paveldo objektų (Kauno pilies liekanos, Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis, Kauno jėzuitų vienuolyno komplekso Perkūno namas, Kauno rotušė, Kauno Aleksoto tilto statinių komplekso Aleksoto tiltas, Sandėlių komplekso antras sandėlis, Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Pyplių piliakalnis, Vilkija (urbanistinio paveldo objektas, unikalus objekto kodas 17123), Raudondvario dvaro sodyba) sklaida.
Projekto metu bus sukurtas interaktyvus patirčių turas, skatinantis Nemuno žemupio paveldo objektų pažinimą, kuriame bus diegiamos virtualios realybės ir išplėstinės realybės technologijos. Taip pat bus sukurtas interneto polapis, pristatantis sukurtą interaktyvų turą ir jame įtrauktus paveldo objektus. Projektu siekiama aktyvinti vietinį ir užsienio turizmą Nemuno žemupio regione. Projektas orientuotas į Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos turistų segmentus. Šiems segmentams pasiekti projekto metu pasitelkiant socialinius tinklus, įvairias žiniasklaidos medijas, remarketingo priemones ir inovatyvius e-rinkodaros būdus, bus vykdomos reklamos kampanijos.
Projekto vykdymo laikotarpis – 2018-2022.
Projekto vertė – 243 969,73 EUR iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojama 207 374,27 EUR.
Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 įgyvendinimo priemonę „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.