Tavo rankose bus:

 • „Kaunas 2022“ jaunimo (0-29 m. amžiaus grupės) programos „Kylantis Kaunas“ planavimas, sklandus įgyvendinimas, partnerystės ir sklaida bei tinkamas jaunimo interesų atstovavimas, užtikrinti jų dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo programą;
 • programų bei priemonių, nukreiptų į jaunimui aktualių klausimų sprendimą ir skirtų vaikų ir jaunimo kultūrinių paslaugų plėtrai, įvairovei ir kokybiškai veiklai Kaune ir Kauno rajone užtikrinti kūrimas ir įgyvendinimas;
 • jaunimo programos biudžeto formavimas ir priežiūra, derinant su organizacijos vadove ir programų vadove, bei papildomo finansavimo galimybių paieška teikiant projektų paraiškas bei telkiant privačius rėmėjus;
 • darbas su „Kaunas 2022“ programų kuratoriais ieškant prasmingų jungčių sėkmingam programos įgyvendinimui bei bendram „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ programos įgyvendinimui;
 • jaunimo programos komandos formavimas, efektyvus atsakomybių paskirstymas, sklandaus darbų atlikimo užtikrinimas bei priskirtų atsakomybių vykdymo priežiūra;
 • bendradarbiavimo skatinimas ir vystymas su vietos savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, taip pat nacionaliniais ir tarptautiniais kultūros, švietimo ir kitų sektorių partneriais, siekiant juos suvienyti ir įtraukti į jaunimo programos proceso kūrimą;
 • įtrauktų partnerių į programos įgyvendinimą, vykdomų projektų eigos ir būklės priežiūra, atliekamų darbų kokybės analizavimas;
 • inicijavimas ir dalyvavimas rengiant ilgalaikę jaunimo programos plėtros strategiją, priemonių planus, užtikrinat jų įgyvendinimą ir stebėseną „Kaunas 2022“ organizacijoje. Jaunimo programos įgyvendinimo vertinimo tyrimų inicijavimas, pasiūlymų vertinimo kriterijams teikimas įstaigos administracijai;
 • informacijos, susijusios su jaunimo programos įgyvendinimu, rinkimas bei nuosekli komunikacija, pildant ir pristatant reikiamus dokumentus ir ataskaitas. Informacijos saugojimas/kaupimas, užtikrinat, kad visi dokumentai, susiję su programos įgyvendinimu, būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims.
 • atstovavimas įstaigai ir programai „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ tiksliniuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį kultūros, viešojo administravimo, verslo administravimo ar socialinių mokslų aukštąjį išsilavinimą;
 • turi ne mažiau kaip 2 metų profesinę ir darbo patirtį tarptautinėse programose ar projektuose kultūros arba švietimo srityje. Patirtis dirbant viešosiose įstaigose yra privalumas;
 • išmanai Kauno ir Kauno rajono jaunimo situaciją, žinai aktualias regioninės plėtros strategijas ir prioritetus, domiesi Europos Sąjungos bei nacionaliniais teisės aktais ir jų pritaikymu praktikoje;
 • esi susipažinusi (-ęs) su pagrindiniu „Kaunas 2022“ programos dokumentu (paraiška) ir tiki programos vizija ir tikslais;
 • turi organizacinių, administracinių ir bendravimo gebėjimų;
 • moki valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;
 • turi patirties viešųjų pirkimų vykdymo procedūrose;
 • turi gerus komunikavimo ir derybinius įgūdžius;
 • moki mąstyti kritiškai bei strategiškai, turi gerus darbų planavimo, delegavimo bei kontrolės įgūdžius;
 • puikiai bendrauji lietuvių ir anglų kalbomis tiek žodžiu, tiek raštu.
 • gebi savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir savo padalinio veiklą, moki dirbti tarptautinėje komandoje.

Savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką iki 2019 m. birželio 14 d. siųsk: [email protected].
Apie tolimesnius atrankos etapus informuosime tik atrinktus kandidatus.