„Kaunas 2022“ kartu su šokio teatru „Dansema“ kviečia dalyvauti šokio profesionalų mokymo programoje „Kūdikių ir vaikų iki 3 metų amžiaus šokio suvokimas ir raiška“.

Lektorė – choreografė, šokio pedagogė, socialinių mokslų daktarė Birutė Banevičiūtė.

Programa skirta šokio profesionalams (šokėjams, choreografams, šokio mokytojams), siekiantiems įgyti žinių apie ankstyvojo amžiaus vaikų šokio suvokimo ir raiškos ypatumus.

Tikslas – sudaryti sąlygas šokio profesionalams įgyti žinių ir gebėjimų analizuoti ir vertinti kūdikių ir vaikų iki 3 metų amžiaus šokio suvokimą ir raišką bei organizuoti ankstyvojo šokio ugdymo procesą.

Numatomas rezultatas: programos dalyviai įgaus žinių apie kūdikių ir vaikų iki 3 metų amžiaus šokio suvokimo ir raiškos ypatumus, įgis gebėjimų organizuoti ir įgyvendinti ankstyvojo šokio ugdymo procesą, remiantis dr. Birutės Banevičiūtės ankstyvojo šokio ugdymo metodika.

Programos turinys ir kalendorius

Programa vykdoma per 2 sesijas – pavasario (20 val.) ir rudens (20 val.). Iš viso programos apimtis 40 val. Pavasario sesijos kalendorius pateikiamas žemiau.

______________________________________________________________________________________________

      Data                                        Veikla

______________________________________________________________________________________________

2019-02-12  14.00-16.00    Įvadinė paskaita „Kūdikių ir vaikų iki 3 metų amžiaus šokio suvokimo ir raiškos ypatumai“ (TEMPO erdvė, M. Daukšos g. 34)

______________________________________________________________________________________________

2019-03-04            Seminaras „Pirmosios kūdikių šokio patirtys“ I dalis

  • 11.00-13.00     8-14 mėn. kūdikių šokio užsiėmimo stebėjimas. Aptarimas, diskusija.
  • 15.00-17.00     8-14 mėn. kūdikių šokio užsiėmimo stebėjimas. Aptarimas, diskusija.

______________________________________________________________________________________________

2019-03-05             Seminaras „Pirmosios kūdikių šokio patirtys“ II dalis

  • 11.00-13.00     8-14 mėn. kūdikių šokio užsiėmimo stebėjimas. Aptarimas, diskusija.
  • 15.00-17.00     8-14 mėn. kūdikių šokio užsiėmimo stebėjimas. Aptarimas, diskusija.

______________________________________________________________________________________________

2019-03-06             Seminaras „Pirmosios kūdikių šokio patirtys“ III dalis

  • 11.00-13.00     8-14 mėn. kūdikių šokio užsiėmimo stebėjimas. Aptarimas, diskusija.
  • 15.00-17.00     8-14 mėn. kūdikių šokio užsiėmimo stebėjimas. Aptarimas, diskusija.

______________________________________________________________________________________________

2019-04-15  10.00-12.00   Bandomasis šokio užsiėmimas 8-14 mėn. kūdikiams. Aptarimas.

______________________________________________________________________________________________

Dr. Birutės Banevičiūtės ankstyvojo šokio ugdymo metodika remiasi choreografės apibendrinta asmenine pedagogine bei menine praktika ir pagrįsta mokslinių tyrimų rezultatais. B. Banevičiūtės ankstyvojo šokio ugdymo procese taikomi konstruktyvinės ugdymo teorijos principai, skelbiantys, kad asmuo konstruoja žinias pats, remdamasis įgyta patirtimi. Todėl šokio užsiėmimų metu kūdikiai nėra mokomi šokti, bet jiems yra sukuriamos tinkamos sąlygos judesio, garso, lytėjimo tyrinėjimams ir patirties įgijimui.

Tokiu būdu ugdomos vaikų kūno fizinės savybės (koordinacija, pusiausvyra, smulkioji motorika), mokomasi dar neišmoktų judesių (šliaužti, ropoti, sėdėti, eiti, verstis, suktis, linguoti ir kt.), plėtojama mažųjų vaizduotė. Įvairių judesių jungimas yra ne tik kūno koordinacijos ir taisyklingos laikysenos, bet ir šokio, kaip kinestezinio (judesio) meno, suvokimo pagrindas. Programos metu profesionalai sužino principus, kurie padeda jiems suprasti, kaip vaikai supranta šokį ir tą supratimą išreiškia.

Video reportažas iš 2018 metų kūdikių šokio dirbtuvių Kaune ir Kauno rajone

Registracija (https://goo.gl/forms/yTr6CPKzn0nD30N73) į šokio profesionalų mokymo programą vyksta iki 2019 m. vasario 8 d.

Užsiregistravę ir patvirtinimą gavę dalyviai įsipareigoja dalyvauti visoje mokymų programoje. Mokymų užsiėmimai vyks Kaune ir Kauno rajone. Tikslios vietos bus atsiųstos registruotiems dalyviams.