Pildome komandą ir ieškome viešųjų pirkimų vadovo(-ės). 
Tavo rankose bus:
– viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas, siekiant efektyvaus pirkimams skirtų lėšų panaudojimo, dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, rengimas ir tvarkymas;
– teisės aktų nustatyta tvarka viešųjų pirkimų procedūrų (įskaitant viešųjų pirkimų vykdymą per CPO katalogą, CVP IS priemonėmis) atlikimas;
– pirkimo iniciatorių parengtų paraiškų derinimas, techninių specifikacijų tikrinimas, viešųjų pirkimų vykdymas, kad jie atitiktų Viešųjų pirkimų įstatymo, viešųjų pirkimų taisyklių reikalavimus;- tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimas bei su jais susirašinėjimo procedūrų vykdymas;
– viešųjų pirkimų planų, skelbimų, ataskaitų sudarymas ir, jei reikalinga, paskelbimas;
–  dalyvavimas, rengiant įmonės teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, projektus;- pirkimų dokumentų registravimas;
– įstaigos darbuotojų konsultavimas viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.
Mes tikimės, kad tu:
– išmanai LR Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus;
– turi ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, atliekant viešuosius pirkimus;
– turi aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) išsilavinimą;
– puikiai moki lietuvių ir anglų kalbas, išmanai raštvedybos taisykles;
– turi kompiuterinį raštingumą;
– pasižymi kruopštumu, gebėjimu savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
– myli savo darbą ir Kauną.


Dirbdamas kartu galėsi pasigirti:
– komanda, su kuria smagu dirbti ir leisti laiką po darbo;
– galimybe dalyvauti visuose „Kaunas2022“ veiksmuose, projektuose ir renginiuose;
– profesinio tobulėjimo galimybėmis.
Manai, kad turi visus reikiamus įgūdžius? Nedelsk – laukiame Tavo gyvenimo aprašymo iki 2019 m. sausio 15 d.: [email protected].
Telefonas pasiteirauti: +370 673 52950.