2018 m. gegužės 21 d. Kaunas 2022iniciatyva kultūros organizacijos ir kūrėjai buvo pakviesti drauge kurti kultūros sektoriaus bendradarbystės modelį. Į kvietimą atsiliepė beveik 20 Kauno miesto ir rajono kultūros organizacijų atstovų bei atskirų kultūros operatorių. Bendradarbiavimo įrankio sukūrimas – vienas iš svarbiausių šio sektoriaus stiprinimo būdų, leidžiantis įgyti naujos patirties, mokytis iš skirtingų partnerių, plėsti savo auditorijas. 
Kūrybines dirbtuves vedė Kaunas 2022“ konsultantė Agata Etmanowicz (Varšuva ir Lodzė, Lenkija) – auditorijų plėtros ekspertė, organizacijos „Impact Foundation viceprezidentė,šiuo metu dirba su Lodzės Meno inkubatoriumi. Ekspertė, kuri ir ateityje padės vystyti auditorijų plėtros programas įvairiose Kauno miesto ir rajono kultūros organizacijose, dirba ir su kitomis Europos kultūros sostinėmis – Vroclavas 2016 ir „Rijeka 2020.
Agata Etmanowicz padėjo dirbtuvių dalyvėms naujai pažvelgti į savo ir savo organizacijų stiprybes, silpnybes, poreikius ir kylančius iššūkius. Diskutuojant apie galimas partnerysčių formas, sąlygas, lemiančias sėkmingą bendradarbiavimą, muziejų, teatrų, kino teatrų, bibliotekų ir kitų įstaigų atstovėspripažino, kad tam reikia lygiaverčių partnerių santykio, bendros vizijos, vertybių. Kartais – paprasčiausio kalbėjimosi, bendros diskusijos. Įdomiai pastebėta, kad panašios bendradarbiavimo idėjos jau sklandė kultūros darbuotojų aplinkoje, tik niekas ligi šiol nesiėmė jų įgyvendinti (įvairiausi neformalūs susitikimai, bendri pietūs ir pan.). Dirbtuvių dalyvės ne tik artimiau susipažino, atrado bendrų vertybinių taškų, bet ir mokėsi kūrybiškų metodų kartu generuoti idėjas bei būdus joms įgyvendinti.

cof

Po dirbtuvių drauge nuspręsta, kad siekiant bendro tikslo – vietos kultūros lauko stiprinimo – būtinas dar glaudesnis skirtingų lygmenų bendradarbiavimas ir atvirumas. Pirmiausia prasminga organizuoti reguliarius neformalius kultūrininkų pasimatymus, kurie leistų geriau pažinti bei suprasti vieniems kitus ir vieni kitų daromas veiklas – anot dalyvių, padėtų tapti tikra „didele kultūros šeima“. Antra, reikalingi panašūs darbiniai susitikimai, kuriuose įvairūs šiuolaikiški (pavyzdžiui, kūrybinių dirbtuvių ir apskritojo stalo) metodai pasitarnautų vystant naujas bendras idėjas ir projektus. Trečia, kai kurias problemas galima išspręsti dalinantis vieni kitų vidiniais resursais – žmogiškaisiais ištekliais, profesionaliomis konsultacijomis ir gebėjimais, mokymais, erdvėmis, auditorijomis ir t. t. Pavyzdžiui, buvo išsakytos idėjos organizuoti kolegų mainus, kultūrininkų rezidencijas, atvirų durų dienas organizacijose ir pan.
Kitas susitikimas numatomas už mėnesio – duris kolegoms šįkart atvers Kauno miesto Kamerinis teatras.