ADMINISTRACIJOS VADOVAS(-ė)
Darbo pobūdis:
-Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūra;
-Personalo veiklos organizavimas ir darbo funkcijų vykdymo ir kokybės kontrolė;
-Motyvavimas;
-Įstaigos vidinių procesų ir komunikacijos analizė, kūrimas ir nuolatinis tobulinimas;
-Metinių, ketvirtinių ir kt. veiklos planų rengimas;
-Ataskaitų įstaigos vadovui ir steigėjams bei finansuotojams, valstybinėms institucijoms rengimas bei teikimas;
-Paraiškų vietos, nacionaliniams ir tarptautiniams fondams rengimas ir vykdymo priežiūra;
-Įmonės raštvedybos valdymas (vidaus dokumentų, siunčiamųjų ir gaunamųjų dokumentų tvarkymo ir kontrolės sistemos sukūrimas ir valdymas);
-Atstovavimas organizacijai valstybės institucijose, dalyvavimas derybose su suinteresuotomis grupėmis.
Reikalavimai:
-Aukštasis išsilavinimas (privalumas – viešojo administravimo, vadybos, teisės srityse);
-Ne mažiau nei 3 metai vadovavimo personalui patirtis (privalumas – viešojo sektoriaus administravimas);
-Puikus lietuvių ir anglų kalbų mokėjimas;
-Raštvedybos valdymo žinios ir įgūdžiai;
-Geri darbų planavimo, delegavimo bei kontrolės įgūdžiai;
-Gebėjimas būti komandos lyderiu, iniciatyvumas, atsakingumas;
-Gebėjimas greitai reaguoti probleminėse situacijose;
-Geri komunikavimo ir derybiniai įgūdžiai;
-Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Mes jums siūlome:
Įdomų ir atsakingą darbą dinamiškoje, kūrybingoje, ambicingoje, tarptautiniu mastu veikiančioje organizacijoje.
Motyvacinę sistemą už gerai ir kokybiškai atliktus darbus. Draugiškus ir tikslo siekiančius kolegas. Darbą miesto centre. Buvimą dalimi kažko didesnio – Kauno miesto pokyčio per kultūrą dalimi!
Krūvis:
1-as darbuotojas(-a), pilnu etatu (40 val. per savaitę).
Darbo vieta: Kaunas, Lietuva
Atlyginimas:
1000–1200 Eur
Kandidatai turi pateikti šiuos dokumentus:
-Aukštojo mokslo baigimą patvirtinančio dokumento kopiją;
-Gyvenimo aprašymą (su nuotrauka), išryškinant reikalavimų punktuose minimus aspektus;
-Vadovo ar kolegos iš ankstesnių darboviečių ar projektų kontaktas(-ai) pasiteiravimui;
-4-6 motyvacinius sakinius, atskleidžiančius kodėl norite dirbti Kaunas 2022 komandoje.
Prašome siųsti savo CV e-paštu [email protected] iki 2018 m. kovo 16 d., telefonas pasiteiravimui +37061256171. Numatoma įdarbinimo data – 2018 m. balandis.
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ:
Viešoji įstaiga „Kaunas 2022“ buvo įsteigta 2017 m. balandžio 6 d. su tikslu įgyvendinti „Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ programą. Konkurso šiam vardui gauti paraiška yra Europos komisijos ir Kauno miesto savivaldybės patvirtintas dokumentas, kurio turinio įgyvendinimas yra būtina projekto sėkmės vertinimo sąlyga.
Paraiškos dokumentas yra prieinamas internete.
Pagrindiniai projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, o taip pat ir VšĮ „Kaunas 2022“ tikslai yra bendruomeniškumo stiprinimas, meno ir mokslo inovacijų skatinimas, kultūros sektoriaus organizacijų konkurencingumo ir darbuotojų kvalifikacijos ir socialinės atsakomybės stiprinimas bei Kauno miesto ir Kauno rajono tapatumo kūrimas ir atvertis Europai. Plačiau skaityti čia.
APIE „KAUNAS 2022“ VALDYMO STRUKTŪRĄ:
Viešosios įstaigos „Kaunas 2022“ bendrasteigėjai yra Kauno miesto savivaldybė, asociacija „Kultūros tempo akademija“ ir Kauno rajono savivaldybė. Patariamąjį įstaigos organą – Tarybą sudaro iki 10-ies narių, atstovaujančių steigėjams, kitiems projekto finansuotojams (LR Vyriausybei) bei viešajam interesui (nepriklausomi ekspertai).
Organizacijai vadovauja Direktorius/-ė, kuris yra pasamdytas Steigėjų ir ataskaitingas Steigėjams. Tarybos susipažinimui Direktorius/-ė teikia metinius veiklos planus ir ataskaitas. Juos tvirtina Steigėjai. Direktorius/-ė organizuoja įstaigos darbą, užtikrina funkcionavimui būtiną administracinę struktūrą, samdo ir atleidžia darbuotojus įstatymų nustatyta tvarka. Direktorius yra atsakingas už projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ reprezentaciją ir įvaizdį lokaliai, regione ir tarptautiniu mastu ir programos įgyvendinimą: įgūdžių stiprinimą, kultūros edukaciją, partnerysčių tinklo plėtimą, didžiuosius renginius, bendruomenių įtraukimą, komunikacijos ir rinkodaros strategijos derinimą su projekto vizija, misija, vertybėmis. Programų kuratoriai atsakingi už konkrečių programos dalių įgyvendinimą.
Administracijos vadovas, Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovas ir Finansų vadovas yra atsakingas Direktoriui/-ei. Administracijos vadovas yra atsakingas už žmogiškuosius išteklius (įdarbinimo dokumentų parengimas, darbo apskaita, darbo sąlygos, darbo sauga, veiklų planavimas, įgyvendinimas, kontrolė, motyvavimas) bei administravimą (dokumentų rengimas, paraiškų, planų ir ataskaitų rengimas). Finansų skyriaus vadovas yra atsakingas už kasmetinių biudžetų sudarymą, ataskaitų parengimą bei auditavimo organizavimą. Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovas atsakingas už sklandžią įstaigos veiklos sklaidą vietos, regiono ir tarptautiniu mastu.