„Šilainiai Project” bendradarbiaujant kartu su „Kaunas 2022“ projektu „Fluxus laboratorijos“ šią savaitę kviečia į du renginius Šilainiuose:
„Šilainiai [Paris] Project“
Liepos 14d. 18val.
Vieta: Žemaičių pl. 25, Kaunas (atvira lauko erdvė)
Facebook renginys:
https://www.facebook.com/events/1682659805372399/?active_tab=about
„Šilainiai [Fortas] Project“
Liepos 15d. 14-16val.
Vieta: Kauno VIII fortas
Facebook renginys:
https://www.facebook.com/events/120071465250072/?active_tab=about

ŠILAINIAI [PARIS] PROJECT
Paminėti Bastilijos šturmą ir paskelbti manifestą apie kūrybinę laisvę miegamajame mikrorajone – įkvėpti vietos kūrėjus ir gyventojus kūrybiškai kaimynystei ir dialogui. Mums rūpi ši vieta, mes čia gyvename, tai mūsų bendras kiemas!
Nesvarbu koks tavo amžius, išsilavimimas, specialybė, socialinė padėti – mes visi esame šilainiškiai, laisvo miesto gyventojai.
Vieną dieną metuose prisimeneam tai, ir sakome, kad mes visi esame!
Esame vienas šalia kitų,
Esame tai kuo norime būti,
Aš esu kaunietis, lietuvis, menininkas, mokytojas, studentas, prekiautojas, svajotojas…
Je suis Parisiens!
Gali būti ir vieta ir laikas. Čia buvo Paryžius. Čia yra Paryžius! Vieta nebėra tokia konkreti. Ji nėra matoma. Tačiau čia yra šiek tiek vietos. Ir ši vieta yra paremta kartografiniais šaltiniais. Tai yra beveik tiesa! Kodėl reikia paminėti Bastilijos dieną? Griauti Šilainių, kaip kalėjimo įvaizdį, kuriame žmonės tarsi gyvena ne savo noru. Iš Paryžiaus idėjos gimsta Bastilijos diena: Šilainių, kaip sovietinio mikrorajono stereotipo įveika (blokinis kvartalas, kaip vizualus simbolis – primenantis kalėjimą – tvirtovę – Bastilija: slegiantis gyvenamosios kasdienybės vaizdinys). Todėl Bastilijos paėmimo – šturmo diena, ne fiziškai, tačiau kūrybiškai griauną stereotipą – mes manome, jog poveikis, kurį gali kultūrinė bendruomenės įtrauktis gali esmingai pakeisti mikrorajono gyventojų požiūrį į vietą, kurioje gyvena; o bendruomeniško susitelkimo jausmas, ugdant kūrybiškumą ir populiarinant meninę veiklą.
Pranešti apie vietą – buvusį Paryžiaus kaimą (1862m. žemėlapis, rašytinai šaltiniai – 1853m.).
Manifestas
DĖL BASTILIJOS DIENOS
Mes, Šilainių Projekto laisvieji menininkai ir mąstytojai,
Atviro komunikacijos lauko inžinieriai,
Vedami išsivadavimo iš erdvės
į atvirus komunalinius kiemus,
Skelbiame,
jog Bastilijos šturmas yra būtinas ir neišvengiamas.
Paryžius bus išvaduotas
nuo sovietinio blokinio absoliuto,
ir sukils į artistinę kovą prieš miegančius milžinus.
Maištaujanti kūryba nuspalvins pilkumas ir niūrastis,
žaismas tokios bendrystės ir beprotystės
niekada nebus nugalėtas įpročio ir kasdienybės!
ŠILAINIAI [FORTAS] PROJECT
Eksperimentinė instaliacija Kauno VIII forte.
Dalyvauja menininkai:
Lahestan (Aleksander Haugen) (Norvegija) – improvizuotas elektro-akustinis garsas;
Paul Takahashi (Prancūzija) – performatyvi piešimo ir garso interpretacija;
Rees Archibald (Australija) – audio instaliacija.
Renginio partneriai – Kauno Tvirtovės Parkas ir „Kaunas 2022“
Viva la resistance!
Šilainių mikrorajonas, 2017m. liepos mėnesis.
Įvykio vieta – PARIS / CITADELLE NO. 8
Dar 1862m. žemėlapyje pažymėta Paryžiaus karčema ir kaimas / dingusi ir tik keleto senbuvių atmintyje išlikęs pavadinimas. Išnykęs blokinio absoliuto šešėlyje.
Citadelė / aštuntas fortas ant Milikonių kalvos,
1900m. – 1914m. Pirmas pasaulinis karas / apleistas / ir neapgintas. Taikus ir laisvas / kūrybinės rezistencijos fortas – anuomet tik vienintelis sprogimas, atsitraukiančios caro kariuomenės, susprogdinęs parako sandėlį ir sugadinęs vandens drenavimo sistemą.
Neapsemtos liko tik kareivinės;
Pirmas cementas Šilainiuose.
Pirma elektros lemputė.
Pirmas požemis.
Linkuvos dvaras – Napoleono kariuomenė
Caro kariuomenė                      Link – Ten.
Rezistencijos ir revoliucijos forma.
Pirma. Manifestas.
Antra. Vėliava.
Trečia. Įsitvirtinimas.
Bastilijos griuvėsiai panaudojami naujoms rezistencijos formoms – kūrybinei laisvei reikia autonomijos ir paslapties. Slėptuvės ir Viešumos. Manifestui nereikia sienų. Menui reikia.
Kartais net požemio. Akustinės erdvės. Smalsuolio ir įsibrovėlio.
Kažkokioje neįprastoje erdvėje.
Įpročio įveika.
Suplevėsavus vėliavai, šalia blokinio absoliuto,
Citadelės požemiuose
Rezistuojanti kūryba.
Nuolatos šalia.
Miegamojo erdvės.
O juk šios kareivinės ir buvo skirtos miegojimui – saugumui / prieglobščiui.
„Netrukdykite sapnuoti“ – šaukia rezistentas.
www.silainiaiproject.com
[email protected]
Tel: 862156879
#SilainiaiProject
#kaunas2022