Kaunas 2022 – ŠIUOLAIKINĖ SOSTINĖ

Kaunas 2022 – CONTEMPORARY CAPITAL

 

Pranešimas spaudai PDF FORMATU

PARAIŠKA
2016 m. gegužės 24 d. Kauno miestas kartu su Kauno rajonu pateikė paraišką LR Kultūros ministerijai Europos kultūros sostinės 2022 (EKS) vardui laimėti. Paraišką sudaro motyvacijos dalyvauti konkurse išskleidimas, idėjos pristatymas, Europos temų ir aspektų išskyrimas, kultūrinio ir meninio turinio atskleidimas, pajėgumo įgyvendinti projektą informacija, tame tarpe ir numatomi finansavimo šaltiniai, skaidrumo ir sklandumo užtikrinimo strategijos, visuomenės įtraukimo ir informavimo strategija, vadybos ir valdymo niuansai.
KONKURSO ETAPAI
2022-ais Europos kultūros sostine taps vienas Lietuvos ir vienas Liuksemburgo miestas. Tad svarbu pabrėžti, jog konkursas Europos kultūros sostinės vardui laimėti vyksta nacionaliniu lygmeniu. Tačiau Kauno ir kitų šio titulo siekiančių Lietuvos miestų paraiškas vertins Europos Komisijos sudaryta tarptautinė 10-ies ekspertų komanda.
Konkurso etapai:
2016 m. gegužės 24 d. – paskutinė paraiškų Europos kultūros sostinės vardui laimėti priėmimo data.
2016 m. birželio 20–21 d. – paraiškos gyvai pristatomos tarptautinei žiuri komisijai Vilniuje.
2016 m. birželio 22 d. – žiuri nariai paskelbs trumpąjį miestų, kviečiamų dalyvauti antrajame konkurso etape, sąrašą.
Galutinį sprendimą, kam suteikti Europos kultūros sostinės vardą komisija priims įvertinusi antrojo etapo dalyvių patikslintas ir patobulintas paraiškas bei apsilankiusi miestuose kandidatuose. Tikėtina, kad atranką laimėjęs miestas bus paskelbtas 2017 m. I-ajame ketvirtyje.
KAUNO PARAIŠKOS RENGIMO DETALĖS
Programos temą ir koncepciją generavo bei pirmojo konkurso etapo paraišką rengė daugiau nei 10 Kauno miesto kultūros ir meno profesionalų ir akademinio pasaulio atstovų. Pagal jų suformuluotas kryptis pasiūlymus meninei ir kultūros programai teikė daugiau nei 60 Kauno kultūros operatorių / organizacijų. Iš viso nuo 2015 metų pradžios paraiškos rengimo komanda suorganizavo 250 grupinių ir asmeninių susitikimų su daugiau nei 500 kultūros lauko žmonių Kaune, Vilniuje, Liverpulyje, Londone, Monse, Amsterdame, Vroclave, Rygoje, Tartu, Esene, Briuselyje, Romoje, Kluže-Napokoje, Grenoblyje, Milane ir kitur. Paraiškoje išskleistoje programoje, kurią šiuo metu sudaro virš 100 projektų, pasirengimo ir EKS metais (2017 – 2022) bendradarbiaus apie 170 Europos organizacijų. Jau yra pakviesti keturi meno vadovai, turintys tarptautinių projektų valdymo ar tarptautinę akademinę patirtį, o į programų kuratorių ir koordinatorių tinklą įtraukti daugiau nei 100 kūrybininkų iš Lietuvos ir įvairių Europos bei pasaulio šalių. Plečiamas projekto ambasadorių, kurie prisideda prie programos įgyvendinimo, partnerysčių stiprinimo ir plėtimo bei projekto sklaidos, tinklas.

Remio_Scerbausko_foto (3)
Foto: Remis Ščerbauskas

 
TIKSLAI
Projektu siekiame didelių ir ambicingų tikslų, kurie susiję su bendruomeniškumo kūrimu ir stiprinimu mieste bei su europietiškos tapatybės apmąstymu. Sieksime:
– sukurti vientisą Kauno pasakojimą – šiuolaikinę legendą ir per įvairius renginius ją išgyventi kartu;
– atgaivinti nepatogią atmintį, sukurti šiuolaikines istorijos, dabarties ir ateities reflektavimo formas;
– fortų mąstyseną (gynybinę poziciją), būdingą kauniečiams, pakeisti atvirumo kitam ir pilietiškumo sąmone;
– miestiečių gyvenimo, darbo ir poilsio erdves paversti kūrybiškumo laboratorijomis, skatinančiomis nuolat mokytis ir pažinti nepažintus dalykus ir šalia esančius žmones;
– atrasti Europą savyje ir save Europoje per įvairias kultūros iniciatyvas, menininkų pasikeitimus ir bendradarbiavimus, skaitymą, įvairių kultūrų pažinimo programas ir šiuolaikines komunikacijos priemones, kauniečius sujungsiančias gyvu teletiltu su įvairiais Europos miestais tiesiog gatvėje.
Visa tai darydami, projekto sėkmę matuosime ir keletu nestandartinių parametrų. Vienas jų – miestiečių laimės koeficientas. Kol kas neklauskite, kaip jį.
KONCEPCIJA
NUO LAIKINOSIOS Į ŠIUOLAIKINĘ SOSTINĘ

Laikinosios sostinės periodas (1919-1940) buvo auksiniai laikai Kauno istorijoje, reikšmingai paveikę miestiečių mąstymą, miesto gyvenimą, modernųjį meną, kultūrą ir urbanistinę Kauno tapatybę. Tačiau auksiniai laikai turi savybę baigtis ir mes turime išrasti būdą juos tęsti jau visiškai naujoje, šiuolaikinėje kokybėje, nes kitaip mums šakės (norminėje liet. k. bus ne kas)
Mes labai gerai suprantame, kad mūsų tapatybė tebėra pagrįsta tuo, kuo mes buvome prieš šimtą ar daugiau metų, bet ne tuo, kuo esame dabar. Tad tapimas laikinąja – šį kartą Europos kultūros sostine gali pagaliau sunaikinti šitą kompleksą ir išlaisvinti miesto dvasią naujausiems laikams, tokiu būdu sukuriant paskutinį, lemiamą laikinumą.
Štai ką ketiname padaryti.
Mes tapsime ŠIUOLAIKINE SOSTINE
Tai reiškia:
– EUROPIETIŠKA SOSTINĖ. Atkursime savimi pasitikintį, savo reikalus efektyviai sprendžiantį ir bendruomeniškumu pagrįstą laisvos dvasios europietišką miestą.
– FAINA SOSTINĖ. Kaunas taps miestu, kuris nebesikauna ir nebekompleksuoja. Po
atliktos pareigos tėvynei miestas pagaliau gali pasidžiaugti gyvenimu.
– MODERNI SOSTINĖ. Modernių technologijų miestas su išreiktu kūrybiniu potencialu, startuoliais ir laisvos dvasios vizionieriais.
– ŠIUOLAIKINĖ LEGENDA. Drauge sukursime šiuolaikinę miesto legendą. Bus drakonų ir bus meilės istorijų.
– MODERNIZMO SOSTINĖ. Modernybė draugišku veidu taps mūsų tapatybe. Geras Kauno modernizmo skonis taps edukaciniu elementu ir praturtins visos Europos kultūrą. Tapsime trūkstama grandimi tarp Paryžiaus Art Nouveau ir Berlyno Bauhaus.
– DRAUGIŠKA SOSTINĖ. Kaunas taps dar labiau ekologišku miestu su ilgiausia Europoje
pėsčiųjų gatve ir gausybe žaliųjų zonų.
Ir, galiausiai, štai kaip mes interpretuojame šiuolaikinės sostinės idėją kaip postūmį veikti:
„Palaikinkime“ savo laiką
Pasiūlykime skirti 4 valandas per dieną šeimai, kaimynams, labdarai, savanorystei, laisvalaikiui, kultūrinei veiklai: parodoms, teatrui, renginiams, ekskursijoms su gidais, miesto tyrinėjimui.
Pavadinkime tai šiuoLAIKiniu gyvenimo būdu 2022 metais.
Tegul tai tampa įpročiu.
Įpročiai yra jėga. Mes tą žinome.
Laikas yra mūsų kapitalas (Time is our capital, contemporary capital)
Naudokime „kapitalą“ kaip potencialą idėjoms: kūrybai, svajonėms ir intelektualinėms įžvalgoms. Su šiuo idėjų kapitalu eikime į bendruomenę, telkime labai skirtingų patirčių, sričių ir motyvacijų žmones bendriems tikslams pasiekti. Tegul idėjų kapitalas sukuria naują ir išmatuojamą ekonominę ir kultūrinę vertę.
Perimkime europietiškas miestų planavimo ir valdymo tradicijas. Sukurkime nuolatines darbo ir gyvenimo erdves. Atkurkime pastovumą. Pastovumas yra amžinas šiuolaikiškumas.
Foto: Remis Ščerbauskas
Foto: Remis Ščerbauskas

PROGRAMOS DALYS
Kaunas 2022 programos struktūra remiasi į keturis akcentus ir kertines Kauno istorijos, atminties, geografinių ir kultūros ypatumais grįstas temas: TEMPAS (angl. ConTEMPOrary), PAINIAVA (angl. Confusion), SANTAKA (angl. Confluence) ir SĄMONĖ (angl. Consciousness). Kiekvienas jų atspindi iššūkius, ambicijas ir viziją apie ateities Kauną, kuris gali užkurti kultūrą kaip miesto raidos ir inovacijų variklį. Kiekvienoje iš šių keturių kertinių temų apjungėme projektus, suklasteriavome kūrybininkų siūlytas idėjas, pastiprindami jas tarptautinėmis partnerystėmis. Daugelis iš projektų remiasi miesto, regiono ir jų bendruomenių iššūkiais ir analizuoja problemas įvairiais lygmenimis: čia profesionaliai apjungta meninė veikla, bendruomenių įtraukimas ir dalyvavimas bei masiniai / didieji renginiai viešosiose miesto erdvėse.
TEMPAS / CONTEMPORARY – dizaino, kūrybinių industrijų projektai, festivaliai, generuojantys naują kultūrinį tempą mieste ir kuriantys kokybiškesnę ir dinamiškesnę kultūros pasiūlą. Sportas, laisvalaikis, maratonas, dviračių takai ir kt.
PAINIAVA / CONFUSION – nepatogios, nepelnytai užmirštos temos: atminties aktualizavimas (žydų kultūra ir atmintis, carinės imperijos ir sovietmečio palikimo analizė, naujos fortų, tarpukario ir industrinės architektūros paveldo išnaudojimo galimybes aktualizuojantys ir paveldą įveiklinantys projektai).
SĄMONĖ / CONSCIOUSNESS – bendruomenių įtraukimas, svetingumo ir maisto kultūros projektai, pilietiškumo stiprinimas, moksleivių, studentų, senjorų įtraukimas, aktyvus dalyvavimas, savanorystė.
SANTAKA / CONFLUENCE – įvairių meno ir mokslo, kultūros ir technologijų, verslo, inovacijų bendradarbiavimo projektai, tarpinstituciniai bendradarbiavimo projektai, tarptautinės partnerystės ir nauji kūriniai, pasikeitimai, meno rezidencijos.
Foto: Remis Ščerbauskas
Foto: Remis Ščerbauskas

MENINĖ VIZIJA
Mūsų meninė vizija – sukurti naują kultūrinį ir pilietinį tempą. Mūsų vizijoje kultūra suprantama kaip visų visuomenės ramsčių pagrindas, o ne tiesiog kaip vienas iš tų ramsčių.
Dalyvavimas ir miestiečių įtraukimas programos vizijoje ir strategijoje laikomas esmine vertybe. Daugiau negu 70 % veiklų planuojama bendruomenėse, kaimynystėse ir viešosiose erdvėse. Nuo 2018 m. Kauno ir Kauno rajono teritorijoje, atokesniuose mikrorajonuose, veiks 30-35 kultūros laboratorijos, kuriose kultūros specialistai ir menininkai glaudžiai bendradarbiaus su bendruomenių nariais, kurdami kiekviename mikrorajone ir bendruomenėje savitą kultūros programą: šiuolaikinio cirko trupių, virtuvės meistrų, gatvės menininkų ir aktyvistų iniciatyvomis paremtus veiksmus. Numatoma, kad vien šiose eksperimentinių kūrybinių laboratorijų veiklose 2018 – 2022 metais aktyviai dalyvaus apie 80 vietos menininkų (ruoškitės, kūrybingieji!), o renginiams pritrauks dar dvigubai tiek atlikėjų, šokėjų, gatvės menininkų, poetų ir kūrybingų svajotojų.
Šalia dalyvavimo, Kaunas 2022 meninė strategija sudaryta iš dar 7 pagrindinių elementų:
Mokymasis kaip gyvenimo būdas
Sieksime stiprinti mintį, kad, norint būti šiuolaikišku, kasdien reikia išmokti kažko naujo. Būtent taip buvo sukurta naujoji Europa.
Kaunas – eksperimento vieta
Būdamas vieta eksperimentuoti, miestas paskatins žmones išmėginti kažką naujo, kažką, ko jie nėra darę. Eksperimento būdu bus siekiama sukurti naujas sąsajas, rasti naujus gyvenimo, vartojimo ir mėgavimosi gyvenimu būdus, o tai padės pagerinti miesto aplinką ir laimės lygį.
Vienijantis pasakojimas
nukreiptas prieš visuotinę dalies mūsų istorijos ir paveldo amneziją. Mes įsisamoninsime miestą kaip istoriją be pertrūkių, o ne kaip atsitiktinių ir laikinų įvykių rinkinį. Įvykiai gali būti geri ar blogi, šlovingi ar gėdingi, bet visi privalome išmokti matyti juos kaip amžiną priežasčių ir pasekmių ratą.
Klausykimės ir veikime
Mūsų strategija apima mokymąsi klausytis ir imtis veiksmų, įgalinančių kauniečius sustiprinti asmeninės ir kolektyvinės tapatybės pojūtį. Turime įsiklausyti į poreikį sukurti fiziškai, socialiai, kultūriškai ir intelektualiai pasiekiamų kultūros institucijų, kurios išties sietųsi su bendruomene, imtųsi daugiau negu tradicinių priemonių, dirbtų su žmonėmis ir žmonėms, o ne prieš juos, koncepciją.
Įvairių sektorių bendradarbiavimas
Kuriame laisvą kultūrinių žinių srautą, nukreiptą į vietos kultūros, mokslo ar verslo bendruomenes ir Baltijos, Skandinavijos bei kitų šalių partnerius, kad užtikrintume bendrą įvairių sektorių kūrybą ir partnerystę.
Atvirumas kitoniškumui
Gynybinį mentalitetą (Fortress Mentality) privalome paversti atvirumu Kitam (Openess to Other). Kuriame sąlygas akistatoms, Kaune gimusio žydų kilmės prancūzų filosofo Emanuelio Levino pavadintoms susitikimu akis į akį ir tikrosioms skirtingų Europos kultūrų partnerystėms.
Platforma jaunajai kartai
Mūsų užduotis – įgalinti jaunimą laikyti Kauno miestą savu ir jame pasilikti. Oficialiai skelbiame, kad ne mažiau kaip 50 % Kauno EKS 2022 komandos narių bus jaunosios kartos atstovai. Stipriausia Kaunas 2022 programos platforma, visiškai valdoma jaunosios kartos, bus „Šimtmetininkai“ (angl. Centuryans). Programa pradėta vykdyti 2016 m. pavasarį ir tęsis iki 2022 m., augdama dalyvių skaičiumi, projektais, didžiaisiais renginiais, kuriuos kurs ir jiems vadovaus apie 2000-uosius gimusių jaunuolių kartos atstovai.
PROJEKTO FINANSAVIMAS
Europos kultūros sostinės miestų vidutinis biudžetas paskutinįjį dešimtmetį svyruoja tarp 20 ir 80 mln. eurų. Vidutiniškai miestai išleidžia 50–60 mln., o naujųjų ES šalių vidurkis yra apie 40 mln. eurų. Įvertinus realią Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių finansinę situaciją ir numatomą biudžeto augimą, savivaldybės įsipareigojo projektui papildomai (nemažinant, o nuosekliai didinant kasmetinį kultūros finansavimui skiriamą biudetą) skirti 12 mln. ir 4 mln. eurų. Sumos numatytos pagal gyventojų skaičių, vienam miesto ir rajono gyventojui kultūros paslaugoms skiriant 40 eurų papildomai ir išskirstant šią sumą per 7-ius metus (2017–2023). LR vyriausybė bet kuriam laimėjusiam miestui įsipareigojo skirti iki 50 % programos biudžeto, bet ne daugiau nei 10 mln. eurų. Iš privačių rėmėjų ir įvairių Europos fondų, finansuojančių kultūrą, tikimasi surinkti dar apie 15 % biudžeto.
PROGRAMOS BIUDŽETASbiudzetas
VEIKLOS IŠLAIDŲ ANALIZĖveiklos rodikliai

ATVIRA PROGRAMA
Kaip galite prisidėti?
Šio etapo paraiškoje aprašyta programos dalis sudarys apie 50-60% baigtinės Kaunas 2022 programos. Kiti 40% yra planuojami išvystyti su bendruomenėmis ir vietos bei tarptautiniais kultūros operatoriais 2017-2021 metais. „Naujojo kultūros tempo mokykla“ (The New Cultural Tempo School) – tarpinstitucinis kultūros lauko darbininkų bendradarbiavimo centras, kurį įkursime vos sužinoję (tikimės) teigiamus konkurso rezultatus, pasitarnaus kaip platforma naujoms partnerystėms gimti, kūrėjų kvalifikacijai kelti, bei naujoms tarpdisciplininėms ir tarpdalykinėms programos iniciatyvoms generuoti.
Kaunas 2022 internetiniame puslapyje (www.kaunas2022.eu) rasite reguliariai atnaujinamą informaciją. Čia taip pat patalpintas klausimynas, kurį užpildę galite pasiūlyti savo idėją, veiklą ar partnerystę Kaunui 2022-iesiems. Klausimynas bus pasiekiamas mūsų svetainėje iki 2019 metų pabaigos. Be to, Kaunas 2022 biuras reguliariai priima norinčius užduoti klausimą ar pasiūlyti idėjų ir tai darys kasmet su vis didesniu intensyvumu. Kaunas 2022 komanda ir toliau rengs formalius ir neformalius susitikimus su organizacijomis, moksleiviais, universitetais, verslo sektoriumi ir bendruomenėmis diskutuodama programos tikslus ir siūlydama potencialias bendradarbiavimo formas. Facebook, Instagram ir kiti socialiniai tinklai yra reguliariai atnaujinami žiniomis ir informacija bei kvietimais prisijungti. Maloniai kviečiame bendradarbiauti Kauno, Kauno rajono ir visos Lietuvos menininkus, kūrybininkus, bendruomenių atstovus ir kultūros organizacijas bei į užsienį išvykusius kūrėjus, galinčius sugrįžti į Kauną su menine programa, užsienio partnerystėmis ar prisidėt projekto sklaida savo šalyse.

NAUDINGOS NUORODOS
www.kaunas2022.eu
www.facebook.com/kaunas2022
#kaunas2022 #contemporarycapital #ecoc
KOMANDA
Programos vadovė Virginija Vitkienė, meno kritikė, tarptautinių projektų kuratorė
Meno vadovas Leonidas Donskis, filosofas, idėjų istorikas, socialinis analitikas
Meno vadovas Lewis Biggs (UK), kuratorius, Liverpulio bienalės įkūrėjas, buvęs Tate Liverpool direktorius
Meno vadovė Gintarė Masteikaitė, kultūros vadybininkė, prodiuserė
Mito skyriaus vadovas Rytis Zemkauskas, rašytojas, žurnalistas
KITI PARAIŠKOS IR PROGRAMOS KŪRYBINĖS KOMANDOS NARIAI
Ana Čižauskienė, meno projektų vadovė, kuratorė, paveldo specialistė
Daiva Citvarienė, menotyrininkė, kuratorė
Jūratė Tutlytė, architektūros, dizaino ir kūrybinių industrijų specialistė
Vaidas Petrulis, architektūros ir kultūros paveldo specialistas
Ina Pukelytė, teatrologė, kultūros vadybininkė
KONTAKTAI
Kaunas 2022 biuras yra Kauno kultūros centre „Tautos namai“:
Vytauto pr. 79 (kab. 217), Kaunas 44321
Paraišką rengia:
Virginija Vitkienė [email protected] +37061256171
Ana Čižauskienė [email protected] +37067862838
Ambasadorių tinklo koordinatorė:
Agnė Pinigienė [email protected] +37068637972
Atstovė ryšiams su visuomene:
Vaida Venckutė-Nagė [email protected] +37067206529
PROJEKTĄ REMIA IR Į STRATEGINIUS SAVIVALDYBIŲ PLANUS INTEGRUOJA:
Kauno miesto savivaldybė ir
Kauno rajono savivaldybė
PARAIŠKOS RENGIMĄ FINANSUOJA
Kauno miesto savivaldybė