Darbo pobūdis:

  • Pirminių apskaitos dokumentų registravimas;
  • Duomenų finansinėms ataskaitoms sudaryti kaupimas ir sisteminimas, ataskaitų ruošimas;
  • Sąskaitų – faktūrų, kitų paslaugų įsigijimo dokumentų išrašymas;
  • Kasos operacijų apskaita, kasos dokumentų išrašymas;
  • Įvairių finansinių ataskaitų ruošimas;
  • Pagrindinių priemonių, ilgalaikio turto, mažaverčio inventoriaus, prekinių ir materialinių vertybių išlaidų apskaita;
  • Transporto išlaidų apskaitos dokumentų rengimas;
  • Įstaigos įgyvendinamų tarptautinių projektų eigos stebėsena ir Europos Sąjungos finansavimo mechanizmų ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis kofinansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūra;
  • Įstaigos įgyvendinamų tarptautinių projektų mokėjimo prašymų, ataskaitų, keitimų ir kitų su projektų įgyvendinimu susijusių dokumentų rengimas, informacijos apie įgyvendinamus tarptautinius projektus sisteminimas;
  • Kitos finansų vadovės pavestos ir suformuotos užduotys.

 
Reikalavimai:

  • Aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas (ekonomikos, finansų srityje);
  • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijas, strateginį planavimą;
  • Praktinės buhalterinės žinios;
  • Patirtis dirbant su buhalterinėmis programomis;
  • Patirtis dirbant su ES finansavimo mechanizmų projektų administravimu – privalumas;
  • Dokumentų rengimo ir valdymo reikalavimų išmanymas;
  • Kruopštumas, atsakingumas, kompiuterinis raštingumas, efektyvaus laiko planavimas;
  • Sugebėjimas planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, gebėti savarankiškai priimti sprendimus, dirbti komandoje;
  • Mokėti lietuvių ir anglų kalbas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 
Iš mūsų gali tikėtis:

  • komandos, su kuria smagu dirbti ir leisti laiką po darbo;
  • galimybę dalyvauti visuose „Kaunas2022“ veiksmuose, projektuose ir renginiuose;
  • profesinio tobulėjimo galimybių;
  • darbo užmokesčio – 800–1000Eur (neto).

Siūloma terminuota darbo sutartis yra iki 2023-iųjų metų.
Manai, kad turi visus reikiamus įgūdžius? Nedelsk – laukiame Tavo CV iki 2021 m. kovo 26 d. el. p. [email protected]. Telefonas pasiteirauti: 8 672 06529