Darbo pobūdis:

 • Pirminių apskaitos dokumentų registravimas;
 • Duomenų finansinėms ataskaitoms sudaryti kaupimas ir sisteminimas, ataskaitų ruošimas;
 • Sąskaitų – faktūrų, kitų paslaugų įsigijimo dokumentų išrašymas;
 • Kasos operacijų apskaita, kasos dokumentų išrašymas;
 • Įvairių finansinių ataskaitų ruošimas;
 • Pagrindinių priemonių, ilgalaikio turto, mažaverčio inventoriaus, prekinių ir materialinių vertybių išlaidų apskaita;
 • Transporto išlaidų apskaitos dokumentų rengimas;
 • Įstaigos įgyvendinamų tarptautinių projektų eigos stebėsena ir Europos Sąjungos finansavimo mechanizmų ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis kofinansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūra;
 • Įstaigos įgyvendinamų tarptautinių projektų mokėjimo prašymų, ataskaitų, keitimų ir kitų su projektų įgyvendinimu susijusių dokumentų rengimas, informacijos apie įgyvendinamus tarptautinius projektus sisteminimas;
 • Kitos finansų vadovės pavestos ir suformuotos užduotys.

 
Reikalavimai:

 • Aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas (ekonomikos, finansų srityje);
 • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijas, strateginį planavimą;
 • Praktinės buhalterinės žinios;
 • Patirtis dirbant su buhalterinėmis programomis;
 • Patirtis dirbant su ES finansavimo mechanizmų projektų administravimu – privalumas;
 • Dokumentų rengimo ir valdymo reikalavimų išmanymas;
 • Kruopštumas, atsakingumas, kompiuterinis raštingumas, efektyvaus laiko planavimas;
 • Sugebėjimas planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, gebėti savarankiškai priimti sprendimus, dirbti komandoje;
 • Mokėti lietuvių ir anglų kalbas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 
Iš mūsų gali tikėtis:

 • komandos, su kuria smagu dirbti ir leisti laiką po darbo;
 • galimybę dalyvauti visuose „Kaunas2022“ veiksmuose, projektuose ir renginiuose;
 • profesinio tobulėjimo galimybių;
 • darbo užmokesčio – 800–1000Eur (neto).

Siūloma terminuota darbo sutartis yra iki 2023-iųjų metų.
Manai, kad turi visus reikiamus įgūdžius? Nedelsk – laukiame Tavo CV iki 2021 m. kovo 26 d. el. p. [email protected]. Telefonas pasiteirauti: 8 672 06529