„Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ paskelbus projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ antrojo sezono kvietimą, jis sulaukė didelio Kauno rajono kultūros įstaigų, bendruomenių, kūrybinę  veiklą vykdančių organizacijų susidomėjimo. Po vertinimo, iš 13 gautų anketų komisija išrinko 8 antrojo sezono seniūnijas. Į „Šiuolaikinių seniūnijų“ gretas patenka Kačerginės, Kulautuvos, Babtų, Domeikavos, Samylų, Raudondvario, Ežerėlio ir Lapių seniūnijos.
„Džiaugiamės, kad mūsų kvietimas susilaukė tokio aktyvumo. Labiausiai atsižvelgėme į dalyvių kūrybiškumą, motyvaciją ir norą dalyvauti, partnerių paiešką bei jų indėlio pagrindimą, atlikto tyrimo gilumą – surinktą medžiagą apie vietos tapatybę, istoriją, jos stiprybes. Taip pat labai svarbus buvo aiškiai ir motyvuotai įvardintas projektu siekiamas pokytis bendruomenėse. Džiaugiamės, kad kai kurios seniūnijos projektuose kūrybiškai siekia paliesti ir didesnei auditorijai aktualias temas“, – sako „Kaunas 2022“ regioninių partnerysčių koordinatorė Augustina Kinderytė.
Pasak jos, atrinktos seniūnijos projekte dalyvaus iki pat 2022-ųjų, bet svarbiausia, kad kartu su menininkais bendruomenių sukurti projektai būtų tęsiami ir toliau. „Prigijusios naujos tradicijos, įvairesnės kultūros formos, per kurias atskleidžiamas vietos identitetas ir išaugęs dalyvių skaičius renginiuose bei jų prisidėjimas kuriant kultūrą ir bus tie faktoriai, kuriais matuosime projekto sėkmę“ – sako A. Kinderytė.
Projekte dalyvausiančios seniūnijos siekia įprasminti ir išsaugoti savitą istorinę atmintį, remtis ja formuojant šiuolaikines miestelių tapatybes, kūrybingai panaudoti turimus išteklius. Didžiausi iššūkiai, su kuriais susiduria beveik visos seniūnijos – didesnis kuo įvairesnių auditorijų, ypač jaunimo ar miestelių naujakurių, įtraukimas į naujos ir kūrybiškos veiklos ieškojimus, skatinimas didžiuotis gyvenamąja vieta ir siekis atnešti dalelę kultūros ir į savo kiemą.
Antrajame sezone galėjo dalyvauti 18 Kauno rajono seniūnijų, nedalyvavusių pirmaisiais projekto metais.
Praėjusiais metais projekte dalyvavo Akademijos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Linksmakalnio, Ringaudų, Rokų ir Vilkijos seniūnijos. Jos pradėjo ilgą, kūrybišką, kupiną įvairių iššūkių kelionę link 2022-ųjų metų. Išvystyti įvairūs meniniai projektai, kuriuose dalyvavo užsienio ir Lietuvos menininkai, pradėtas dialogas apie vietos tapatybę, kurią menininkai siekė atskleisti kurdami kartu su vietos bendruomene. 2020-aisiais minėtos seniūnijos tęs savo pradėtą veiklą, toliau plėtos meninius projektus. Sėkmingai įgyvendinti projektai bus įtraukti į 2022-ųjų metų renginių programą.
Seniūnijose, kurios nepateko į šį projektą, planuojamos įvairios kūrybinės veiklos, menininkų rezidencijos, vyks pasiruošimas 2022-iesiems, planuojamos didžiųjų programinių „Kaunas 2022“ renginių dalys.
„Šiuolaikinės seniūnijos” yra „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ projekto dalis, skirta Kauno rajono bendruomenėms bei kultūros sektoriui stiprinti.