Lapkričio pabaigoje įvykęs meninio-istorinio Vilkijos žemėlapio pristatymas pažymėjo projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ pirmojo etapo Vilkijoje pabaigą. „Projektas įnešė naujų vėjų, idėjų ir sujudino Kauno  rajoną, Vilkiją“, – sako Kauno rajono Vilkijos kultūros centro direktorė Laima Borovaja.

Vilkijos istorijos gelmės
Vilkijos krašto žemėlapį buvo nuspręsta sukurti kaip vizualinį miesto identitetą, kuris savyje užkoduotų ir atlieptų tiek esamas Vilkijos krašto vertybes (gamtines, kultūrines ir dvasines), tiek istorijas, mitus, legendas, veiktų tarsi kelionė po vietos istoriją, pasakojimus ir dabartį tiek vietos gyventojams, lankytojams, tiek užsienio svečiams. „Kūrinys dvilypis – tai ir informacinis žemėlapis, padedantis lengviau orientuotis, ir meno kūrinys. Miesto planas užima tik dalį viso paveikslo erdvės, visa kita yra miesto istorijos, faktai“, – savo kūrinį pristato menininkas, grafikas Egidijus Rudinskas. „Žemėlapį reikėtų skaityti kaip knygą“, – sako kūrėjas.
„Kurdamas šį projektą dirbau su įvairia medžiaga. Pažintis su Vilkijos istorija man patiko labiausiai – miestelis turi seną istoriją, buvo svarbus taškas LDK laikais,“ – pasakoja grafikas.
Autoriaus atradimai kuriant žemėlapį nepaliko abejingų. „Šis žemėlapis, paties autoriaus susižavėjimas rajono istorija sujudino Vilkiją. Vytauto Didžiojo, knygnešių laikai, Hanzos kelias – čia tokia gili istorija! Menininko atrasta sena, turtinga Vilkijos istorija žemėlapyje gyventojams pažadino jausmą, kad tai aš gyvenu šitoje gražioje, istorija turtingoje aplinkoje, aš esu vilkijietis“, – teigia L. Borovaja.
Prisijaukino bendruomenę žemėlapiu
Žemėlapio kūrimas buvo atliktas keliais etapais. Viso jo kūrimo metu menininkas glaudžiai bendradarbiavo su vietos bendruomene, jos institucijomis, įvairiomis kultūros įstaigomis.
„Iš pradžių žmonės nenorėjo dalyvauti, ilgai galvojome, kaip mes juos pritrauksime. Tačiau po truputį vilkijiečius prisijaukinome, – pasakoja L. Borovaja. – Mes orientavomės į bendruomenę ir ypač į jaunimą. Kai buvo pristatytas žemėlapis ir papasakota jame esanti miesto istorija, legendos, jaunimo susidomėjimas smarkiai išaugo – raginome juos ir savanoriauti, ir dalyvauti kitų metų veiklose. Labai suartėjo ryšiai tarp institucijų, partnerių, jų narių.“
Tik pradžia
Žemėlapio sukūrimas – ne vienintelis projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ rezultatas Vilkijoje. Projekto metu, 2019 metais, mieste suorganizuota daugybė įvairių renginių: nuo istorijų kūrimo dirbtuvių iki performatyvios ekskursijos Vilkijoje, kurių metu Vilkijos bendruomenė ir jos kultūros organizacijos užmezgė ilgalaikius ryšius su įvairiais Kauno menininkais.
Su menininko E. Rudinsko pagalba toliau bus kuriamas ir miesto įvaizdis: grafikas ruošia menininius ženklus, logotipus Vilkijos kultūros centrui, mėgėjų teatrui „Vizija“, miesto bibliotekai bei Juškų etninės kultūros muziejui, o jo sukurtą žemėlapį planuojama pritaikyti žmonėms, turintiems regėjimo negalią, papildyti jį interaktyviais elementais.
„Šis žemėlapio sukūrimas inspiruoja toliau vystyti kultūrinius projektus,“ – džiaugiasi L. Borovaja.
 
Projektas „Šiuolaikinės seniūnijos“ yra „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ dalis. Tai  proga įvairioms Kauno rajono bendruomenės susitelkti vienam tikslui. Giliu vietos istorijų, tradicijų pažinimu arba naujų mitų kūrimu paremtas projektas skatina bendruomenes kartu su „Kaunas  2022“ kuratoriais atrasti kiekvienos vietovės unikalų identitetą atspindinčias temas ir jas įgyvendinti mezgant ryšius su įvairiais Lietuvos ir užsienio menininkais, tuo pačiu stiprinant bendruomenės tarpusavio ryšį.
Kviečiame Kauno rajono seniūnijų kultūros įstaigas, bendruomenes, organizacijas iki 2020 m sausio 17 d. teikti paraiškas ir tapti  projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ dalimi.