Pildome komandą ir ieškome viešųjų pirkimų vadovo(-ės). 

Tavo rankose bus:

– viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas, siekiant efektyvaus pirkimams skirtų lėšų panaudojimo, dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, rengimas ir tvarkymas;
– teisės aktų nustatyta tvarka viešųjų pirkimų procedūrų (įskaitant viešųjų pirkimų vykdymą per CPO katalogą, CVP IS priemonėmis) atlikimas;

– pirkimo iniciatorių parengtų paraiškų derinimas, techninių specifikacijų tikrinimas, viešųjų pirkimų vykdymas, kad jie atitiktų Viešųjų pirkimų įstatymo, viešųjų pirkimų taisyklių reikalavimus;- tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimas bei su jais susirašinėjimo procedūrų vykdymas;
– viešųjų pirkimų planų, skelbimų, ataskaitų sudarymas ir, jei reikalinga, paskelbimas;
–  dalyvavimas, rengiant įmonės teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, projektus;- pirkimų dokumentų registravimas;
– įstaigos darbuotojų konsultavimas viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.

Mes tikimės, kad tu:

– išmanai LR Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus;

– turi ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, atliekant viešuosius pirkimus;

– turi aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) išsilavinimą;

– puikiai moki lietuvių ir anglų kalbas, išmanai raštvedybos taisykles;

– turi kompiuterinį raštingumą;

– pasižymi kruopštumu, gebėjimu savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

– myli savo darbą ir Kauną.

Dirbdamas kartu galėsi pasigirti:

– komanda, su kuria smagu dirbti ir leisti laiką po darbo;
– galimybe dalyvauti visuose „Kaunas2022“ veiksmuose, projektuose ir renginiuose;
– profesinio tobulėjimo galimybėmis.

Manai, kad turi visus reikiamus įgūdžius? Nedelsk – laukiame Tavo gyvenimo aprašymo iki 2019 m. sausio 18 d.: info@kaunas2022.eu.

Telefonas pasiteirauti: +370 673 52950.