Dizainas laimei ir visiems kviečia skirtingų specializacijų atstovus, studentus ir praktikus, architektus ir dizainerius, miesto planuotojus ir urbanistus, kultūros įstaigų atstovus, tyrėjus, mąstytojus jungtis į tarpdisciplinines dirbtuves „Dizainas visiems: Kauno menininkų namų atvejis”.
Kaunas 2022 Dizaino programa, siekdama įtvirtinti naują požiūrį į erdvių formavimą bei universalaus dizaino principus, organizuoja kūrybines dirbtuves, kurios yra skirtos visiems, kam rūpi fizinės ir vizualinės aplinkos / erdvės prieinamumas ir patrauklumas. Objektas – Kauno menininkų namai ir prieigos.
Dirbtuvėse dalyvaus skirtingas negalias turintys asmenys, įvairių miesto aplinkoje problemų dėl judumo turintys asmenys (senjorai, tėvai su kūdikiais, kt.), architektai, paveldosaugininkai, Kauno miesto politikai, kultūros  įstaigų operatoriai ir kiti.
Dizainas visiems (ang. Design for All) – tai universalaus dizaino principais paremta koncepcija, idėja, vienijanti pasaulinę, o ypač Europos dizaino praktiką bei teoriją, kurios centre – tinkamas prisitaikymas prie žmonių įvairovės. Tai kur kas daugiau nei vien stilius, mada, grožis ar estetiška daiktų išvaizda. Tai intervencija į aplinką, gaminius ir paslaugas, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas, nepaisant jo gebėjimų, poreikių, kultūros, amžiaus ar lyties galėtų pilnavertiškai dalyvauti įvairiose socialinėse veiklose.  Nors ir susijusi su universalaus dizaino (ang. Universal Design), vis dėlto ši idėja nėra išimtinai nukreipta vien į pažeidžiamų socialinių grupių (kaip antai, senjorai, neįgalieji ar turintys specialių poreikių) problemų sprendimą. Tai yra pagarba vartotojų įvairovei, saugumas, nepavojingumas sveikatai ir sveikos aplinkos bei erdvių naudojimo skatinimas, funkcionalumas, išmanumas, tvarumas, prieinamumas bei patrauklumas.
 
Kviečiame visus susidomėjusius prisijungti ir įgauti naujų profesinių žinių, išplėsti savo požiūrio į erdvės ir aplinkos formavimą ribas, tapti reikšmingų pokyčių dalimi.
 
Data: 2018 m. lapkričio 12 d. Kitas susitikimas – lapkričio 23 d. 14:00 val.
Vieta: bus tikslinama.
Registracija nebūtina.
 
Daugiau informacijos: +370 680 92630 ([email protected])
 
Partneriai:
LAS Architektų / Kauno skyrius
Kauno menininkų namai