Kviečiame į auditorijų plėtros mokymų programos dalyvių atranką!
Kvietimas kultūros profesionalams teikti paraiškas į metų trukmės auditorijų plėtros mokymų programą. Prioritetas – Kauno ir Kauno rajono kultūros organizacijos.
Kas yra auditorijų plėtros programa?
Pagrindinis programos tikslas – suteikti naujų žinių ir įgūdžių auditorijų plėtros srityje, kurios būtų taikomos kasdienėje organizacijų veikloje.
Programą sudaro dvi dalys – mokymai-dirbtuvės ir asmeninės konsultacijos.
Mokymų-dirbtuvių ciklas

 1. ĮVADAS Į AUDITORIJŲ PLĖTRĄ. 2018 m. spalio 15-17 d.
 2. VEIKTI PROTINGAI: STRATEGINIS PLANAVIMAS. 2018 m. lapkričio 5–7 d.
 3. ŽINOTI KODĖL, KĄ IR KAM: AUDITORIJŲ TYRIMAS. 2018 m. lapkričio 26–28 d.
 4. KAD ŽINUTĖ PASIEKTŲ TIKSLĄ: MARKETINGAS IR KOMUNIKACIJA. 2018 m. gruodžio 17–18 d.
 5. ŽVELGIAME GILIAU: BENDRA KŪRYBA, DALYVAVIMAS IR PASIEKIAMUMAS. 2019 m. sausis-vasaris. Data bus patikslinta.
 6. SUJUNGIAME TAŠKUS: AUDITORIJŲ PLĖTROS PLANAS. 2019 m. sausis-vasaris. Data bus patikslinta.
 7. PLANUOTI, PRISTATYTI IR ATSTOVAUTI. PROBLEMOS, PROBLEMOS… KAIP KETINI JAS SPRĘSTI? 2019 m. sausis-vasaris. Data bus patikslinta.

Asmeninės konsultacijos. Mentorystė, konsultacijos, atliepiančios individualius dalyvių ir jų organizacijų poreikius. Šioje dalyje dalyviai iš specialistų-mentorių gali tikėtis konkrečiam atvejui ar auditorijai pritaikytų individualių sprendimų, kurie padės pritaikyti auditorijų plėtros principus jų organizacijoje.
Kas ves mokymus?
Programą koordinuoja Lenkijos įstaiga Impact Foundation, bet dirbtuves ves ekspertai-mentoriai iš visos Europos.
Ar mokymai kainuoja?
Mokymus finansuoja „Kaunas 2022“.
Ko galima tikėtis iš dalyvavimo programoje?
Mokymai bus intensyvūs, bet įdomūs, neformalūs ir smagūs tuo pat metu! Nebus spaudimo pasiekti staigių rezultatų – skirsime laiko reflektuoti, įgytoms žinioms nusistovėti ir naujiems įgūdžiams vystytis. Dirbsime atsižvelgdami į konkrečią situaciją ir stengdamiesi reaguotis į dalyvaujančių organizacijų poreikius.  
Kuo ši mokymų programa kitokia?
Programa turi rėmus, tačiau atsižvelgiant į dalyvių poreikius, ji gali būti koreguojama. Dalyviams nebus jokių testų, egzaminų ir spaudimo pateikti konkrečius rezultatus. Labiausiai čia tikimasi motyvacijos, atsidavimo ir dalyvavimo suplanuotose veiklose.   
Kas gali dalyvauti?
Bet kuri viešoji, nevyriausybinė ar privati kultūros organizacija, dirbanti meno srityje (teatro, šokio, vizualiųjų, tarpdisciplininių menų, kultūros edukacijos, dizaino ir t. t.) ir besidominti galimybe į savo kasdieninę veiklą įtraukti auditorijų plėtrą. 
Taip pat – kultūros profesionalai, atstovaujantys savo organizacijas. Tam kad galėtų aplikuoti į programą, kultūros profesionalas turi:

 • gauti savo organizacijos pritarimą dalyvauti programoje jos vardu (viena to priežasčių – mokymai vyks darbo dienos metu),
 • susirasti kolegą savo organizacijoje, su kuriuo galėtų aplikuoti (programoje kiekvienai organizacijai skiriamos dvi vietos).

Dalyvių atrankos procedūra
Dalyvių atranka vyks dviem etapais:

  1. Elektroninė paraiškos forma. Susidomėjusios organizacijos turi užpildyti elektroninę paraiškos formą (joje prašoma pateikti pagrindinę informaciją apie organizaciją ir jos santykius su savo auditorija). Paraišką pildyti galima iki 2018 m. rugsėjo 24 d., 16.00 val.
  2. Interviu. 2 į antrąjį etapą patekusių organizacijų atstovai bus kviečiami dalyvauti motyvaciniame pokalbyje 2018 m. spalio 5 ir 6 d.Dalyvių atranka bus paremta abiem atankos procedūros etapais ir atsižvelgiant į dalyvių motyvaciją ir norą dalyvauti bei siekiant užtikrinti skirtingų organizacijų įsitraukimą. Sprendimą priims tarptautinių ekspertų ir Kaunas 2022 atstovų grupė.

Daugiausiai 12 organizacijų pateks į pirmąjį programos etapą.

REGISTRACIJA
Norėdami dalyvauti mokymų programoje, užpildykite šią elektroninę atrankos formą.

Kalba
Dauguma programos veiklų bus vedamos tarptautinių ekspertų. Todėl svarbu, kad deleguoti dalyviai galėtų bendrauti anglų kalba. Paraiškos forma, interviu ir dirbtuvės bus vedamos anglų kalba.
Pasiekiamumas
Jeigu turite kokių nors specialiųjų poreikių, ypač dėl pasiekiamumo (pvz., infrastruktūra, vertimas į gestų kalbą), prašome mums pranešti ir mes pasistengsime jums padėti.