„teamLab“(liet. komandinė laboratorija) – tai  tarpdisciplinis meno kolektyvas iš Japonijos, jungiantis pačių įvairiausių sričių profesionalus. Kartu jie kuria interaktyvias skaitmeninio meno instaliacijas, kuriomis siekia griauti žmones, gamtą ir meną skiriančias sienas bei tyrinėti naujus užgimstančius ryšius tarp žmonių, gamtos ir pasaulio. Su „teamLab“komunikacijos vadovu, kuris visai neseniai pristatė „teamLab“veiklą pirmąjame Kauno – Europos kultūros sostinės forume, kalbėjomės apie „teamLab“ filosofiją, skaitmeninio meno siūlomas galimybes ir sienas, kurias derėtų griauti. 
teamLabkomandą sudaro profesionalai iš labai įvairių sričių: menininkai, IT specialistai, matematikai, grafikos dizaineriai, redaktoriai ir t.t. Papasakokite apie teamLaborganizaciją ir jos tikslus.
teamLab – yra meninis kolektyvas, kurį sudaro daugiau nei 500 narių. Visi jie skirtingų sričių specialistai, besidomintys skaitmenine visuomene ir trokštantys dirbti drauge su kitais, tokiu būdu trindami ribas tarp meno, mokslo, technologijų ir kūrybiškumo. „teamLab“pavadinimas tiesiogiai susijęs su mūsų siekiu suburti skirtingų specialistų komandą ir įkurti laboratoriją primenančią vietą, kurioje visi bendromis jėgomis galėtume kurti pažangą.
„teamLab“įkūrėme 2001 m., skaitmeninės eros suvešėjimo pradžioje. Skaitmeninės technologijos leido mums kurti nevaržomiems jau egzistuojančių meno disciplinų ir išlaisvino mus nuo fizinių barjerų.
Meno pagalba siekiame tyrinėti naujus ryšius tarp žmonių ir gamtos. Mes tikime, kad tarp žmogaus ir gamtos neturėtų būti jokių sienų, mat viskas yra ilgo, trapaus, tačiau itin magiško gyvenimo ciklo dalis. Tokia bendra visų „teamLab“kūrybinių projektų idėja.
Kaip gimsta Jūsų kūrinių idėjos ir kokia pagrindinė teamLabmeninių projektų filosofija?
Mūsų meno kūriniai yra nuolatinio mąstymo ir kūrybos paseka. Nors pagrindinės idėjos visada aiškiai apibrėžiamos jau pačioje pradžioje, kiekvieno projekto tikslai ima ryškėti tik visai komandai pamažu įsitraukiant į jų kūrybos procesą. Nors iš pirmo žvilgsnio „teamLab“organizacinė struktūra gali pasirodyti itin paprasta, iš tiesų ji labai daugiasluoksnė.
Kartu su tikslais vystosi ir technologiniai sprendimai. Mes pasirenkame ir išvystome tinkamiausią kiekvienam kūriniui technologiją, atsižvelgdami į kūrinio temą ir idėją. Tačiau mus domina ne pačios technologijos, o tai, kaip jos praplečia meninės raiškos galimybes. Technologijos prisideda prie daugelio dalykų plėtros. Silikono slėnyje besirandančios technologijos siekia praplėsti protus, o asmeniniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai – mūsų galvoseną. Twitter’is – leidžia skleistis mūsų asmeninėms pažiūroms, o Facebook’as – asmeniniams ryšiams.
„teamLab“skaitmeninio meno pagalba siekia praplėsti fizinę erdvę. Nebūtina, kad kiekvienas mūsų kuriamų skaitmeninio meno instaliacijų lankytojas leistųsi į interaktyvų jų pažinimą. Užtenka, kad to imtųsi bent dalis lankytojų. Suskaitmeninę erdvę, mes netiesiogiai keičiame žmonių tarpusavio santykius. Vien būdami skaitmenizuotose mūsų sukurtų instaliacijų erdvėse, jie tampa meninių procesų dalimi ir savo veiksmais gali keisti fizinę jų išdavą. Jei jų elgesio įkvėpti skaitmeninės instaliacijos erdvės pokyčiai yra gražūs, šalia esantiems žmonėms malonu dalintis ta pačia erdve, todėl kitų žmonių artumas pradedamas vertinti teigiamai.
Kone visais savo meniniais projektais siekiate griauti vienokias, ar kitokias sienas? Kaip jūs suvokiate sienas? 
Mes nuolat jaučiame mus nuo aplinkinio pasaulio skiriančias sienas, net jei jų išties ir nėra. Jau minėjau, kad mūsų įsitikinimu, viskas yra bendro gyvenimo ciklo dalis. Vis dėlto, daugelis modernių laikų išradimų sukuria tarp mūsų sienas. Mūsų siekis – panaikinti šias sienas. Norime sukurti beribiškumo jausmą, todėl suteikiame mūsų parodų lankytojams galimybes visiškai pasinerti į mūsų kuriamą meną, ar net prisidėti prie jo vystymosi. Interaktyviai dalyvaudami kūrinio virsmuose, jie jaučia, kokia stipri jų įtaka aplinkiniam pasauliui. Taip mes kuriame patirtis, kurios leidžia žmonėms pamiršti visas sienas.
 Kodėl žmonių įsitraukimo aspektas jums toks svarbus? Kaip žmonės paprastai jaučiasi jūsų instaliacijose?
Jau labai greitai, birželio 21 d. Mori bokšte Tokijuje, Japonijoje, mes atidarysime  „MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless“(liet. „Mori bokšto skaitmeninio meno muziejus: teamLab be sienų“; https://borderless.teamlab.art/jp/).Tai bus visus „teamLab“kūrybinius įsitikinimus atspindintis projektas.
10 000 kvadratinių metrų erdvėje suskirstytoje į maždaug 5 sektorius, bus eksponuojama apie 50 „teamLab“kūrybinių darbų, įskaitant ir pačius naujausius. Šių darbų neskirs jokios sienos, jie nesibaigs ties instaliacijos kambario erdve, o nusitęs koridoriais, taip kurdami ryšius su kitais kūriniais, ar net visiškai su jais susiliedami.
Skaitmeninis menas nėra priklausomas nuo materialių medžiagų. Jausmai ir idėjos, kurios anksčiau meno kūrinyje buvo užkoduojamos fizinių medijų pagalba, dabar gali būti tiesiogiai perduodamos parodų lankytojams per interaktyvias patirtis. Kitaip nei fizines medžiagas, mūsų instaliacijose žmonės laisvai judina savo kūnus, konstruodami ryšius su kitais ir taip pažindami pasaulį.
Žmogaus kūnas pavaldus laikui, tačiau skirtingas mūsų mintis skiriančios sienos yra labai įvairios. Kartais vienos mūsų mintys įkvepia kitas, o kartais, jos tiesiog mainosi tarpusavy. Jei menininkas gali savo mintis ir jausmus tiesiogiai paversti žmonių patirtimis, meno kūriniai taip pat gali laisvai judėti, konstruoti ryšius su kitais žmonėmis ir būti pavaldūs laikui, visai kaip žmogaus kūnas. Negana to, meno kūriniai, visai kaip ir mintys, gali vienas kitam daryti įtaką, arba tiesiog jungtis tarpusavy. Tokiu būdu, griaunamos visos menininkus, žmones ir meno kūrinius skiriančios sienos. Taip sukuriamas „teamLab Borderless“pasaulis.