Finišavo pirmoji programos „Kauno iššūkis“ absolventų laida

Kaunas 2022“, kartu su VDU Verslo praktikų centru, sėkmingai išleido pirmosios praktinės moksleivių ugdymo programos „Kauno iššūkis“ absolventus, intensyviai dirbusius prie jiems skirtų miesto kultūrinių, socialinių bei verslo iššūkių, o rezultatus ir pasiūlymus pristatė pastaruosius iššūkius suformulavusioms ir programos dalyvius konsultavusioms organizacijoms bei programos mentoriams.Read more


The first graduates of Kaunas Challenge have completed the programme

Kaunas 2022, together with the VMU Business Practice Centre, had the successful graduates of the first practical educational programme for pupils Kaunas Challenge. They worked intensively on the assigned city's cultural, social, and business challenges and presented the results and suggestions to the organisations who formulated the challenges and consulted the programme participants as well as to the programme mentors.Read more