Pojekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ komanda birželio 2o d. dalyvauja Kultūros ministerijoje vykstančioje išankstinėje Europos kultūros sostinės 2022 atrankoje. Dvi dienas (birželio 20-21 d.) bus svarstomos šešių Lietuvos savivaldybių – Anykščių, Jonavos, Kauno, Klaipėdos, Plungės ir Rokiškio – pateiktos paraiškos.
Visų šešių miestų kandidatų paraiškas vertins ES institucijų – Europos Parlamento, Tarybos, Europos Komisijos ir Regionų komiteto – paskirta 10 narių ekspertų grupė.
Po savivaldybių prisistatymo ekspertų grupė, aptarusi kiekvieno miesto privalumus, susitars dėl galutinio miestų kandidatų sąrašo, kuris bus paskelbtas birželio 21 d. 18.30 Kultūros ministerijoje. Žiniasklaidos atstovai, norintys dalyvauti skelbiant galutinį miestų kandidatų sąrašą, kviečiami registruotis adresu [email protected].
Per 21 darbo dieną nuo išankstinės atrankos posėdžio ekspertų grupė parengs ataskaitą, kurioje bus pateikiamas bendras paraiškų vertinimas, galutinis sąrašas miestų kandidatų, kurie bus svarstomi toliau, rekomendacijos šiems miestams. Išsamesnė informacija bus pateikta ekspertų grupės ataskaitoje, kuri bus viešinama Kultūros ministerijos ir Europos Komisijos interneto svetainėse.
Į galutinį atrankos sąrašą patekę miestai bus pakviesti užbaigti savo paraiškas iki 2017 m. pavasario.
Po galutinės atrankos, kuri vyks 2017 m. pavasarį, ekspertų grupė susitars dėl vieno Lietuvos miesto, kuriam bus suteiktas Europos kultūros sostinės 2022 vardas.
Informacija: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija