Kviečiame menininkus teikti pasiūlymus specialiai Kaunas 2022 Istorijų festivalio programos daliai „Pertrauktas gyvenimas: istorijos gyvai“. Tai meninės intervencijos įvairiose Kauno ir Kauno rajono vietose, kurių metu menininkai pristatys savo šiandienos patirtis ir jų santykį su miesto istorija.

Laukiame skirtingų disciplinų menininkų (dailininkų, fotomenininkų, poetų, muzikantų ir kt.), kurie pristatytų savo istoriją ir meno kūrinį jiems svarbioje miesto ar rajono vietoje. Tikimės skirtingų žanrų ir formų meno kūrinių: performansas, laikina vaizdo, šviesų ar garso instaliacija, paveikslas, šokis, eilėraštis ir kt.

Meninės intervencijos bus pristatomos gyvai ir / ar tiesioginių transliacijų metu internete, Istorijų festivalio dienomis. Pristatymo / transliacijos trukmė – iki 30 min.

Laukiame jūsų portfolio ir idėjos iki rugpjūčio 3 d. (imtinai) el. paštu: daiva@kaunas2022.eu. (Pdf formatu, iki 10 MB apimties arba per WeTransfer ar pan. programą).
Trumpai apibūdinkite savo kūrinio idėją ir pasirinktą vietą, kurioje norėtumėte ją pristatyti.
Atrinkti pasiūlymai bus įtraukti į Istorijų festivalio 2020 programą.

Raginame atsispirti nuo tokių ir panašių klausimų:
Kaip mane paveikė šių dienų iššūkiai kaip žmogų, menininką?
Kokius naujus apmąstymus, kūrybinius ieškojimus ši patirtis paskatino?
Kaip savo patirtis sieju su savo tėvų, senelių, šio miesto gyventojų patirtimi krizių laikotarpiais?
Ar juose atpažįstu save?..

Prioritetas bus teikiamas menininkų idėjoms, atliepiančioms festivalio temą, ieškančioms naujų istorijų pasakojimo formų ir siekiančioms jas pristatyti neatrastose vietose (gatvėse, aikštėse, butuose, alternatyviose erdvėse ir t. t.). Skatiname galvoti apie saugiai įgyvendinamus meno projektus, tinkamus ir galimo karantino sąlygomis.

Šiemet Istorijų festivalis planuojamas spalio 8–11 d. ir bus skirtas ne tik praeičiai. Reaguodamas į (post)pandeminio pasaulio tikrovę, festivalis kvies tyrinėti savo dienų iššūkius istoriniame kontekste, reflektuoti asmenines ir istorines mūsų kartos ir tėvų, senelių, prosenelių patirtis karų, okupacijos, tremčių, persekiojimų ir kt. sudėtingais laikotarpiais.

Kontaktai
Festivalio kuratorė Daiva Citvarienė, daiva@kaunas2022.eu
Festivalio koordinatorė Justina Petrulionytė-Sabonienė, justina@kaunas2022.eu

 

Nuotraukos autorius Jiroe, Unsplash