2023-ųjų metų Europos kultūros sostinė Elefsina (Graikija) kviečia menininkus bei organizacijas iš viso pasaulio užmegzti partnerystes ir prisidėti prie daugialypės meninės programos „The Mysteries of Transition“ kūrimo.

Kultūros sostinės programą Elefsinoje kurianti komanda formuoja įvairiapusišką meno, mokslinių tyrimų ir edukacijos programą, paremtą turtinga Graikijos kultūra. Programą sudaro keturios strateginės dalys: kultūra, žmonės, miestas ir aplinka. Programa nagrinėja tris pagrindines, tarpusavyje susijusias temas: žmonės / visuomenė, aplinka ir darbas, atspindinčias unikalius miesto bruožus, Elefsinai ir visai Europai kylančius iššūkius.

Kviečiama siūlyti projektus šiose srityse: muzikos, šokio, literatūros, rašymo, teatro, scenos menų, vizualiųjų menų, instaliacijų, skaitmeninių menų, kino, filmų, dokumentinių filmų, fotografijos, žaidimų, komiksų meno, dizaino, skaitmeninės produkcijos, kultūros politikos, tinklaveikos renginių (susitikimų, konferencijų), gebėjimų stiprinimo programų, švietimo programų, bendruomenės įtraukimo projektų, meno ir tyrimų programų viešosioms erdvėms ir aplinkai, tarpdisciplininių projektų ir pan.

Paraiškų teikimo termino pradžia – vasario 11 d.
Paraiškų teikimo paskutinė diena – balandžio 12 d. (laikas pratęstas)
Projektų vertinimas ir atranka – balandžio 1 d. – gegužės 31 d.
Galutinio atrinktų projektų sąrašo skelbimas – birželio 1 d.
Įgyvendinimo laikotarpis – 2022 ir (arba) 2023 m.

Projektų bei aktyvacijų pasiūlymai turėtų būti susiję su viena ar daugiau pagrindinių programos temų, viena ar keliomis meno ir kūrybos sritimis. Prieš pateikiant pasiūlymus privaloma susipažinti su Elefsinos 2023 strateginiais tikslais ir menine vizija, kuri pateikiama šiame dokumente.

Pasiūlymus pateikti galima iki 2021 m. balandžio 12 d. užpildant elektroninę formą.

Daugiau informacijos galite rasti šiame tinklapyje.