Filmo apie Kauno tarpukario architektūrą sukūrimo konkursas

KAUNAS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022 programa MODERNIZMAS ATEIČIAI skelbia filmo apie Kauno tarpukario modernizmo architektūrą sukūrimo konkursą.

Konkurso tikslas – sukurti filmą, kuris sudarys sąlygas plačiai tarptautinei auditorijai susipažinti su Kauno tarpukario architektūros fenomenu ir pristatys Kauną kaip globalaus XX amžiaus kultūros reiškinį.

Kviečiama taisyklėse nustatyta tvarka dalyvauti filmo konkurse, kuris atitinka visus MODERNIZMAS ATEIČIAI programos prioritetus:

  • Kūrybiškai interpretuojant miesto modernėjimo procesą, filmo siužete architektūra turėtų būti suvokiama ne tik kaip fizinis miesto pavidalas, bet ir kaip laiko ir vietos dvasios sambūvis;
  • Filme pristatomi žmonių, erdvių, idėjų ar net kasdienybės artefaktų likimai;
  • Kauno tarpukario laikotarpio architektūrinis veidas atskleidžiamas bendrųjų pasaulio modernizmo idėjų kontekste;
  • Kauno tarpukario modernizmo architektūros stilistinis savitumas ir urbanistinis charakteris išryškinamas lyginant su laisvai pasirinktais pasaulio modernizmo miestais (pavyzdžiui, Brno, Asmara, Gdynė, Beirutas ir pan.)

Konkursui priimamos paraiškos ilgametražiui dokumentiniui, televizinės meninės dokumentikos, animaciniam ar eksperimentiniam filmui sukurti.

Konkurso laimėtojas pagal sudarytą sutartį turės sukurti filmą iki 2022 metų sausio mėn. 1 d.

Pasiūlymai teikiami iki 2019 m. lapkričio 4 dienos (pirmadienio) 09:00 val. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Filmo konkurse gali dalyvauti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią filmų gamybos veiklą pagal pažymą (EVRK kodas 59.11), ir juridiniai asmenys, kurie verčiasi filmų gamyba. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai vykdyti filmų gamybos veiklą ne trumpiau kaip 1 metus (atitiktis patikrinama pagal individualios filmų gamybos veiklos įregistravimo arba juridinio asmens registravimo datą).

Filmo sukūrimo konkurso taisyklėse nustatomi reikalavimai paraiškoms, paraiškų vertinimo kriterijai, finansavimo skyrimo, intensyvumo, vykdymo ir atsiskaitymo tvarka.

Informacija: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/.