Apie industrinės muzikos sceną pradedama kalbėti aštuntajame dešimtmetyje – būtent tuomet, kai britų Throbbling Gristle įkuria savo leidybos kompaniją „Industrial Records“. Šiai scenai priskiriami kūrėjai iš pradžių nesižavėjo vadinami „industrialistais“, gal ne tiek dėl paties termino, kiek dėl nenoro būti ženklinamais viena etikete.

Bet kuriuo atveju, tai, kas tuomet vyko industrinėje scenoje, vienijo tokie bendri bruožai, kaip kad siekis kurti „anti-muziką“, aštri vartotojų visuomenės kritika, siekis transgresyviais, agresyviais, aštriais tekstais skatinti auditorijos kritinį mąstymą. Nuo pat pradžių šioje scenoje buvo vertinama autonomija, provokacija ir subversija. Didelė dalis dabartinių su industine muzika vienaip ar kitaip susijusių srovių, kurios išsivystė arba buvo įkvėptos to, kas tuomet vyko scenoje, taip pat pasižymi nekompromisinėmis prieigomis. 

Mąstyti apie industrinę (o jei apie dabartinę sceną, sakytume post-industrinę [**]) sceną veikiausiai parankiau galvojant apie ją kaip apie tinklą ar rizominę (šakniavaisinę) struktūrą. Šis tinklas jungė, tiek anuomet, tiek dabar, aibę individų, tarp kurių – mąstytojai, rašytojai, menininkai, garso kūrėjai ir kiti, tad nenuostabu, kad jame atsirandantys kūriniai pasižymi tarpdiscipliniškumu. 

Glaudžiai susiję su performanso meno kontekstu, įkvėpti dadaizmo provokacijų, taikantys eksperimentines literatūros technikas, neretai siekiantys šokiruoti ankstyvosios industrinės scenos bei dabartinių post-industrinių žanrų kūrėjai tyrinėjo socialinę atskirtį, segregaciją, moralės arbitrarumą, galią, tabuizmą, stebėjimą, sutikimą, kiber-kultūrą, nepasitikėjimą, nihilizmą ir kitas temas. Kai kurios jų siejasi, kad ir per atokų interpretacijos atstumą, su temomis ir klausimais, kuriuos kelia posthumanizmas. 

Šiame kontekste kviečiame prisijungti ir drauge įsteigti laikiną susitikimų platformą. Susitikti čia galėtų tie, kurie klausia savęs, ką reiškia būti žmogumi vėlyvojo kapitalizmo epochoje [**] ir tie, kuriuos garsams konstruoti įkvepia tvarkos virsmo chaosu principas. Susitikimas galėtų įvykti tarp tų, kurios(-ie) konstruoja sintezatorius ar triukšmo mašinas ir kiborgų ar svajojančiųjų apie kūnus, kurie peržengtų dabartinį žmogiškąjį. Susitikti galėtų senų industrijų vaiduokliai ir monstrai. 

Norime atverti erdvę dialogui, sudaryti sąlygas diskusijai apie neprieinamų pasaulių prieinamumą, apie kitą, apie anomalumą, asketizmą, (socialinės) kontrolės mechanizmus, priežasčių ir pasekmių grandines, (socialinę) entropiją, grįžtamąjį ryšį (elektronikoj, garse ir kitur), atvirų ir uždarų ciklų sistemas, ir visa, ką jūs įsivaizduotumėte būtina šio (kon)teksto dalimi (gairės žemiau). 

Kviečiame žmogiškas ir nežmogiškas būtybes, menininkus, mokslininkus, triukšmo ir garso kūrėjus, kraštovaizdžio architektus ir tuos, kurie nesitapatina nė su vienu iš išvardytųjų identitetų, dalyvauti šiame bandomajame asimpoziume, kuris vyks rugpjūčio 8-11 d. Kaune.

Susisiekite su mumis, jeigu mintijate / tyrinėjate / kuriate šiomis kryptimis ar „netoli“ jų:

– Žemė krizėje ir mes visi mirsim. Nebent būsim kiborgai.

– Monstrai: ir aš vienas jų, ir nieko baisaus.

– Prieiga / įtrauktis kito baimės krečiamame pasaulyje.

– Technokūnai: anapus mėsos ir kaulų karkaso.

– Betonas: netvarių (statybinių) praktikų grėsmė ekosaugai.

– Kibernetika: kilpos, atsakas (feedback) ir priežastinės grandinės.

Ko tikimės? Iš principo nieko ypatingo, nes vis tiek ne itin tolimoje ateityje matysim Žemę pleškant. Tačiau šiam susitikimui dairomės:

– Ko kito, nei „.ppt“ prezentacijų:

 – – “open space” [https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Space_Technology] pobūdžio susirinkimų;

 – – “open fishbowl” [https://en.wikipedia.org/wiki/Fishbowl_(conversation)] pobūdžio pokalbių;

 – – pasivaikščiojimų, pasišokimų;

 – – kūrybinių dirbtuvių; 

 – – hakatonų;

 – – vizualiojo performanso meno; 

 – – garso pasirodymų; 

 – – skaitymo ratelių;

 – – visko, ko nepajėgiame įsivaizduoti, bet ko, ką galite pasiūlyti.

– Dalyvių, kuriems priimtini saviorganizavijos, DIWO (do-it-with-others, arba daryk-drauge-su-kitais), mažų iniciatyvų ir neformalios veiklos principai.

Ką siūlome?

– Laiką ir erdvę, skirtus įvairių asmenų susitikimui, refleksijai ir eksperimentui;

– Atrinktiems dalyviams padengti kelionės išlaidas (kelionei 2 / ekonomine klase);

– Apgyvendinti atrinktus dalyvius (kai kuriais atvejais siūlysime apgyvendinimą dviviečiuose kambariuose);

– Pamaitinti simpoziumo metu;

– Suteikti pakvietimo laiškus siekiantiems dalyvauvimui gauti finansavimą iš kitų šaltinių;  

– Padėti suplanuoti kelionę;

– Pagalbą įgyvendinant projektą asimpoziumo metu.

Paraiškos priimamos iki balandžio 2 d., 23:59:59.

Atrankos rezultatus paskelbsime gegužės 2 d. 

Paraiškas siųsti el.p.: matters@kaunas2022.eu, e.laiško pavadinime nurodant „Paraiška asimpoziumui“.

[*] Aktualiosios muzikos žanrai ir sub-žanrai, kurie (kai kurių) priskiriami industrinei muzikai ar turi akivaizdžių industrinės muzikos įtakų, yra ambient, dark ambient, industrial techno, noise, witch house, industrial hiphop, martial, power electronics, neofolk, postfolk, industrial metal, darkwave, mathcore ir daugelis kitų. 

[**] Mes ryžtamės ignoruoti šiuo metu itin madingą terminą antropocenas, nes jis pabrėžia žmogų esant visa ko centrą, o mes su tuo nesutinkame. 

Asimpoziumo kuratorės: Daina Pupkevičiūtė ir Gabrielė Gervickaitė

Vaizdinija: Gabrielė Gervickaitė