Projekto misija, vizija

„Apskritų stalų“ misija – paskatinti bendradarbiavimo kultūrą mieste bei rajone ir sukurti efektyvią kultūros
sektoriaus bendradarbiavimo platformą.
Vizija – projektas tampa įprastu kultūros organizacijų bendradarbiavimo įrankiu.

Projekto tema

naujų auditorijų pritraukimas

Projekto tikslas

Inicijuoti naujas kultūros organizacijų partnerystes ir auditorijų plėtros projektus,skatinant skirtingų sričių organizacijų ir bendruomenių bendradarbiavimą.

Kriterijai

Projektas turėtų:

 1.  atitikti Kaunas 2022 programos vertybes ir tikslus (žr.: https://kaunas2022.eu/apie-europos-kulturos-sostine/keks2022-tikslai/);
 2.  inovatyviai spręsti auditorijų plėtros iššūkius;
 3. spręsti ne individualius, bet universalius miesto (ar/ir rajono) organizacijoms ir bendruomenėms kylančius iššūkius;
 4.  būti įgyvendintas kartu su bent dviem skirtingų sričių partneriais (pvz.: muziejus, teatras ir vaikų darželis arba galerija, teatras ir IT kompanija);
 5.  įtraukti suinteresuotas projekto šalis (angl. stakeholders) į jo rengimą ir įgyvendinimą;
 6.  turėti skaidrios komunikacijos ir efektyvios rinkodaros strategijas;
 7.  būti tęstinis (organizatoriai turėtų numatyti jo tęstinumo galimybes);
 8.  būti įgyvendintas iki 2019 m. balandžio 30 d.;
 9.  neviršyti 6000 eurų biudžeto. Ne mažiau kaip 15 proc. biudžeto turėtų
 10.  būti skiriama projekto komunikacijai.
 11.  Projekto organizatoriai turėtų prisidėti prie jo sklaidos savo personalo resursais, patalpomis ir kitomis
  įgyvendinimui reikalingomis priemonėmis.

Projekto dalyviai

„Apskritojo stalo“ projekte gali dalyvauti viešojo sektoriaus ir privačių organizacijų, bendruomenių, KI sektoriaus atstovai, menininkai ir kt. Vieno „apskritojo stalo“ darbo grupės sudėtis – iki 15 dalyvių.

Atrankos kriterijai

Asmeninė motyvacija, tarpdiscipliniškumas ir įvairovė darbo grupėje – priimami kuo įvairesnių sričių atstovai. Galės dalyvauti ne daugiau kaip 3 vienos srities atstovai.

Atrankos procesas

Kviečiame pildyti atrankos anketą iki 2018 m. spalio 21 d. arba siųsti filmuotą savo prisistatymą el. paštu justina@kaunas2022.eu (atsakant į pateiktos anketos klausimus vaizdo įraše).

Atrankos anketa: https://goo.gl/forms/UItxBAtKfMdxm4Z72
Rezultatai bus paskelbti iki spalio 24 d.

Eiga ir tvarkaraštis

„Apskritųjų stalų“ dalyviai susiburs į grupes ir pasitelkdami „design thinking“ metodus drauge kurs
auditorijų plėtros projektus. Numatomos 3 darbinės sesijos po 5–6 valandas (maždaug kartą per savaitę).

Pirmoji sesija 2018 m. spalio 29 d., kitų dviejų sesijų datos bus derinamos.
Geriausią projektą išrinks nepriklausoma komisija, o įgyvendinti padės Kaunas 2022.
Projektų pristatymas, balsavimas ir laimėtojo paskelbimas planuojamas po trečiosios sesijos.

Komisijos sudėtis

Komisijos sudėtis bus paskelbta po pirmojo „apskritojo stalo“ susitikimo, sukonkretinus projektų temas ir
išaiškėjus tikslinėms auditorijoms. Komisiją sudarys projekte nedalyvaujančių organizacijų atstovai bei
galimos suinteresuotos šalys.


Susisiekite: justina@kaunas2022.eu