PAINIAVA

Projektai, kviečiantys spręsti kolektyvinės miesto atminties ir jo istorijos klausimus

Emocinio prisirišimo prie savo miesto ir paveldo stiprinimas

Laikinosios sostinės statusas (1919–1940 m.) išprovokavo didžiulį statybų Kaune proveržį. Vienas po kito kilo vyriausybės pastatai, muziejai, mokymo įstaigos, biurai, viešbučiai, industriniai objektai, gyvenamieji namai… Iš viso tarpukario pastatų Kaune išlikę per 6000! Turbūt nesunku sutikti su tuo, kad daugelis modernistinės architektūros pavyzdžių šiandien itin prastos būklės, kai kurie – grėsmingai apleisti. Kaip visi kartu galime šią situaciją pakeisti?

Tikime, kad emocinis prisirišimas – viena svarbiausių sąlygų, kurios yra būtinos stiprinant paveldo vertę. Taigi, kad atgaivintume paveldą, pirmiausia turime sukurti emocinį šoką, ieškoti naujų požiūrio į istoriją kampų ir būdų juos pristatyti miestiečiams, kurie savo ruožtu į istoriją pradės žiūrėti kaip į asmeninį, garbės reikalą.

Taigi, jau 2017 m. pakviesime į XX a. paveldo interpretacijos ir edukacijos centrą „Modernizmas ateičiai“ , kuris ir perims šį vaidmenį bei atsakomybę.

Manome, kad emocinis prisirišimas yra viena būtiniausių sąlygų paveldo vertei kurti. Norėdami atgaivinti savo paveldą, turime sukurti emocinį šoką, ieškoti naujų istorijų ir būdų skatinti emocinį miestiečių prisirišimą prie juos supančio paveldo. Tam tikslui 2017 m. bus įkurtas XX a. paveldo interpretacijos ir edukacijos centras „Modernizmas ateičiai“ , kuris ir perims šią atsakomybę.

Tiek Lietuvos, tiek Europos kontekste Kauno istorija išties išskirtinė, visgi ne vienas svarbus jos fragmentas, ypač susijęs su kitomis mūsų šalyje gyvenančiomis tautomis, yra nepelnytai nugrimzdęs užmarštin. Belieka diagnozuoti sau kolektyvinę amneziją. Tokia tiesa – kauniečiai sunkiai atpažįsta ryškiausius miesto paveldo objektus, o didelė visuomenės dalis nėra įsisąmoninusi, kad miestui iškilti padėjo ne tik lietuviai, bet ir kitos čia gyvenusios ir kūrusios tautos.

Būtent todėl inicijuojame „Atminties biuro“ platformą, kurios tikslas – pažadinti miesto daugiakultūrinę atmintį, kurioje atgimsta žydų, rusų, lenkų, vokiečių, lietuvių ir kitų kultūrų veikėjai, padedantys prisiminti ir prikelti turtingą miesto istoriją.

SANTAKA

Tiek Lietuvos, tiek Europos kontekste Kauno istorija išties išskirtinė, visgi ne vienas svarbus jos fragmentas, ypač susijęs su kitomis mūsų šalyje gyvenančiomis tautomis, yra nepelnytai nugrimzdęs užmarštin. Belieka diagnozuoti sau kolektyvinę amneziją. Tokia tiesa – kauniečiai sunkiai atpažįsta ryškiausius miesto paveldo objektus, o didelė visuomenės dalis nėra įsisąmoninusi, kad miestui iškilti padėjo ne tik lietuviai, bet ir kitos čia gyvenusios ir kūrusios tautos. Būtent todėl inicijuojame „Atminties biuro“ platformą, kurios tikslas – pažadinti miesto daugiakultūrinę atmintį, kurioje atgimsta žydų, rusų, lenkų, vokiečių, lietuvių ir kitų kultūrų veikėjai, padedantys prisiminti ir prikelti turtingą miesto istoriją.

Laimingi žmonės, laimingas miestas

 

Taip, mes suprantame, tikslas sukurti laimę gali skambėti naiviai. Tačiau tam mes turime net kelias svarias priežastis.

–           Visų pirma, Kaunas oficialiai siekia tapti laimingų žmonių miestu. Tai įrašyta strateginiame miesto plėtros iki 2022 m. plane, tad paprasčiausiai negalime to ignoruoti.

 –           Antra, 2015 m. Kaunas buvo priimtas į UNESCO Kūrybiškų miestų tinklą Dizaino miestų kategorijoje, taigi akivaizdu, kad ne mes vieni tikime, jog dizainas yra mūsų stiprybė ir stebuklingas įrankis. Tai mūsų ateitis.

–           Trečia, taip, galbūt mes naivūs, bet tik esant naiviu viską visuomet galima pradėti nuo pradžių. Tai reiškia, kad turime vilties ir mums tikrai netrūksta iššūkių!

Kaip sukurti laimę? Ar bent jau dizainą laimei? Arba kaip sukurti tai, kas kažką pradžiugintų? Šie klausimai mums svarbiausi. Ieškodami atsakymų pirmiausiai siekiame suprasti, ką reiškia laimė ir dizainas. Tačiau mūsų supratimas apie laimę ne visuomet teisingas. Kitaip tariant, norėdami tapti laimingesniais, siekiame ne tų dalykų.

METODAI: Pop-up pastatai; laimei subalansuotos viešosios erdvės; laimingas dizainas; vieši renginiai; dirbtuvės ir konkursai; mokymai; žinių perdavimas, urbanistiniai veiksmai; parodos viešosiose erdvėse; tyrimai; idėjų generavimas; dizainu pagrįstas mąstymas; kontekstinis, performatyvus dizainas; dalyvaujamasis urbanistikos strategijų kūrimas; viešojo meno užsakymai.

Jaunoji karta, matanti savo ateitį Kaune ir norinti čia veikti

 

Europos ir Kauno ateitis yra jaunosios kartos rankose. Tik ji gali sukurti klestinčią ir teisingą ateities visuomenę. Todėl šiandienos veikėjų ir lyderių pareiga – padėti jaunajai kartai ugdyti savo įgūdžius ir kurti miestą, kuriame jie ir toliau norės gyventi, dirbti ir kurti šeimas.

Šeštadalį „Kaunas 2022“ programos dedikuojame jaunimui. „Šiuolaikinės sostinės“ jaunimo programoje kviesime sudalyvauti daugiau nei 2000 jaunųjų europiečių, kuriuos mūsų mieste pasitiks bent 100 vietos jaunuolių.

METODAI: Įgūdžių stiprinimo programa; kūrybinio verslumo laboratorijos; stažuotės vietinėse, Europos ir EKS organizacijose; tarptautinės jaunimo stovyklos; kultūros produktų kūrimas; kultūrinių projektų vystymas ir įgyvendinimas.

SĄMONĖ

Projektai, skirti ugdyti dalyvavimu grįstą kultūrą, skatinti miestiečių įsitraukimą į savo aplinkos kūrimą, stiprinti bendruomeniškumą ir pilietinę visuomenę.

Bendradarbiavimo ir bendros kūrybos projektai, skatinantys miestiečius kurti savo tapatumą ir juo didžiuotis. 

 

Kultūra yra svarbiausia mūsų kolektyvinio identiteto ir istorijos dalis. Neabejojame, kad mieste yra daug ypatingo, tačiau kol kas neatrasto – ar neprisistačiusio – kūrybiškumo. Jei kitos programos dalys skirtos suvienyti šimtus ar net tūkstančius vietos, Europos ir pasaulio menininkų ir kūrėjų, tai platforma „Visi kaip vienas“ siekia suvienyti šimtus ar net tūkstančius jūsų, kauniečių. Kviečiame burtis ir kalbėtis tam, kad pamažu kurtųsi naujos viešosios erdvės ten, kur jų lyg šiol nebuvo; kad sužadintume kauniečių atsakomybę už savo kaimynystę, rengtume šventes savo rajonų aikštėse, parkuose, kiemuose, pirtyse ar garažuose. „Visi kaip vienas“ – tai alternatyviosios, iš apačios augančios miesto kultūros platforma, atvira Kauno, Lietuvos, Europos subkultūroms.

Partnerysčių tinklo kūrimas

 

Kaunas – muziejų, galerijų, bibliotekų, teatrų, archyvų ir universitetų miestas. Tikrai! Čia veikia 13 teatrų, 17 kultūros centrų, daugiau kaip 30 bibliotekų, valstybinė filharmonija, kasmet vyksta vis daugiau meno, muzikos, dizaino festivalių. Tačiau, nors iš pažiūros kultūrinis gyvenimas verda, vietos kultūros institucijos yra uždaros, sudėtingai valdomos ir… tuštokos. Programa „Atsibusk, sukrusk“ norime supurtyti kultūrinį Kauno sektorių, perkelti jį į šiuos laikus ir priversti plačiau atverti duris. Kitaip tariant, mobilizuoti muziejus, teatrus, bibliotekas ir kitas šiuo metu snaudžiančias įstaigas.

MITINIS KAUNO ŽVĖRIS

drakonas_santaka

„Mitinis Kauno žvėris“ yra… na, tai pats tarpdiscipliniškiausias ir ambicingiausias „Kaunas 2022“ projektas!

Žvėries personažą ir istoriją kurs visų amžiaus grupių ir kitų socialinių sluoksnių atstovai, gyvenantys Kaune, o jų triūso rezultatas – mitą pristatysiantys vieši renginiai – priblokš ir užsienio svečius. Žvėrį ir jo mitą pristatysime pačiais įvairiausiais būdais – romanu, komiksais, kino teatre, performatyviųjų menų pasirodymais, muziejuje (panašiai, kaip Orhano Pamuko „Nekaltybės muziejus“ Turkijoje), skulptūromis, iš Nemuno ir Neries metu išnirsiančiomis meninėmis instaliacijomis… Žvėries pėdsakai – meno ir dizaino objektai – sklis po visa Kauną. Kai kuriuos matysite plika akimi, kitus medžiosite pasikinkę specialias išplėstinės realybės technologijas. Žvėries riaumojimas sklis iš krūmų, jo alsavimas girdėsis nuo miesto bokštų, o išnaros pakibs ant šviesoforų.

KULTŪROS TEMPO AKADEMIJA

KULTŪROS TEMPO AKADEMIJA

„Kultūros tempo akademija“ – tai kultūros lauko veikėjams skirta seminarų ir partnerysčių programa, siūlysianti ne tik aktualias aukščiausio lygio paskaitas ir kitus kompetencijų stiprinimo būdus, bet ir komunikacijos, paramos pritraukimo, auditorijų plėtros, reklamos ir vadybos profesionalų konsultacijas. Programa bus vykdoma 2017–2022 m.

 

KULTŪROS PROFESIONALŲ FAKULTETAS

Šio fakulteto tikslinė auditorija – profesionalūs kultūros kūrėjai, dirbantys vietos kultūros organizacijose arba veikiantys nepriklausomai. Programos dalyviai į fakultetą bus priimami skelbiant atvirą kvietimą, tačiau dalyvavimo pirmenybė bus skiriama „Kaunas 2022“ programos vietos partneriams, tokiu būdu siekiant užtikrinti aukščiausią Europos kultūros sostinės programos įgyvendinimo kokybę.

METODAI: Seminarai, vasaros sesijos, projektų vystymo dirbtuvės, auditorijų tyrimai, strateginio planavimo seminarai, bendri rinkodaros, komunikacijos veiksmai, bendro metinių programų planavimo

įrankio kūrimas, susitikimai su suinteresuotų asmenų grupėmis, vietos ir tarptautinių partnerysčių mezgimas, mokomosios išvykos į kitas Europos kultūros sostines, apsikeitimas darbuotojais tarp vietos organizacijų.

 

BENDRUOMENIŲ KULTŪROS FAKULTETAS

„Kultūros tempo akademija“ pakvies į bendruomenių menų kursus, kuriuos baigs 80 skirtingo profilio pilietinio ir bendruomenių meno atstovų.

METODAI: Bendra kūryba, skirtingų sektorių bendradarbiavimas, įtraukiančio meno projektai, vietos ir konteksto tyrimai, vietos bendruomenių įsitraukimo projektai ir kt.

 

JAUNŲJŲ KULTŪROS KŪRĖJŲ FAKULTETAS „KAUNO IŠŠŪKIS“

Programa „Kauno iššūkis“ yra skirta 15–19 m. jaunimui. Ši „Kultūros tempo akademijos“ mokymų programa jau veikia –ypač talentingi mentoriai su jaunaisiais kauniečiais dalinasi inovatyvios kultūrinės antreprenerystės įgūdžiais. Taip siekiame ugdyti jaunosios kartos kūrybinius ir kultūros projektų valdymo įgūdžius. „Kauno iššūkio“ dalyviai bendradarbiauja su vietos kultūros organizacijomis, semiasi patirties tarptautinėse stažuotėse. Vėliau jie galės pritaikyti įgytas žinias įgyvendindami savo pačių inicijuotus „Kaunas 2022“ programos projektus.

METODAI: Seminarai, praktinių mokymų sesijos, stažuotės vietos organizacijose, komandinė atvejų analizė ir sprendimų kūrimas, jaunimo vasaros stovyklos, mentorių konsultacijos, tarptautiniai mainai ir išvykos į kitas Europos kultūros sostines, savanoriška veikla, komandinis projektų įgyvendinimas.

 

SAVANORYSTĖS IR SVETINGUMO FAKULTETAS

„Kultūros tempo akademija“ taip pat rūpinsis programos „Kaunas 2022“ savanorių rengimu ir koordinavimu, naujų savanorių pritraukimu į „Kaunas 2022“ programą ir jų veikla organizacijoje. Taip pat akademija rengs specialius mokymus kultūros savanorių koordinatoriams. Šių mokymų metu bus pristatomi būdai integruoti į savanoriškas veiklas žmones, turinčius negalią ar kitų socialinių arba fizinių dalyvavimo barjerų turinčias auditorijas. Fakultetas taip pat rengs specialius „Kaunas 2022“ programos metu į miestą atvyksiančių svečių priėmimo ir informavimo mokymus svetingumo sektoriaus atstovams, oro uosto ir oro linijų, geležinkelio, taksi ir kitų kompanijų darbuotojams bei visiems to pageidaujantiems kauniečiams.