Meno ir edukacijos centras Rupert, Vilniuje, skelbia atvirą kvietimą teikti paraiškas į 7-ąją Rupert alternatyvios edukacijos 1rogram.

Šių metų programos tema – meninių iniciatyvų ir institucijų vaidmuo globalaus politinio ir ekologinio nestabilumo laikais. Programa skirta kūrybinėse ar tarpdisciplininėse srityse dirbantiems jauniems kuratoriams, rašytojams, meno kritikams, teoretikams, žurnalistams, meno vadybininkams, meninių iniciatyvų bei platformų steigėjams, o taip pat menininkams bei kitų sričių tyrėjams.


Programa vyks 2019 metų kovo – rugsėjo mėnesiais.
Paraiškas siųsti adresu info@rupert.lt iki vasario 15 dienos imtinai.

Daugiau informacijos: http://rupert.lt/lt/atviras-kvietimas-dalyvauti-7-ojoje-rupert-alternatyvios-edukacijos-programoje/