Programa „Iniciatyvos Kaunui“ kviečia teikti trumpalaikių projektų paraiškas pagal srities „Vaikams ir jaunimui draugiškas miestas“ prioritetą „Jaunimo galimybių kūrimas ir skatinimas“.

Prioritete yra išskirtos 3 veiklos kryptys:

  • Renginių (iniciatyvų), skirtų Kauno miesto jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms, organizavimas
  • Darbo su jaunimu (atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių, darbo su jaunimu gatvėje) projektai, skirti jaunimo socializacijai, įgūdžiams ugdyti, tarpusavio bendradarbiavimui didinti ir vertybėms diegti
  • Jaunimo įtraukimas į savanorišką veiklą

Prioritetas bus teikiamas:

  • Veikloms, vykdomoms elektroninėmis priemonėmis ir (ar) nuotoliniu būdu
  • Iniciatyvoms susijusioms su „Kaunas 2022“ jaunimo sezono programa

Projektų įgyvendinimo pabaigos data 2021 m. gruodžio 31 d. Paraiškas galima teikti iki 2021 sausio 13 d. 17:00 prisijungus prie paraiškų teikimo sistemos.

Išsamią informaciją apie galimas veiklas, finansavimą ir kitus rūpimus klausimus galite rasti čia.
Plačiau apie programą „Iniciatyvos Kaunui“ – čia.