Vilniaus dailės akademija yra seniausia ir didžiausia universitetinė aukštoji meno mokykla Baltijos šalyse. Akademiją sudaro fakultetai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose, juose studijuoja daugiau kaip 1500 studentų. Akademijos veiklos apima universitetines studijas, meninę kūrybą, meno ir mokslo tyrimus, kultūrines ir socialines veiklas, neformalųjį švietimą. Dailės, dizaino, architektūros ir dailėtyros tarptautinio lygio studijų metu ugdoma kūrybinga, atsakinga ir versli asmenybė studijos grįstos pasitikėjimu ir kūrėjo individualumo puoselėjimu.