Viešosios įstaigos Kauno tvirtovės parkas pagrindinis tikslas – organizuoti ir įgyvendinti Kauno tvirtovės paveldo pritaikymą šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, taip išnaudojant karinio paveldo mokslinį, turistinį ir kultūrinį potencialą, populiarinti Kauno tvirtovės paveldą Lietuvos ir Europos visuomenėje. Šio paveldo tvarkyba ir pritaikymas organizuojami remiantis trimis etapais: projektavimu ir dokumentacija, tvarkyba ir priežiūra, įveiklinimu ir panaudojimu turizmui, kūrybai, vietos bendruomenės poreikiams bei verslumui skatinti.