Kasmetinė Europos kultūros sostinės programa buvo pradėta rengti nuo 1985 m. Idėją sukurti platformą, padedančią atskleisti Europos kultūrų įvairovę inicijavo tuometinė Graikijos kultūros ministrė, garsi aktorė Melina Mercouri. Praėjus daugiau kaip 30 metų programa kokybiškai išaugo ir tapo vienu pavyzdinių Europos Sąjungos projektų, kuriuo siekiama kultivuojant kultūrą aktyvinti miestų regeneracinius procesus, turizmą, tarptautinę miestų integraciją. Kasmet kultūros sostinės titulas yra suteikiamas ne daugiau kaip vienam miestui dvejose Europos Sąjungos šalyse.

Nominuotas miestas yra paskelbiamas likus 5-7 metams iki kultūros sostinės metų, nes programos gairės miestus skatina sostinės programą pasitelkti kaip integralią priemonę ilgalaikių miesto strateginių tikslų įgyvendinimui ir pareikalauja ilgo įdirbio planuojant programos įgyvendinimą. Europos kultūros sostinės programa įprastai remiama nacionalinės/regioninės, savivaldybės valdžios institucijų ir Europos Sąjungos.

Europos kultūros sostinės titulas – tai unikali galimybė miestui ir miestiečiams per kultūros kūrimą ir aktyvų dalyvavimą atrasti, sustiprinti ir įtvirtinti naują tapatybę: išryškinti privalumus, atrasti ir susikurti tradicijas, pamėgti save, kaimynus ir savo miestą, atsiverti Europai ir atrasti Europą savyje.

Europos kultūros sostinės titulas 2022-iems metams buvo suteiktas Kaunui.

Pagrindinis EKS finansavimo principas – ko-finansuoti „Šiuolaikinės sostinės“ programos tikslus ir temas atliepiančius, bendradarbiavimo pagrindu parengtus projektus, juos darniai integruojant į programą ir į numatomą veiklų kalendorių. Tad apskritųjų stalų diskusijos (įvairaus formato susitikimai ir diskusijos) taps pagrindiniu būdu naujiems organizacijų projektams, ko-finansuojamiems Kaunas 2022, gimti.

Yra trys pagrindiniai Kaunas 2022 programos įgyvendinimo etapai: 2017– 2018, 2019–2020 ir 2021–2022 metai. Pirmaisiais etapais (2017–2020) bus ko-finansuojamos (1) kultūros darbuotojų ir organizacijų gebėjimų stiprinimo mokymai, tikslinės tiriamosios, partnerystes kuriančios išvykos, seminarai, konsultacijos; (2) į auditorijų plėtrą nukreipti tyrimai ir projektai už institucijų ribų – Fluxus laboratorijose bei (3) bendros marketingo, viešinimo kampanijos. O paskutiniajame etape (2021– 2022 m.) – ko-finansuojamos naujos ko-produkcijos: didieji masiniai renginiai, parodos, spektakliai, leidyba, edukacinės programos ir kita.  

Smulkesniems projektams bus priimamos paraiškos pagal konkretų poreikį. Pavyzdžiui, vienoje iš bendruomenių laboratorijų reikės kūrybinių meno, architektūros, teatro dirbtuvių paslaugų, tokiu atveju bus vykdomas kvietimas organizacijoms ir laisviesiems menininkams.

2020-2021 metais bus atviri kvietimai tokiose kryptyse kaip „Modernizmas ateičiai“ – 2022-ųjų atidarymui parengiant 365 meno veiksmus modernizmo pastatuose.  

Visiems Kaunas 2022 projektams taikomi specialūs kriterijai. Jie turi būti:

  1. prisidedantys prie Kaunas 2022 programos tikslų ir krypčių;
  2. grįsti tarpinstituciniu ir tarpsritiniu bendradarbiavimu;
  3. įtraukiantys tarptautinius partnerius;
  4. skatinantys kultūros įstaigų atvirumą naujoms auditorijoms, įtraukiantys miesto bendruomenes;
  5. didinantys kultūros paslaugų pasiekiamumą, mažinantys fizinius, kultūrinius ir kitus barjerus;
  6. prisidedantys žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais.

Vienas iš svarbiausių Kaunas 2022 prioritetų projektams – partnerystės (su kitomis kultūros organizacijomis, įvairiomis bendruomenėmis, kitais sektoriais). Taigi bendradarbiavimas yra vienas esminių šios programos principų.

Svarbiausias Kaunas 2022 siekis – kad mūsų kartu su miestiečiais įgyvendinta programa paliktų ilgalaikį poveikį mieste. Tikimės, kad geros iniciatyvos, nauji dalyvaujamosios kultūros principai, užsimezgusios partnerystės ir sukurta patirtis išliks ir po 2022 metų.

Mes džiaugiamės kiekviena gera iniciatyva ir organizacija, kartu manome, kad galime padėti tapti jums dar geresniais, rasti naujus kūrybos modelius, o galbūt naujus tarptautinius partnerius. Kita vertus, mes labai norėtume, kad sėkmingos organizacijos dalintųsi savo gerąją patirtimi su kitais, norime pakviesti mokytis vieniems iš kitų ir kartu augti.

Projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022” paraiškos rengimo procese dalyvavo Kauno miesto ir Kauno rajono kultūros operatoriai. Taigi, šis titulas suteiktas dviems administracijoms, todėl projekto programos kūrėjais ir dalyviais tampa daugiau kaip 380 tūkstančių gyventojų – nuo Čekiškės iki Linksmakalnio ir nuo Zapyškio iki Neveronių.

Ne tik Kaune, bet ir Kauno rajone galima atrasti daug skirtingų bendruomenių ir kultūrinių patirčių, kurios tuo pat metu yra mūsų projekto išskirtinumas. Todėl mūsų tikslas per įvairias programas – „Modernizmas ateičiai”, „Visi kaip vienas”, „Atminties biuras”, „Mitinis Kauno žvėris” ir kt. jas stiprinti, atverti vienas kitam ir Europai.

Kartu įgyvendindami KEKS projektą ne tik dalinsimės, bet ir įgysime naujų žinių kaip patobulinti jau vykdomus ir kurti naujus projektus, per dalyvaujamąją kultūrą praturtinti savo bendruomenių veiklas Kaune ir Kauno rajone.

Kauno programos įgyvendinimą koordinuoja įsteigta VšĮ „Kaunas 2022“. Visais svarbiais klausimais galite kreiptis į „Kaunas 2022“ meno vadovę Virginiją Vitkienę: [email protected]

Kviečiame prisidėti mintimis ir pasiūlymais prie Europos kultūros sostinės programos rengimo, pasidalinti savo patirtimi ir kontaktais, kad kartu sukurtume 2022 metų renginių programą, įtrauksiančią visą miesto bendruomenę ir pritrauksiančią tarptautinį dėmesį.
Kultūros operatorius, menininkus, bendruomeninių veiklų organizatorius ir visus miestiečius, norinčius prisidėti savo siūlymais/idėjomis, kviečiame atsiųsti trumpą aprašymą, užpildant šią ANKETĄ.
Jūs galite tapti Kauno Europos kultūros sostinės rėmėjais. Kviečiame susisiekti verslo įmones ar asmenis, norinčius gauti komercinius pasiūlymus.
Rašykite, skambinkite ir kvieskite mus į susitikimus.

Pirma, mažos kultūros organizacijos nuo 2018 m. turės galimybę dalyvauti įvairiuose platformos „Kultūros partnerystės“ projektuose – mokymuose, apskritų stalų sesijose, tyrimuose ir t.t. Antra, skirtingos Kaunas 2022 platformos įvairiais laikotarpiais skelbs viešus kvietimus teikti projektus. Ypač daug kūrybinio potencialo reiks bendruomenių laboratorijose („Fluxus Labas!”), kurių įvairiose Kauno ir Kauno rajono vietovėse iki 2020 metų ketinama įsteigti apie 40. Bendruomenių laboratorijų veiksmai mažomis apsukomis prasidės 2018 metų pavasarį – vasarą.

Kaunas 2022 programa yra parengta paraiškos rengimo komandos, bendradarbiaujant su miesto kultūros kūrėjais (paraiškos rengimo metu buvo skelbti vieši kvietimai siūlyti idėjas, projektus, rengta daugybė susitikimų su įvairiomis miesto kultūros bendruomenėmis). Ši paraiška yra vadinamasis „kontraktas“ su Europos komisija, nes būtent ji padėjo iškovoti Europos kultūros sostinės titulą. Taigi pirmiausia turės būti įgyvendinti projektai, numatyti Kaunas 2022 paraiškoje. Kita vertus, daugybė naujų projektų gims laikotarpyje iki 2022 m. – per apskritų stalų sesijas, įvairiais etapais skirtingų platformų kuratoriai skelbs viešus kvietimus teikti projektus tam tikroms temoms. Tikslesnė naujų projektų pateikimo tvarka bus paskelbta kitais metais, nes šiuo metu yra rengiamas Kaunas 2022 programos įgyvendinimo strateginis planas.

Miesto gyventojai skirtinguose Kauno miesto ir regiono rajonuose galės įsitraukti į bendruomenių platformos „Visi kaip vienas“, „Fluxus Labas!“ ir kitus projektus. Be to, planuojame vystyti savanorystės programą, kurioje lauksime ne tik jaunimo, bet ir vyresnio amžiaus žmonių, kurie gali pasiūlyti ne tik savo laiką, bet ir žinias bei neįkainojamą gyvenimo ar profesinę patirtį.

Visa Kaunas 2022 programa ir penkerių metų kelias iki jų nukreipti į kultūros paslaugų kokybės gerinimą. Tai darysime didelį dėmesį skirdami auditorijų plėtros klausimams, rengdami paskaitas, seminarus, mokymus, o kartu – eksperimentuodami ir testuodami naujas idėjas bei metodus visą laikotarpį iki 2022 m.