Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas